In de media

 

ADAlgemeen Dagblad - 11 februari 2011

Maak geld vrij voor Churchill Avenue

Door Hans Verhagen

voorschoten - Haal tientallen miljoenen euro s weg bij de RijnGouwelijn en gebruik die voor de aanleg van een tunnel onder de Churchilllaan in Leiden, de Churchill Avenue. Dat plan lanceert D66-Kamerlid Kees Verhoeven om eindelijk eens een serieuze oplossing te krijgen voor een gedegen aanleg van de Rijnlandroute (Katwijk-A44-A4).

Verhoeven vindt dat de Rijnlandroute er sowieso moet komen. ,,Omdat we praten over heel veel geld, van het rijk, provincie, stadsgewest en de plaatselijke overheid, moet je afwegingen maken. Er is gewoon geen geld voor twee grote infrastructurele projecten in deze regio. Dan zul je wat mij betreft moeten kiezen. De Rijnlandroute is gewoon belangrijker dan een tramverbinding tussen Leiden en Noordwijk. Over dat tracégedeelte kun je ook een vrije busbaan aanleggen. Van het geld dat je daarmee bespaard, nu is voor dit deel van de RijnGouwelijn 212 miljoen euro beschikbaar, kun je de Rijnlandroute op een optimale wijze aanleggen. Dat zou heel goed een tunnel onder de Churchilllaan in Leiden kunnen betekenen.

Verhoeven kondigt aan dat hij deze visie bij de eerstvolgende gelegenheid in de Kamer gaat inbrengen bij minister Schultz van Haegen. Met dit D66-plan zou een tientallen jaren durende strijd van de gemeente Voorschoten tegen de komst van de Rijnlandroute, ook wel de N11 West genoemd, in een klap zijn opgelost. Onlangs nog werd door zo n duizend demonstranten [BR] uit Voorschoten en Leiden geprotesteerd tegen het laatste plan om de weg in een open tunnelbak door een weiland achter de Leidse wijk Stevenshof en dwars door Voorschoten te laten lopen.

Wethouder Freddy Blommers van Voorschoten juicht het D66-plan van harte toe. ,,Hier zijn wij erg blij mee. Voor die Churchill Avenue staan inmiddels alle seinen op groen. Alle tracévarianten worden nu begroot op ongeveer een miljard euro. Inmiddels is een meerderheid van de Leidse gemeenteraad ook voorstander van een tunnel onder de Churchilllaan. En Holland Rijnland stelt dat als die variant niet veel duurder is, het een tunnel in Leiden mag worden.

Het voorstel komt volgens Blommers op een heel goed moment, omdat er binnen enkele maanden knopen moeten worden doorgehakt. Blommers: ,,Wat ons betreft zou dit fantastisch zijn, omdat wij al tientallen jaren op het geplande wegtracé niets mochten van de provincie. Dit is van groot belang voor de realisering van een ontsluiting van de Krimwijk en voor het maken van extra sportvoorzieningen.