Persberichten en andere berichten

Van ons en van anderen

 

Vier natuur- en milieuorganisaties sommeren de provincie zich aan haar afspraken te houden
20 april 2018 - Vereniging Vrienden van Vlietland o.a.

Brief aan Gedeputeerde Staten en BAM: vordering van het nakomen van afspraken
20 april 2018 - Vereniging Vrienden van Vlietland o.a.

Antwoord van Gedeputeerde Staten op vragen van GroenLinks inzake: Bomencompensatie – natuurcompensatie vanwege aanleg Rijnlandroute
09 januari 2018 - Provincie Zuid-Holland

 

Gemeenteraad roept Provincie Z-H op tot plaatsen van geluidsscherm snelweg A4
11 december 2017 - Gemeente Voorschoten

Inspreekteksten tijdens vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu - over de geluidsschermen langs Vlietland en Vogelplas Starrevaart
30 augustus 2017 - Inspreektekst Ed Krijgsman  - Inspreektekst Wim ter Keurs

Organisaties betreuren afwijzing voorlopige voorziening ref bomenkap
22 augustus 2017 - Wijkraad Stevenshof, Stichting Behoud Rijnland en de Bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel

Persbericht: Stop bomenkap Rijnlandroute - Beroep bij Raad van State
06 augustus 2017 - Wijkraad Stevenshof, Stichting Behoud Rijnland en de Bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel

Ingezonden brief  - 'Provincie de grootste bedreiging van de natuur'
28 juli 2017 - Stichting Behoud Rijnland

Brief aan Gemeente Voorschoten over bestemmingsplan Roosenhorst
5 juli 2017 - OGLV, Stichting Behoud Rijnland en 10 andere organisaties

Persbericht bij brief aan Provinciale Staten over Visie geluidwerende voorziening Recreatiegebied Vlietlanden en A4
19 juni 2017 - Vereniging Vrienden van Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep Milieubeheer Leiden, Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart

Brief aan Provinciale Staten over Visie geluidwerende voorziening Recreatiegebied Vlietlanden en A4
19 juni 2017 - Vereniging Vrienden van Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep Milieubeheer Leiden, Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart

Inspreektekst van Wim ter Keurs over bestemmingsplan Roosenhorst tijdens de Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten op 15 juni 2017
15 juni 2017 - OGLV, Stichting Behoud Rijnland en 10 andere organisaties

Brief van Gemeente Voorschoten over de inpassing van de Rijnlandroute
8 juni 2017 - Gemeente Voorschoten

Brief van Gemeente Leidschendam-Voorburg aan Provinciale Staten over inpassing Rijnlandroute
31 mei 2017 - Gemeente Leidschendam-Voorburg

Persbericht: Twaalf organisaties verzetten zich tegen bestemmingsplan Roosenhorst
12 april 2017 - OGLV, Stichting Behoud Rijnland en 10 andere organisaties

Zienswijze op ontwerp-bestemmingsplan Roosenhorst
16 maart 2017 - OGLV, Stichting Behoud Rijnland en 10 andere organisaties

Ook in 2017 weer veel natuur- en landschapsexcursies in de polders en landgoederen tussen Den Haag en Leiden
10 februari 2017 - Stichting Horst en Weide andere organisaties

 

 

 

Wat is nou eigenlijk echt erg?! - Column over besluitvorming Duivenvoordecorridor
25 november 2016 - Stichting Behoud Rijnland en andere organisaties

‘Voorschoten moet ook meepraten over Rijnlandroute’
21 november 2016 - Stichting Behoud Rijnland en andere organisaties

Twaalf organisaties starten petitie voor behoud en herstel van de Duivenvoordecorridor
13 juni 2016 - Stichting Behoud Rijnland en andere organisaties

Beslissing op bezwaarschrift Flora- en faunawet
06 juni 2016 - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Reactie op de brief van gedeputeerde over de ontwikkelingen rond de Duivenvoordecorridor
04 mei 2016 - Stichting Behoud Rijnland en andere organisaties

Brief met zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Roosenhorst
23 april 2016 - Stichting Behoud Rijnland en andere organisaties

Brief van gedeputeerde over de ontwikkelingen rond de Duivenvoordecorridor
20 april 2016 - PZH

Twaalf organisaties brengen een brochure uit over de Duivenvoordecorridor
05 april 2016 - Stichting Behoud Rijnland en andere organisaties

Toename ongelukken op A4 ter hoogte van Leiden dwingt ertoe aansluiting Rijnlandroute op A4 bij oplossing daarvan te betrekken
11 februari 2016 - Jaap van Meijgaarden

Inspreektekst van Wim ter Keurs tijdens de vergadering van de Zuid-Hollandse Statencommissie Verkeer en Milieu
10 februari 2016 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Deelnemers Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute zeer teleurgesteld over uitspraak Raad van State
27 januari 2016 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Brief gedeputeerde Vermeulen over uitspraak Raad van State beroepsprocedure RijnlandRoute
27 januari 2016 - PZH

Bijna alle bezwaren tegen provinciale weg RijnlandRoute ongegrond
27 januari 2016 - Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Uitspraak RijnlandRoute door Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
27 januari 2016 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

 

 

  

Tweede uitstel van uitspraak
21 december 2015 - Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak

Bezwaarschrift tegen de ontheffing voor de RijnlandRoute op grond van de Flora- en faunawet
24 december 2015 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Aanbesteding van de Rijnlandroute
07 december 2015 - TenderNed - Rijkswaterstaat

Twaalf organisaties vragen de provincie: ‘voorkom bebouwing van de Duivenvoordecorridor!’
04 december 2015 - Stichting Behoud Rijnland e.a.

Brief aan Provincie: ‘voorkom bebouwing van de Duivenvoordecorridor!’
04 december 2015 - Stichting Behoud Rijnland e.a.

Negen organisaties willen Duivenvoordecorridor openhouden
25 november 2015 - Stichting Behoud Rijnland e.a.

Toekenning ontheffing Flora- en faunawet
13 november 2015 - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Antwoorden op vragen over Ontheffing Flora- en Faunawet RijnlandRoute Flora- en faunawet
11 november 2015 - PZH

Uitstel van uitspraak
09 november 2015 - Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak

Respons van Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak op observaties brief
08 oktober 2015 - Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak

Observaties naar aanleiding van de de zitting op 1 en 2 oktober jl.
07 oktober 2015 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Op 1 en 2 oktober as. zal de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onze beroepen tegen het Inpassingsplan voor de RijnlandRoute en de Tracébesluiten voor de aanpassingen van de A4 en de A44 behandelen
28 september 2015 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Zienswijze op de ontwerpbeschikking tot verlening van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de aanleg en het gebruik van de Rijnlandroute
20 juli 2015 - Stichting Behoud Rijnland & Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten

Brief aan de klachtenfunctionaris van de rechtbank
12 mei 2015 - Stichting Horst en Weide & Stichting Behoud Rijnland

Brief aan president rechtbank processuele gang van zaken bij de behandeling van ons beroep
04 mei 2015 - Stichting Horst en Weide & Stichting Behoud Rijnland

Pleitnota van Stichtingen tijdens tweede zitting
30 april 2015 - Stichting Horst en Weide & Stichting Behoud Rijnland

Brief aan Raad van State over intrekking verzoek voor een voorlopige voorziening
18 maart 2015 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Rijk en provincie leggen samen RijnlandRoute aan
17 maart 2015 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Persbericht: Bewonersgroepen bij de Raad van State in beroep tegen RijnlandRouteplannen
26 februari 2015 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Brief van Landsadvocaat over verzoek tot voorlopige voorziening
09 maart 2015 - Raad van State

Leidschendam-Voorburg in beroep tegen Rijnlandroute en verbreding A4
18 februari 2015 - Gemeente Leidschendam-Voorburg

Brief aan rechtbank over de wijze van behandelen van beroep
05 februari 2015 - Stichting Horst en Weide & Stichting Behoud Rijnland

Brief aan de rechtbank naar aanleiding van brief twee van 13 jan 2015
30 januari 2015 - Stichting Horst en Weide & Stichting Behoud Rijnland

Advies gemeente vergunning RijnlandRoute
23 januari 2015 - Gemeente Katwijk

Mededeling PIP en tracébesluiten A4 en A44: in te zien en start beroep termijn
14 januari 2015 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

RijnlandRoute: inloopavonden
14 januari 2015 - PZH

Brief twee aan de rechtbank met de vraag wanneer wij een uitspraak mogen verwachten
13 januari 2015 - Stichting Horst en Weide & Stichting Behoud Rijnland

 

Schultz tekent Tracébesluiten voor aanleg Rijnlandroute
17 december 2014 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

PS: Inpassingsplan RijnlandRoute vastgesteld
11 december 2014 - PZH

Persbericht nav besluit vaststelling van het inpassingsplan voor RijnlandRoute
10 december 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Brief met verzoek om agendapunten .b.t. de RijnlandRoute van de agenda van PS van 10 december 2014 te schrappen
09 december 2014 - Fractie GroenLinks Zuid-Holland

Geen geld voor de Ruit rond Eindhoven, wel voor de RijnlandRoute?
03 december 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Rijnlandroute, de noodzaak om de huidige knelpunten snel op te lossen
28 november 2014 - Ondernemingsvereniging Voorschoten, Koepel Leidse Regio (Ondernemend Leiden)

Statencommissie: inpassingsplan RijnlandRoute
21 november 2014 - PZH

Toespraak van Wim ter Keurs namens het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute voorafgaand aan de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu op woensdag 19 november 2014
19 november 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Schultz en Mansveld investeren miljarden in infrastructuur
17 november 2014 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Persbericht over brief aan Tweede Kamer over Notaoverleg MIRT
13 november 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Brief aan Tweede Kamer over Notaoverleg MIRT
13 november 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Inspraaktekst van Wim ter Keurs namens het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute tijdens hoorziting van Provinciale Staten op 5 november 2014
05 november 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Brief gedeputeerde De Bondt over inkoopstrategie RijnlandRoute
28 oktober 2014 - PZH

Uitnodiging informatieavonden inpassingsplan Rijnlandroute
20 oktober 2014 - PZH

Nota van antwoord op zienswijzen inpassingsplan Rijnlandroute
15 oktober 2014 - PZH

Inpassingsplan RijnlandRoute naar PS
15 oktober 2014 - PZH

Brief aan rechtbank met verzoek te laten weten op welke termijn een uitspraak van de rechtbank mogen verwachten
04 oktober 2014 - Stichting Horst en Weide & Stichting Behoud Rijnland

Brief aan rechtbank als reactie op brief van Stichting Duivenvoorde van 10 september
11 september 2014 - Stichting Horst en Weide & Stichting Behoud Rijnland

Brief aan rechtbank inzake mislukken schikking
10 september 2014 - Stichting Duivenvoorde

Brief aan rechtbank over status poging geschil minnelijk te beslechten
09 september 2014 - Stichting Horst en Weide & Stichting Behoud Rijnland

Toespraken van Wim ter Keurs & Jaap van Meijgaarden - Manifestatie KeerPUNT RijnlandRoute
30 augustus 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Programma Bekend: Manifestatie Manifestatie KeerPUNT RijnlandRoute 30 Augustus
22 augustus 2014 - Keerpunt RijnlandRoute, Ommenabij, Milieudefensie en Taste the Waste

Brief aan Stichting Duivenvoorde over poging geschil minnelijk te beslechten
15 augustus 2014 - Stichting Horst en Weide & Stichting Behoud Rijnland

Manifestatie KeerPUNT Rijnland Route 30 Augustus
15 augustus 2014 - Keerpunt RijnlandRoute, Ommenabij, Milieudefensie en Taste the Waste

Melding overtreding van de Flora- en faunawet
18 juli 2014 - Stichting Horst en Weide & Stichting Behoud Rijnland

Pleitnota Wim ter Keurs namens Stichting Horst en Weide en Stichting Behoud Rijnland op het verweerschrift van de gemeente Voorschoten
16 juli 2014 - Stichting Horst en Weide & Stichting Behoud Rijnland

Pleitnota Hein Krantz namens Stichting Horst en Weide en Stichting Behoud Rijnland op het verweerschrift van de gemeente Voorschoten
16 juli 2014 - Stichting Horst en Weide & Stichting Behoud Rijnland

Stand van zaken met betrekking tot de ontwerptracébesluiten A4 en A44 Rijnlandroute
09 juli 2014 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Zienswijzen verbeterpunten inpassing RijnlandRoute
23 juni 2014 - Gemeente Voorschoten

Brief aan Algemene Rekenkamer over de zienswijze op de A4 en A44 ontwerp-tracébesluiten
16 juni 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Email aan CPB: Bevindingen CPB-notitie over de Ring Utrecht ook van toepassing op de RijnlandRoute
15 juni 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Inspreektekst tijdens de hoorzitting van Provinciale Staten van Zuid-Holland over de visie Ruimte en Mobiliteit
21 mei 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Brief over verzoek van 17 april jl. aan Provincie over gelijktijdige inzage van het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-tracébesluiten
12 mei 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Ontwerp-tracébesluiten Rijnlandroute ter visie
08 mei 2014 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Kennisgeving tervisielegging ontwerp-tracébesluiten A4 en A44 (RijnlandRoute)
08 mei 2014 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Bewonersgroepenoverleg adviseert provincie inpassingsplan RijnlandRoute in te trekken
08 mei 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar) 

Verkeersprognoses en Mobiliteit / Nut & noodzaak MIRT-projecten - Bijeenkomst statenleden
Presentatie Carla Weber (PZH) - Presentatie Huib van Essen (CE Delft)
08 mei 2014 - PZH

Beantwoording verzoek aan Provincie over gelijktijdige inzage van het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-tracébesluiten
07 mei 2014 - PZH

Zienswijze Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute
29 april 2014 - Gemeente Voorschoten

Inspreektekst van het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute over agendapunt 6 ("Zienswijze op Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute") van de vergadering van de Commissie Burger & Bestuur
24 april 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

RijnlandRoute goedgekeurd als NSL project
18 april 2014 - PZH

Verzoek aan Minister over gelijktijdige inzage van het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-tracébesluiten
17 april 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Verzoek aan Provincie over gelijktijdige inzage van het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-tracébesluiten
17 april 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Herinnering over ons verzoek over de “aangenomen motie Ruit Eindhoven” en de RijnlandRoute
27 maart 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Informatieavonden ontwerp inpassingsplan Rijnlandroute
31 maart 2014 - Gemeente Voorschoten

RijnlandRoute: ontwerpen ter inzage
27 maart 2014 - PZH

RijnlandRoute: Huidige planning
27 maart 2014 - PZH

"Gejuich provincie over ‘betere’ inpassing RijnlandRoute ongepast"
26 maart 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Betere inpassing RijnlandRoute
26 maart 2014 - PZH

Ontwerp-inpassingsplan RijnlandRoute en Ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai
26 maart 2014 - PZH

Brief handhaving ecologische verbindingszone Lentevreugd-Papeweg
26 maart 2014 - Duin Horst & Weide samenwerkingsverband

Persbericht over de beroepschrift: "Geen vergunning voor nieuwe vijvers en lanen op Duivenvoorde"
26 maart 2014 - Stichting Horst en Weide & Stichting Behoud Rijnland

Beroepschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor Duivenvoorde
26 maart 2014 - Stichting Horst en Weide & Stichting Behoud Rijnland

"Voldoe met ontwerp van het Provinciaal inpassingsplan (het ontwerp-PIP) voor de RijnlandRoute al aan de eisen van het Besluit ruimtelijke ordening"
22 maart 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Provinciebestuur Zuid-Holland geeft toe: Rijnlandroute nog niet definitief
14 maart 2014 - GroenLinks

“Kosten Rijnlandroute fors hoger dan baten”
28 februari 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Verkeerskundige onderbouwing van Rijnlandroute niet langer houdbaar
26 februari 2014 - Ir. Jaap van Meijgaarden (voormalig plaatsvervangend directeur van de Directie Economie en Vervoer van de provincie Zuid-Holland)

Zienswijze op het Ontwerp van de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland
17 februari 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Communicatie en onzekerheid burgers over de RijnlandRoute - Bijlage
28 januari 2014 - Buurtschap Zuidwijkse Polder Wassenaar

Reactie uw brief van 17 december jl. over de “aangenomen motie Ruit Eindhoven” en de RijnlandRoute
13 januari 2014 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Reactie op Gebiedsprofiel Duin, Horst en Weide, concept 5 december 2013
08 januari 2014 - o.a. Stichting Horst en Weide & Stichting Behoud Rijnland

 

Reactie op aangenomen motie Ruit Eindhoven
17 december 2013 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Persbericht bezwaar tegen Aanleg van nieuwe waterpartijen en nieuwe lanen op de buitenplaats Duivenvoorde
05 december 2013 - Stichting Horst en Weide & Stichting Behoud Rijnland

Bezwaar tegen Aanleg van nieuwe waterpartijen en nieuwe lanen op de buitenplaats Duivenvoorde
05 december 2013 - Stichting Horst en Weide & Stichting Behoud Rijnland

Uitbreiding snelwegen nodig of overbodig
November 2013 - CE Delft

Brief aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de RijnlandRoute en het Notaoverleg MIRT op maandag 25 november
22 november 2013 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Inspreektekst van Wim ter Keurs namens het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute tijdens de hoorzitting over de “Herziening Provinciale Structuurvisie en Provinciale verordening Ruimte onderdeel Herijking Ecologische Hoofdstructuur”
13 november 2013 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Brief aan de Algemene Rekenkamer ref doelmatigheid van de rijksbijdrage aan Rijnlandroute
04 november 2013 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Inspreektekst namens het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute tijdens de Statencommissie Verkeer en Milieu van de Provincie ZH
16 oktober 2013 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Aanleg RijnlandRoute stap dichterbij
12 september 2013 - PZH - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Zienswijze op de door Gedeputeerde Staten voorgestelde wijzigingen van de Provinciale Structuurvisie
23 augustus 2013 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

MKBA "lager economisch groeiscenario" toch gedaan: RijnlandRoute kost meer dan hij oplevert
05 juli 2013 - Stichting Behoud Rijnland

Verantwoord ondernemen FloraHolland en de RijnlandRoute
05 juli 2013 - Stichting Behoud Rijnland

Brief aan minister Schultz over het Uitvoeringsbesluit RijnlandRoute
02 juli 2013 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Brief aan Provinciale Staten over het Uitvoeringsbesluit RijnlandRoute
02 juli 2013 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Inspreektekst namens het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute tijdens vergadering van Provinciale Staten (“Uitvoeringsbesluit RijnlandRoute”)
26 juni 2013 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Inspreektekst namens het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute tijdens vergadering van Statencommissie Verkeer en Milieu (“Uitvoeringsbesluit RijnlandRoute”)
19 juni 2013 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Brief over RijnlandRoute: Is het verstandig om door te gaan
16 juni 2013 - CDA Zoeterwoude

Uitstel RijnlandRoute levert honderden miljoenen op
15 juni 2013 - GroenLinks Zuid-Holland

Wijkraad: Provincie komt Stevenshof helemaal niet tegemoet
13 juni 2013 - Wijkraad Stevenshof

Gezondheid in het nieuwe besluitmoment in de Rijnlandroute
28 mei 2013 - Longfonds

PAL conceptbevindingen over MKBA’s
24 mei 2013 - PAL

PAL Lunchlezing - Trendbreuk in mobiliteitsontwikkeling
24 mei 2013 - PAL

Besluitvorming uitgesteld ten aanzien van de beschikbaarstelling van de 1e en 2e tranche bijdragen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) aan de RijnlandRoute
24 mei 2013 - Holland RijnlandHolland Rijnland

Accountant waarschuwt provincie
17 mei 2013 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Presentatie tafelavond inpassing RijnlandRoute op 24 april 2013 in het provinciehuis
24 april 2013 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Inspreektekst tijdens de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu over de inpassingsplannen
03 april 2013 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Bewonersgroepenoverleg: “Opschepperij provincie over inpassing RijnlandRoute niet terecht”
21 maart 2013 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Inpassing RijnlandRoute geen verbetering voor Vlietland
20 maart 2013 - Gemeente Leidschendam-Voorburg

Persberichten inpassing Zoeken naar Balans - Rijnlandroute
20 maart 2013

Persbericht inpassing RijnlandRoute
20 maart 2013 - PZHProvincie Zuid Holland

5-minuten versie: Inpassingsmaatregelen RijnlandRoute optimalisatie
20 maart 2013 - PZHProvincie Zuid Holland

Rapport RijnlandRoute: Nadere Uitwerking - inclusief alle onderzochte opties
20 maart 2013 - PZHProvincie Zuid Holland

Behandeling RijnlandRoute in relatie tot de Lange Termijn Agenda
28 februari 2013 - PZHProvincie Zuid Holland

Jaarprogramma 2013 en het jaarverslag 2012 PAL
26 februari 2013 - PZHProvincie Zuid Holland

Bezuiniging infrafonds
13 februari 2013 - PZH - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Verzoek van raad Zoeterwoude aan PZH voor quick-scan tunnel onder Leiden
31 januari 2013 - Gemeente Zoeterwoude

Brief aan Voorschoten: Verzoek van de raad van Wassenaar over quick scan burgerinitiatief geboorde tunnel onder Leiden
22 januari 2013 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Brief van college Leiden aan raad over quick-scan tunnel onder Leiden
22 januari 2013 - Gemeente Leiden

Samenspel Rotterdamsebaan en RijnlandRoute
16 januari 2013 - PZHProvincie Zuid Holland

Verzoek van raad Wassenaar aan PZH voor quick-scan tunnel onder Leiden
14 januari 2013 - Gemeente Wassenaar

 

Brief ref Reactie op Voorontwerp Inpassingsplan en/of MER 2e fase RijnlandRoute
19 december 2012 - PZHProvincie Zuid Holland

Pleitnota mbt. afwijzing WOB verzoek voor emails tussen de provincie en TNO en tussen de provincie en Ecorys voor de MKBA en de REES
06 december 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Milieueffecten RijnlandRoute goed in beeld
29 november 2012 - PZHProvincie Zuid Holland

Persbericht: Rijnlandroute aanvulling MER 2e fase 2.0
29 november 2012 - Commissie voor de mer

Rijnlandroute: Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop
29 november 2012 - Commissie voor de mer

Verweerschrift  inzake bezwaarschrift tegen besluit inzake WOB verzoek voor emails tussen de provincie en TNO en tussen de provincie en Ecorys voor de MKBA en de REES
23 november 2012 - PZHProvincie Zuid Holland

Bezwarencommissie adviseert provincie de kostenramingen voor de RijnlandRoute openbaar te maken
22 november 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Rapport van Movares: Boortunnel; Korte variant met Aangepast Tracé - Bijlage 1 - Bijlage 2 - Bijlage 3
21 november 2012 - PZH & Gemeente Voorschoten

Zuid Holland: Bevolkingsgroei neemt sterk af
12 november 2012 Stichting Groene Hart

Enige reflectie op de situatie waarin we intussen terechtgekomen zijn
08 november 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Een aanvulling op het MER en de aanvullende informatie ook een plaats geven in een herziene samenvatting
08 november 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Brief gedeputeerde De Bondt over stand van zaken RijnlandRoute
08 november 2012 - PZHProvincie Zuid Holland

Aangevulde samenvatting MER RijnlandRoute
07 november 2012 - PZHProvincie Zuid Holland

Persbericht RijnlandRoute
04 november 2012 - Wijkraad Stevenshof

Geboorde tunnel opluchting voor Voorschoten, maar geen reden voor euforie
02 november 2012 - De Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten

RijnlandRoute: boortunnel bij Voorschoten
01 november 2012 - PZHProvincie Zuid Holland

Gezamenlijke persuitnodiging van provincie Zuid-Holland, Voorschoten en Leiden over Onderzoek boortunnel RijnlandRoute
31 oktober 2012 - PZH, Gemeente Leiden & Gemeente Voorschoten

Demografie Provincie Zuid Holland - Bevolkingsgroei neemt sterk af
29 oktober 2012 - PZHProvincie Zuid Holland

Memo Aanvulling 2e fase MER RijnlandRoute versie 2 voorlopig toetsingsadvies
25 oktober 2012 - PZHProvincie Zuid Holland

De Provincie wil zich er met een 'Jantje van Leiden' afmaken!
22 oktober 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Aanvulling MER RijnlandRoute naar commissie
19 oktober 2012 - PZHProvincie Zuid Holland

Provincie moet huiswerk overdoen, aldus de Commissie voor de mer
19 oktober 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Rijnlandroute MER 2e fase 2.0: Maak een aanvulling op MER Rijnlandroute
18 oktober 2012 - Commissie voor de mer

Rijnlandroute - Voorlopig Toetsingsadvies over het MER
18 oktober 2012 - Commissie voor de mer

Nieuwsbrief voor gedupeerden - 16 Oktober 2012
16 oktober 2012 - PZHProvincie Zuid Holland

Bewonersavond presentatie: Verkenning aansluiting Leiden - A4
09 oktober 2012 - Gemeente Leiden

Bezwaarschrift over WOB verzoek emails tussen de provincie en TNO naar aanleiding van antwoord PZH (7/9/2012)
04 oktober 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Bezwaarschrift over WOB verzoek emails tussen de provincie en Ecorys voor de MKBA en de REES naar aanleiding van antwoord PZH (5/9/2012)
22 september 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Haalbaarheidsonderzoek boortunnel gestart
14 september 2012 - Gemeente Voorschoten Gemeente Voorschoten

Inzagetermijn Voorontwerp Inpassingsplan gesloten: 280 reacties
14 september 2012 - PZHProvincie Zuid Holland

Verweerschrift  inzake bezwaarschrift van 13/8/2012 tegen besluit inzake WOB verzoek kostenramingen RijnlandRoute
13 september 2012 - PZHProvincie Zuid Holland

Brief naar aanleiding van antwoord PZH (7/9/2012) op verzoek alles openbaar te maken wat is gewisseld tussen de provincie en TNO
11 september 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Brief naar aanleiding van antwoord PZH (5/9/2012) op verzoek alles openbaar te maken wat is gewisseld tussen de provincie en Ecorys voor de MKBA en de REES
10 september 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Deelnemers Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute storten een lawine van kritiek over de provincie uit
06 september 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Voorschoten dient zienswijze in op de provinciale plannen voor de RijnlandRoute
06 september 2012 - Gemeente Voorschoten Gemeente Voorschoten

Inspraakreactie op het Voorontwerp Inpassingsplan RijnlandRoute
04 september 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Zienswijze t.a.v. het 2e fase MER RijnlandRoute
03 september 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Alle zienswijzen met betrekking tot het 2e fase MER RijnlandRoute
03 september 2012 - Bewonersgroepen

Woonvisie [Gemeente Katwijk] voorlopig vastgesteld
31 augustus 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Bezwaarschrift tegen afwijzing van verzoek om alle informatie te verstrekken over de recentelijk gehanteerde uitgangspunten voor de
kostenramingen en de daarop gebaseerde kostenramingen voor de RijnlandRoute

13 augustus 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Korte noties over planschade bij inpassingsplan RijnlandRoute
12 augustus 2012 - Frank Kooper

Afwijzing verstrekking kostenramingen RijnlandRoute
03 augustus 2012Provincie Zuid Holland

Verzoek opschorting/verlenging termijn tervisielegging en zienswijzegelegenheid RijnlandRoute
23 juli 2012 - Gemeente Wassenaar

Brief aan GS over terinzagelegging VO-PIP RijnlandRoute en quick-scan boortunnel
16 juli 2012 Gemeente Voorschoten

Een analyse van de besluitvorming van Provinciale Staten over de RijnlandRoute
14 juli 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute geeft de strijd tegen Zoeken naar Balans niet op
13 juli 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Brief aan Provincie: Geef gezondheid voorrang in (voorontwerp) Inpassingsplan Rijnlandroute
09 juli 2012 - Astma Fonds

Wob-verzoek alles openbaar te maken wat is gewisseld tussen de provincie en Ecorys voor de MKBA en de REES
09 juli 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Wob-verzoek alles openbaar te maken wat is gewisseld tussen de provincie en TNO over tunnelveiligheid
09 juli 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Voorontwerp Inpassingsplan (VO PIP) van de RijnlandRoute ter inzage
09 juli 2012 Provincie Zuid Holland

Verdaging reactie over verstrekking kostenramingen RijnlandRoute
29 juni 2012Provincie Zuid Holland

Kennisgeving inspraak voorontwerp inpassingsplan ‘RijnlandRoute’ en milieueffectrapport ‘RijnlandRoute’
28 juni 2012 Provincie Zuid Holland

Aangenomen moties door Provinciale Staten over (Tracekeuze) Rijnlandroute
27 juni 2012 Provincie Zuid Holland

Inspreektekst over advies tot uitstel en onafhankelijke beoordeling van stukken Rijnlandroute
27 juni 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Herhaald verzoek (WOB) voor alle informatie over de recentelijk gehanteerde uitgangspunten voor de kostenramingen en de daarop gebaseerde kostenramingen
26 juni 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

‘Glossy’ van Holland Rijnland aan de Tweede Kamer over de RijnlandRoute misleidend
19 juni 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Aanbieding petitie met 7.000 handtekeningen tegen Zoeken naar Balans aan de Statencommissie Verkeer en Milieu
12 juni 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Extra editie van "SamenGevat" over Zoeken naar Balans en HOV-net
12 juni 2012 - Holland RijnlandHolland Rijnland

Regio stemt in met keuze GS voor Zoeken naar Balans en HOV-net Zuid-Holland Noord
12 juni 2012 - Holland RijnlandHolland Rijnland

Reactie van de Randstedelijke Rekenkamer op ons verzoek om een quick scan/second opinion
10 juni 2012 - Randstedelijke Rekenkamer

Verzoek (WOB) voor alle informatie over de recentelijk gehanteerde uitgangspunten voor de kostenramingen en de daarop gebaseerde kostenramingen
08 juni 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Brief over of verantwoorde beslissing genomen kan worden over de Nota Voorkeursalternatief RijnlandRoute
07 juni 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Verklaring van 4 gemeenten over RijnlandRoute
04 juni 2012 - Gemeente Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude & Leidschendam Voorburg

PAL Advies Rijnlandroute: vraag een second opinion
04 juni 2012Provincie Zuid Holland

Toespraak Wim ter Keurs tijdens de protestactie tegen de RijnlandRoute
03 juni 2012 - Behoud Rijnland

Inspreektekst van Wim ter Keurs, voorzitter van het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute, tijdens de hoorzitting RijnlandRoute
01 juni 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Inspreektekst Buurtschap Zuidwijkse Polder bij hoorzitting RijnlandRoute
01 juni 2012 - Buurtschap Zuidwijkse Polder

Geen goed woord voor tracé RijnlandRoute
22 mei 2012 - Gemeente Leidschendam-Voorburg

Brief aan de bewoners wier huis moet wijken voor Zoeken naar Balans
21 mei 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Onderhandelen over een langere tunnel in Voorschoten?!
21 mei 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Besluiten Rijnlandroute en HOV net Zuid-Holland Noord
16 mei 2012 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Wel praten maar niet luisteren
15 mei 2012 - Behoud Rijnland

Burgerinitiatief: "Gedeputeerde Staten kiest onnodig voor minderwaardige oplossing"
15 mei 2012 Team Churchill Avenue

Zoeterwoude voorlopig niet tevreden met besluit GS over Rijnlandroute en RijnGouwelijn
15 mei 2012 Gemeente Zoeterwoude

Open bak door Voorschoten onaanvaardbaar
15 mei 2012 Gemeente Voorschoten

Leiden steunt provincie in besluiten RijnlandRoute en regionaal openbaarvervoersplan
15 mei 2012 - Gemeente Leiden

Mijlpaal voor RijnlandRoute en regionaal OV
15 mei 2012Provincie Zuid Holland

In 2014 start aanleg RijnlandRoute
15 mei 2012Provincie Zuid Holland

Nota Voorkeursalternatief RijnlandRoute
15 mei 2012Provincie Zuid Holland

Bezoek informatieavond RijnlandRoute 22 mei in de Gouden Leeuw
14 mei 2012 Gemeente Voorschoten

RijnlandRoute brandbrief over keuze trace
11 mei 2012 - Gemeente Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude & Leidschendam Voorburg

Nieuwsbrief gestuurd: Over Ontwikkelingen, belangrijke data, inspraakmogelijkheden en donaties
21 april 2012 - Werkgroep Actie STOP Rijnlandroute

Beoordeling van de ‘landschapskaarten’ van Rudy Brons in het kader van de consultatieronden voor de inpassingsstudies van de RijnlandRoute
20 april 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Besluitvorming RijnlandRoute nadert ontknoping
20 april 2012 Gemeente Voorschoten

Oproep bedrijfsleven aan gedeputeerde: Schop de grond in voor RijnlandRoute!
18 april 2012 - KvK, VNO-NCW

Consultatieavonden maken nog eens duidelijk: geen enkel draagvlak voor een nieuwe weg door Voorschoten en langs de Stevenshof
05 april 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Provinciale presentaties en tracekaarten van consultatieavonden
05 april 2012Provincie Zuid Holland

Bezwaren tegen interviewverslagen in het kader van de inpassingsstudies
26 maart 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Inspreektekst tijdens de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu over agendapunt 2a “Toetsingscriteria tracékeuze RijnlandRoute”
07 maart 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

De met het rijk afgesproken voorbereiding van de “no-regretmaatregelen”
06 maart 2012 - Behoud Rijnland

Brief over Ruimtelijke kwaliteit & RijnlandRoute
06 maart 2012 - Gemeente Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude & Leidschendam Voorburg

Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute ontevreden over de provincie
03 maart 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Criteria tracékeuze RijnlandRoute vastgesteld
02 maart 2012Provincie Zuid Holland

Teleurstelling over antwoord op brief over criteria die bij de beoordeling van de alternatieven een rol zullen spelen
01 maart 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Toetsingscriteria en verdere planning Rijnlandroute
28 februari 2012Provincie Zuid Holland

Leidschendam-Voorburg: geen zuidelijke Rijnlandroute dicht langs Vlietland
22 februari 2012 - Gemeente Leidschendam-Voorburg

Antwoord van PZH op brief over criteria
17 februari 2012Provincie Zuid Holland

Verzoek tot beantwoorden brief over criteria die bij de beoordeling van de alternatieven een rol zullen spelen
06 februari 2012 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

 

De criteria die bij de beoordeling van de alternatieven een rol zullen spelen
20 december 2011 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Gedeputeerde neemt onrust over RijnlandRoute niet weg
16 december 2011 Gemeente Voorschoten

Aanbieding van 10 overwegingen over de RijnlandRoute aan gedeputeerde Ingrid de Bondt op Informatieavond Rijnlandroute
15 december 2011- Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Informatieavond Rijnlandroute op donderdag 15 december
08 december 2011- Behoud Rijnland

Uitnodiging voor Informatieavond Rijnlandroute in Gouden Leeuw
30 november 2011Provincie Zuid Holland

Betoog in Workshop Congres Overheidscommunicatie
10 november 2011 - Hans Wilmink, Min. BZK

Lammenschansplein aangepast
04 november 2011Provincie Zuid Holland

Startnotitie inpassingsplan RijnlandRoute vastgesteld
28 oktober 2011Provincie Zuid Holland

Brief over Vervolgproces RijnlandRoute
17 oktober 2011 - Gemeente Voorschoten, Wassenaar & Leidschendam Voorburg

Reactie op de brief van mw De Bondt over Vervolgproces RijnlandRoute
13 oktober 2011 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Brief aan Gedeputeerde Staten over Rijnlandroute
07 oktober 2011 - Stichting Duinbehoud

E-mail aan de Randstedelijke Rekenkamer
27 september 2011 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Brief: Besteed nu snel serieuze aandacht aan de economische effecten van de RijnlandRoute & Persbericht
26 september 2011 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Vervolgproces RijnlandRoute
13 september 2011Provincie Zuid Holland

Waarom blijft de provincie de Lammebrug opendoen in de spits? - deel 3
07 september 2011 - Behoud Rijnland

Reactie college Leiden over uitstel Rijnlandroute
06 september 2011 Gemeente Leiden

Behoud Rijnland: “heel goed, dat gedeputeerde De Bondt nu serieus gaat kijken naar de no regret verkeermaatregelen bij Leiden”
05 september 2011 - Behoud Rijnland

Brief aan gedeputeerde De Bondt over no-regret verkeermaatregelen
05 september 2011 - Behoud Rijnland    Link naar eerdere brief van Minister Schultz aan Tweede Kamer

Uitvoering motie De Jongste over Rijnlandroute
30 augustus 2011Holland Rijnland

Behoud Rijnland: “We staan niet automatisch te juichen bij vertraging RijnlandRouteproces”
29 augustus 2011 - Behoud Rijnland

“RijnlandRoute moet op koers blijven”
24 augustus 2011Provincie Zuid Holland

Rijnlandroute - Tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapport 2e fase
24 april 2011 - Commissie MER

Opinie Aptroot: Naar slimme alternatieven moet je luisteren
23 augustus 2011 - Charlie Aptroot (Tweede Kamer VVD)

Brief van Algemene Vereniging voor Natuurbescherming
18 augustus 2011 - Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (Den Haag e.o.)

Reactie 14 organisaties op afwijzing van financiering werk Churchill Avenue team
16 augustus 2011 - Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar)

Brief van Zuid-Hollands Landschap aan PZH over Rijnlandroute
16 augustus 2011 - Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Zienswijze gezamenlijke bewonersorganisaties tav de herziening Structuurvisie Leiden 2025
15 augustus 2011 - Gezamelijke verenigingen, Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar

Discussieavond Rijnlandroute
14 augustus 2011 - Wijkraad Stevenshof

Brief aan PZH: verontrusting over de tussentijdse toetsing van de voorliggende versie van het 2e fase MER
10 augustus 2011 - Gezamelijke verenigingen, Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar

Zienswijze van Stichting op Structuurvisie Leiden 2025
03 augustus 2011 - Behoud Rijnland

Structuurvisie Leiden 2025
augustus 2011 Gemeente Leiden

Churchill Avenue gunstig voor economie
27 juli 2011 Gemeente Voorschoten

TU Delft: Rijnlandroute via CA versterkt economie
27 juli 2011 - Churchill Avenue

Waarom blijft de provincie de Lammebrug opendoen in de spits? - deel 2
21 juli 2011 - Behoud Rijnland

Overzicht van ingekomen vragen en antwoorden, naar aanleiding van informatieavonden over de RijnlandRoute op 14 en 15 juni 2011
15 juli 2011Provincie Zuid Holland

Email aan gedeputeerde De Bondt - Het effect van de "no regret"-maatregelen
15 juli 2011 - Behoud Rijnland

Email aan gedeputeerde De Bondt - Naar aanleiding van gesprek op landgoed Zuidwijk
11 juli 2011 - Behoud Rijnland

Waarom blijft de provincie de Lammebrug opendoen in de spits?
07 juli 2011 - Behoud Rijnland

Nieuwsbrief RijnlandRoute - Holland Rijnland wil op voorhand adviseren over RijnlandRoute
01 juli 2011Gemeente Voorschoten

€ 722 miljoen voor Rijnlandroute en RijnGouwelijn
01 juli 2011Provincie Zuid Holland

Verslag (concept) van Algemeen Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport)
29 juni 2011 - Tweede Kamer vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Motie Verhoeven over de tracés Zoeken naar Balans en Churchill Avenue
30 juni 2011 - Tweede Kamer

Holland Rijnland besluiten: motie over Rijnlandroute  - Laatste bladzijde
29 juni 2011Holland Rijnland

Antwoord op: Gemeenten vragen ondersteuning Team Churchill Avenue
29 juni 2011Provincie Zuid Holland

Nieuwsbrief RijnlandRoute - ondersteuning Team Churchill Avenue
28 juni 2011Gemeente Voorschoten

Gemeenten vragen ondersteuning Team Churchill Avenue
27 juni 2011Gemeente Voorschoten

Gemeente Katwijk: kiest toch voor de Churchill Avenue als voorkeursvariant voor de Rijnlandroute
20 juni 2011 - Gemeente Katwijk

Tweede Kamer akkoord met snellere wegenaanleg
14 juni 2011 - Stichting Groene Hart

Minister Schultz van Haegen: ‘Ruimte voor Nederland’
14 juni 2011 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Open brief aan PZH: verzoek van gezamenlijke bewonersorganisaties om financiering noodzakelijke voortzetting werk Team Churchill Avenue
17 juni 2011 - Gezamelijke verenigingen, Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar

Inspraakreactie gemeenteraad Wassenaar Rijnlandroute
08 juni 2011 - Gemeente Wassenaar

Gemeente Voorschoten Nieuwsbrief RijnlandRoute
07 juni 2011Gemeente Voorschoten

Uiterste zorgvuldigheid rond Rijnlandroute: uitstel besluit tot na de zomer
06 juni 2011Provincie Zuid Holland

Open brief aan PZH: eerlijke Rijnlandroute tracé vergelijking en begin van maatregelen op de bestaande N206-route
01 juni 2011 - Gezamelijke verenigingen, Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar

Brief aan PZH over nota voorkeursalternatief Rijnlandroute
01 juni 2011 - Gemeente Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar & Leidschendam Voorburg

PAL: Meer aandacht nodig voor natuur en landschap
25 mei 2011Provincie Zuid Holland

Timeline van proces Rijnlandroute in komende maanden
19 mei 2011Provincie Zuid Holland

Brief van Gemeente Leiden aan PZH over Rijnlandroute, RGL & Ringweg Oost
17 mei 2011Gemeente Leiden

Informatiebijeenkomst RijnlandRoute
04 mei 2011Gemeente Voorschoten

Tweede fase MER en beoordeling voorkeursalternatief RijnlandRoute (oud) college
26 april 2011Provincie Zuid Holland

Bewonersgroepen samen sterk
22 april 2011 - Buurtverenigingen Voorschoten

Churchill Avenue nu ook financieel haalbaar
22 april 2011 - Churchill Avenue Team

Coalitieakkoord Provincie Zuid-Holland
21 april 2011Provincie Zuid Holland

BAM ziet kansen voor Churchill Avenue, Leiden
19 april 2011 - BAM

Open Brief aan de onderhandelaars voor een nieuwe coalitie
16 april 2011 - Buurtschap Zuidwijksepolder Wassenaar

Churchill Avenue slechts 55 miljoen duurder
14 april 2011 - Churchill Avenue Team

Leidschendam-Voorburg: keuze GS RijnlandRoute bedreigt Vlietland
13 april 2011 - Gemeente Leidschendam-Voorburg

Teleurstelling over voorstel GS
13 april 2011 - Behoud Rijnland

College B&W verbolgen over oordeel GS over RijnlandRoute
13 april 2011Gemeente Voorschoten

Oordeel GS voorkeursalternatief RijnlandRoute
12 april 2011Provincie Zuid Holland

Tweede fase MER rapport - Voorlopig
12 april 2011 - Commissie MER

Raad van State beknot het beroepsrecht!
11 april 2011Stichting Groene Hart

Raad van State uitspraak - Hoger Beroep - Flora- en Faunawet
11 april 2011 - Raad van State

97 miljoen euro extra voor RijnlandRoute
11 april 2011Provincie Zuid Holland

Voortgang besluitvorming RijnlandRoute en RijnGouwelijn
10 april 2011 - Min. Infrastructuur en Milieu

Brief aan statenleden
02 april 2011 - Behoud Rijnland

Samengevat magazine: “Goed signaal dat minister wil nadenken over extra bijdrage RijnlandRoute”
maart 2011Holland Rijnland

Open brief van de gezamenlijke fractievoorzitters aan het College van Burgemeester en Wethouders inzake de Locatie Valkenburg
13 januari 2011 - Gezamenlijke fractievoorzitters Wassenaar

E-mailbericht aan alle Statenleden nav MKE-vergadering op 5 januari 2011
06 januari 2011 - Behoud Rijnland

Inspreektekst stichting bij Statencommissie MKE 5 januari 2011
05 januari 2011 - Behoud Rijnland

Ruim 6,5 miljoen vierkante meter kantoor leeg uit
04 januari 2011 - Behoud Rijnland

 

Brief aan minister Schultz van Haegen over de uitspraken van de Raad van State
23 december 2010 - Behoud Rijnland

Voorschoten verdubbelt bijdrage aan Churchill Avenue
22 december 2010 - Gemeente Voorschoten

Brief aan minister Schultz van Haegen nav notaoverleg MIRT
10 december 2010 - Behoud Rijnland

Brief Van Dijk aan minister Schultz van Haegen over budgetaire tekorten van RijnlandRoute
08 december 2010 - Provincie Zuid Holland

Rijk stelt beslissing voor rijksbijdrage uit
07 december 2010 - Gemeente Voorschoten

Aangenomen motie Aptroot tijdens notaoverleg MIRT
06 december 2010 - Tweede Kamer

Holland Rijnland vertaalt noodzaak aanleg van RijnlandRoute in forse extra bijdrage
01 december 2010Holland Rijnland

Financiering RijnlandRoute door aanvullende bijdrage Regionaal InvesteringsFonds
29 november 2010Holland Rijnland

Extra geld voor Rijnlandroute
24 november 2010 - Gemeente Leiden

Grote demonstratie tegen RijnlandRoute
12 november 2010 - Gemeente Voorschoten

Toespraak van Wim ter Keurs tijdens demonstratie tegen Rijnlandroute door Voorschoten en langs de Stevenshof
07 november 2010 - Behoud Rijnland

Alleen onder voorwaarden extra bijdrage RijnlandRoute
05 november 2010 - Gemeente Voorschoten

Aangenomen motie 109: op geen enkele manier bijdragen aan F-Variant Rijnlandroute
04 november 2010 - Gemeente Voorschoten

Doorstroming Lammenschansplein verbetert
02 november 2010 Provincie Zuid Holland

Demonstratie tegen Rijnlandroute door Voorschoten en langs de Stevenshof
27 oktober 2010 - Behoud Rijnland

Voorstel voor financiering van RijnlandRoute door Holland Rijnland
08 oktober 2010Holland Rijnland

Gevolgen rijksbegroting 2011 voor Holland Rijnland
04 oktober 2010Holland Rijnland

Relevante afkortingen pagina toegevoegd
3 oktober 2010 - Behoud Rijnland

HR Raadsledenbijeenkomst RijnlandRoute en RIF
23 september 2010Holland Rijnland

MER procedure en planning RijnlandRoute
08 september 2010Provincie Zuid Holland

Spreekt gedeputeerde Van Dijk de waarheid over zijn afspraken met minister Eurlings?
14 juli 2010 - Behoud Rijnland

Brief van minister Eurlings aan Stichting
13 juli 2010 - Min. Verkeer en Waterstaat

Inspreektekst Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie vergadering over Rijnlandroute
02 juli 2010 - Behoud Rijnland

Brief van Zoeterwoude aan Holland Rijnland inzake RijnlandRoute
30 juni 2010 - Gemeente Zoeterwoude

Besluitnota Gedeputeerde Staten: Financien RijnlandRoute
29 juni 2010Provincie Zuid Holland

Brief van gemeenteraden aan Provincie inzake MIRT
25 juni 2010

Holland Rijnland: Zorgen voor realisatie RijnlandRoute
24 juni 2010Holland Rijnland

Advies voor richtlijnen voor het milieuefferctrapport 2e fase
22 juni 2010 - Commissie MER

Persbericht over uitkomsten MIRT overleg mei 2010
22 juni 2010 - Behoud Rijnland

Brief van Gedeputeerde Staten: Stand van zaken RijnlandRoute
21 juni 2010Provincie Zuid Holland

Holland Rijnland: Brief aan gemeenteraden over MIRT, Bijlage 1, Bijlage 2
17 juni 2010Holland Rijnland

Voorschoten verbijsterd over open bak RijnlandRoute
17 juni 2010 - Gemeente Voorschoten

Informatieavond RijnlandRoute 30 juni
17 juni 2010 - Gemeente Voorschoten

Gefaseerde aanleg RijnlandRoute
16 juni 2010Provincie Zuid Holland

Brief aan minister Eurlings over de huidige ontwikkelingen in de RijnlandRoute-dossier
10 juni 2010

Beroep op de Wet openbaarheid van bestuur
04 juni 2010 - Behoud Rijnland

Verzoek om etmaalsintensiteits en I-C-kaarten 1e fase gefaseerde aanpak RijnlandRoute
04 juni 2010 - Behoud Rijnland

Email aan PvdA kamerlid Lia Roefs
28 mei 2010 - Behoud Rijnland

Horst en Weide persbericht
25 mei 2010

Inspreektekst ontwerp Provinciale Structuurvisie
12 mei 2010 - Behoud Rijnland

Luister naar de interview in de uitzending van Vara Vroege Vogels
9 mei 2010 - Behoud Rijnland

Interview in Uitzending Vroege Vogels
29 april 2010 - Behoud Rijnland

Behoud Rijnland: “Milieu-effectrapport MER RijnlandRoute deugt van geen kanten”
26 april 2010 - Behoud Rijnland

Zienswijze Behoud Rijnland 1e fase MER RijnlandRoute
25 april 2010 - Behoud Rijnland

Zienswijze Voorschoten 1e fase MER RLRL
20 april 2010 - Gemeente Voorschoten

Opmerkingen Voorschoten over MER 1e fase RijnlandRoute
20 april 2010

Bestuursovereenkomst Leiden 2010-2014 
15 april 2010 - Gemeente Leiden

Notulen vergadering Provinciale Staten op 24 februari 2010 over het 1e fase MER RijnlandRoute

Milieueffectrapport Rijnlandroute ter inzage
10 maart 2010

Planning en proces RijnlandRoute

Inspreektekst voor vergadering Provinciale Staten
24 februari 2010 - Behoud Rijnland

Statencommissie MKE: 'Extra informatiebijeenkomst RijnlandRoute-Spoortunneltracé'
5 februari 2010Provincie Zuid Holland

Brief zienswijze Raad Zoeterwoude over  PSV en PVR
4 februari 2010 - Gemeente Zoeterwoude

Inspreektekst bij Statencommissie MKE met begeleidend commentaar aan de Statenleden
3 februari 2010 - Behoud Rijnland

Onze vragen aan gedeputeerde Van Dijk nog steeds niet beantwoord
2 februari 2010 - Behoud Rijnland

Reactie_op_ontwerp_Provinciale_Structuurvisie
18 januari 2010 - Behoud Rijnland

GS kiezen voor goede inpassing RijnlandRoute - Milieueffectrapport eerste fase vastgesteld
13 januari 2010Provincie Zuid Holland

Provinciale structuurvisie - samenvatting Visie op Zuid-Holland
Provincie Zuid Holland

Samenvatting 1e fase mer 'De studie in beeld'
januari 2010Provincie Zuid Holland

 

2009

Brief van Grote Polder Groene Hart en Wijk en Wouden aan de vaste kamercommissies
9 december 2009 - Grote Polder Groene Hart

Beantwoording Kamervragen over de RijnlandRoute door Verkeer en Waterstaat
8 december 2009 - Min. Verkeer en Waterstaat

Stichting tegen Tweede Kamer: 'Gefaseerde aanpak geen weggegooid geld'
8 december 2009 - Behoud Rijnland

Een analyse van het optreden van gedeputeerde Asje van Dijk
8 december 2009 - Behoud Rijnland

Antwoorden door Asje van Dijk en Hester Tjalma op vragen over Rijnlandroute
2 december 2009

Aanbieding handtekeningen aan Tweede kamer
1 december 2009 - Behoud Rijnland

Tekst petitie gemeente Voorschoten aan Tweede Kamer
1 december 2009Gemeente Voorschoten

Aanbiedingstekst bij bijna 7000 handtekeningen aan de Vaste Commissie VenW en VROM 
1 december 2009 - Behoud Rijnland

Brief van minister Eurlings aan voorzitter Tweede Kamer
30 november 2009 - Min. Verkeer en Waterstaat

MKE 5-minversie Randstad Urgent contract integrale benadering Holland Rijnland 
25 november 2009Provincie Zuid Holland

MKE - Brief van gedeputeerde Van Dijk inzake besluitvorming eerste fase MER RijnlandRoute 1 maand opschuiven
19 november 2009Provincie Zuid Holland

MKE Brief inzake stand van zaken personenenvervoer over water
18 november 2009Provincie Zuid Holland

Reactie Tweede Kamer op brief van 16 november
17 november 2009 - Tweede Kamer

Aanbiedingsbrief Randstad-besluiten
17 november 2009 - Min. Verkeer en Waterstaat

Randstad Urgent besluiten
17 november 2009 - Min. Verkeer en Waterstaat

Reactie ministerie van Financiën op brief van 4 november
17 november 2009 - Min. Financien

'Randstad Urgent 2009: knopen doorgehakt over samenhangende besluiten'
16 november 2009 - Min. Verkeer en Waterstaat

Brief van gedeputeerde Van Dijk over uitkomsten BO-MIRT
16 november 2009Provincie Zuid Holland

Behoud Rijnland: “Provincie, doe eindelijk eens wat!” 
16 november 2009 - Behoud Rijnland

Rijk en regio eens over RijnlandRoute en RijnGouwelijn-West 
16 november 2009Provincie Zuid Holland

Behoud Rijnland: “Provincie, doe eindelijk eens wat!” 
16 november 2009 - Behoud Rijnland

Holland Rijnland blij met rijksbijdrage RLR en RGL 
16 november 2009Holland Rijnland

Petitie van de Stichting Bedrijfsadvies betreffende de Rijnlandroute
9 november 2009 - Stichting Bedrijsadvies

Stichting aan regering: "Verleen geen rijksbijdrage voor aanleg RijnlandRoute" 
4 november 2009 - Behoud Rijnland

Kamervragen over het MIRT-Projectenboek 2010
23 oktober 2009 - Tweede Kamer

Inspraakreactie Behoud Rijnland Cie MKE
21 oktober 2009 - Behoud Rijnland

IBHR-eindrapport
15 oktober 2009

Leeswijzer IBHR-rapport
15 oktober 2009

Antwoord van GS op vragen van D66, SP en GroenLinks d.d. 7 oktober
15 oktober 2009Provincie Zuid Holland

Brief PDV tegen Rijnlandroute
14 oktober 2009 - Platform Duurzaam Voorschoten

Gezamenlijke verklaring GroenLinks fracties Leiden, Voorschoten, Wassenaar en Leiderdorp over besluitvorming Rijnland
13 oktober 2009 - GroenLinks

Brief aan minister Eurlings met het verzoek handtekeningen in ontvangst te nemen
7 oktober 2009 - Behoud Rijnland

Reactie van vaste commissie V&W op commentaar van Behoud Rijnland
30 september 2009 - Tweede Kamer

Reactie ministerie van V&W op brief van 4 september
24 september 2009 - Min. Verkeer en Waterstaat

Initiatief rembrandttunnel.nl trekt zich terug uit inspraakprocedure met Provincie
20 september 2009

Liever achterkamertjespolitiek dan openbare besluitvorming
19 september 2009 - Behoud Rijnland

Brief aan minister Eurlings over presentatie Michel Hoppenbrouwers
18 september 2009 - Behoud Rijnland

Brief aan minister Bos over presentatie Michel Hoppenbrouwers
18 september 2009 - Behoud Rijnland

Reactie van GS op statenvragen van GroenLinks
15 september 2009Provincie Zuid Holland

Reactie op presentatie van Hoppenbrouwers op 1 september 2009
13 september 2009 - Behoud Rijnland

Behoud Rijnland pleit bij minister Eurlings voor maatregelen op de bestaande N206-route
4 september 2009 - Behoud Rijnland

Brief aan minister Eurlings over verbetering bestaande route
4 september 2009 - Behoud Rijnland

De presentatie van Michel Hoppenbrouwers
1 september 2009 - Min. Verkeer en Waterstaat

Brief van de Eerste Kamer uit de Bezwarencommissie-Awb
28 augustus 2009Provincie Zuid Holland

Commentaar Werkgroep Milieubeheer op Leidse Ontwerp Structuurvisie 2025
28 augustus 2009 - Werkgroep Milieubeheer

Correspondentie n.a.v. uitnodiging conferentie biodiversiteit Naturalis op 3 juli
23 juni 2009 - Behoud Rijnland

'Hoofdlijnen van ruimtelijk beleid vastgesteld'
23 juni 2009 - Gemeente Leiden

Antwoord van Eurlings op vragen Vaste Commissie Verkeer en Waterstaat betreffende de RijnlandRoute
22 juni 2009 - Tweede Kamer

Reactie Vereniging Vrienden Oostvlietpolder op uitspraak provincie
17 juni 2009 - Vereniging Vrienden van Vlietland

'Uitspraak Witteman maakt weinig indruk'
7 juni 2009 - Vereniging Vrienden van Vlietland

'Leiden geeft poldervrienden na elf jaar gelijk'
2 juni 2009 - Vereniging Vrienden van Vlietland

Vervolg van de correspondentie met de provinciale projectleider voor de m.e.r. over de RijnlandRoute
27 mei 2009 - Behoud Rijnland

'Provincie wil i.v.m. de RijnlandRoute helemaal niets over weidevogels weten'
9 mei 2009 - Behoud Rijnland

Oproep voor actie STOP RijnlandRoute
7 mei 2009 - Behoud Rijnland

de MER-richtlijnen, zoals die in de Statencie MKE aan de orde zijn geweest
22 april 2009Provincie Zuid Holland

Vervolgreactie van Asje van Dijk
10 april 2009Provincie Zuid Holland

Kamervragen GroenLinks over RijnlandRoute
6 april 2009 - Tweede Kamer

Inspreekstekst Commissie MKE Awb-bezwaar
1 april 2009 - Behoud Rijnland

Motie van Ineke van Gent (GL TK) over de RijnlandRoute
30 maart 2009 - Tweede Kamer

Discussie over de RijnlandRoute in een notaoverleg met minister Cramer
30 maart 2009 - Min. VROM

E-mailbericht aan PS over toetsingskader 1e fase mer
28 maart 2009 - Behoud Rijnland

E-mailcorrespondentie met gedeputeerde Asje van Dijk
28 maart 2009 - Behoud Rijnland

Kamervragen VVD over RijnlandRoute
24 maart 2009 - Tweede Kamer

‘Rotzooi-besluitvorming over de RijnlandRoute’
23 maart 2009 - Behoud Rijnland

Mededelingen van de Commissie MER over de RijnlandRoute-mer
4 maart 2009 - Commissie MER

Het richtlijnenadvies van de Commissie MER over de RijnlandRoute-mer
3 maart 2009 - Commissie MER

“Provincie moet bewoners en gebruikers van de N206-route door Leiden niet in gijzeling houden”
20 februari 2009 - Behoud Rijnland

Inspreekstekst Commissie MKE Awb-bezwaar 
26 augustus 2009 - Behoud Rijnland

Weidevogel-uitspraak Raad van State mogelijk ook van belang voor de RijnlandRoute
21 juli 2009 - Vogelbescherming Nederland

Provincie wil nu eindelijk toch wel wat van weidevogels weten
9 juli 2009 - Behoud Rijnland

Verzoek om financiële steun 'Stop Helihaven Langenhorst'
30 mei 2009 - Stop Helihaven Langenhorst

Oproep i.v.m. Statenvergadering Provincie Zuid-Holland
3 maart 2009 - Stop Helihaven Langenhorst

'Ontwerptracébesluit eerste spoedaanpak project ter visie'
19 februari 2009 - Min. VW

Awb-bezwaar van de Stichting aan PS Zuid-Holland
18 februari 2009 - Behoud Rijnland

Antwoorden van GS op vragen van GroenLinks
17 februari 2009Provincie Zuid Holland

Antwoorden van GS op vragen van SP
17 februari 2009Provincie Zuid Holland

Antwoorden van GS op vragen van D66
17 februari 2009Provincie Zuid Holland

Voorschoten: 'Stapsgewijze aanpak voor verkeersproblemen'
4 februari 2009Gemeente Voorschoten

Zienswijze Voorschoten op Startnotitie Rijnlandroute
2 februari 2009Gemeente Voorschoten

Mailtje aan Ger Koopmans nav zijn opmerkingen tijdens nota-overleg 151208
2 februari 2009 - Behoud Rijnland

xxxxxBrief aan minister Eurlings over zienswijze startnotitie RijnlandRoute-mer
2 februari 2009 - Behoud Rijnland

'Provincie maakt valse start met milieu-effectrapportage voor de RijnlandRoute’
28 januari 2009 - Behoud Rijnland

Zienswijze Behoud Rijnland op startnotitie mer RijnlandRoute
28 januari 2009 - Behoud Rijnland

Persbericht over optreden Peter Kurstjens, directeur van het GOB
27 januari 2009 - Behoud Rijnland

Reactie van de Wijkraad Stevenshof op het raadsvoorstel
23 januari 2009 - Wijkraad Stevenshof

Raadsvoorstel van B&W van Leiden voor brief over MER-procedure
20 januari 2009 - Gemeente Leiden

Brief van de voorzitter Statencommissie MKE aan de Stichting
14 januari 2009Provincie Zuid Holland

Raadsvoorstel Voorschoten over zienswijze MER
13 januari 2009 - Gemeente Voorschoten

Brief van minister Cramer aan GS van Zuid-Holland
13 januari 2009 - Min. VROM

'Resultaat inspraak in Statencommissie MKE' 
9 januari 2009 - Behoud Rijnland

Inspreektekst voor Statencommissie MKE
7 januari 2009 - Behoud Rijnland

'Behoud Rijnland vraagt provincie geld voor verbetering bestaande route door Leiden'
6 januari 2009 - Behoud Rijnland

 

2008

Raadsvoorstel Katwijk over RijnlandRoute
23 december 2008 - Gemeente Katwijk

'Start van de inspraak over de startnotitie voor de RijnlandRoute-mer'
22 december 2008Provincie Zuid Holland

Startnotitie RijnlandRoute
11 december 2008Provincie Zuid Holland

xxxxxOntvangstbevestiging van ministerie van VROM
4 december 2008 - Min. VROM

Advies aan Statenleden over startnotitie voor de RijnlandRoute-projectmer
4 december 2008 - Behoud Rijnland

Brief aan Jan Hendrik Dronkers, V&W
4 december 2008 - Behoud Rijnland

"Is de RijnlandRoute de kortste verbinding tussen de A44 en de A4?"
4 december 2008 - Wijkraad Stevenshof

Reactie van de Stichting op de actie van de Kamer van Koophandel
1 december 2008 - Behoud Rijnland

Actieflyer Kamer van Koophandel
28 november 2008 - KvK

Reactie en uitnodiging namens minister Eurlings aan Stichting
26 november 2008 - Min. VW

Behoud Rijnland vraagt de provincie opnieuw geld voor verbetering bestaande N206-route
24 november 2008 - Behoud Rijnland

Tweede brief aan PS om geld voor spoedige verbetering bestaande route
24 november 2008 - Behoud Rijnland

Brief aan minister Eurlings over ons 2e verzoek aan PS
24 november 2008 - Behoud Rijnland

Inspreektekst bij de hoorzitting As Leiden - Katwijk
21 november 2008 - Behoud Rijnland

'Burgerinitiatief voor tunnel stuit op onwil provincie'
21 november 2008 - Behoud Rijnland

'Extra investeringen in bereikbaarheid Zuid-Holland'
20 november 2008Provincie Zuid Holland

Voorstel tot tijdelijke vrijstelling van Valkenburg voor evenementen
17 november 2008 - Gemeente Katwijk

Brief van GS van Zuid-Holland aan de Stichting
6 november 2008Provincie Zuid Holland

Startnotitie voor de mer RijnlandRoute
4 november 2008Provincie Zuid Holland

Overeenkomst minister Eurlings en gedeputeerde Van Dijk:
"Integrale Benadering Holland Rijnland"

27 oktober 2008 Provincie Zuid Holland- Min VW

Inspraaktekst bij de commissie MKE van Provinciale Staten van Zuid-Holland
22 oktober 2008 - Behoud Rijnland

Nota "Integrale Benadering Projecten Holland Rijnland"
oktober 2008Provincie Zuid Holland- Min VW - Min. VROM - Holland Rijnland

'Stichting wijst op wettelijk overeenstemmingsvereiste'
10 oktober 2008 - Behoud Rijnland

'Spoortracé niet mee in milieueffectrapportage RijnlandRoute'
8 oktober 2008Provincie Zuid Holland

Reactie van Gedeputeerde Staten op visie van de Stichting op de streekplanherziening 
7 oktober 2008Provincie Zuid Holland

Behoud Rijnland: “Maak z.s.m. geld vrij voor de verbetering van de bestaande N206-route door Leiden”
15 september 2008 - Behoud Rijnland

Brief aan minister Eurlings over brief aan AB & DB Holland Rijnland en aan PS
15 september 2008 - Behoud Rijnland

Verzoek aan PS om geld voor spoedige verbetering bestaande route
15 september 2008 - Behoud Rijnland

Brief aan de gemeenteraad van Katwijk over persbericht regio
5 september 2008 - Behoud Rijnland

Een gedachtenwisseling met Henk Imthorn (CDA-raadslid Katwijk)
4 september 2008 - Behoud Rijnland

Brief aan AB & DB Holland Rijnland over uitspraken Raad van State
3 september 2008 - Behoud Rijnland

“Berichtgeving Holland Rijnland over woningbouw misleidend” 
3 september 2008 - Behoud Rijnland

'Zonder RijnlandRoute geen woningbouw in regio Holland Rijnland' 
15 augustus 2008

'Behoud Rijnland en bewoners vragen provincie geld voor verbetering van bestaande route'
29 juli 2008 - Behoud Rijnland

Brief over de weigering van gedeputeerde Van Dijk
29 juli 2008 - Behoud Rijnland

Reactie op verzoek mee te werken aan golfbaan in Duivenvoordse-Veenzijdse polder
23 juli 2008 - Behoud Rijnland

Verzoek mee te werken aan een golfbaan in de Duivenvoordse-Veenzijdse polder
22 juli 2008 - Behoud Rijnland

Brief aan minister Cramer n.a.v. de brief van de directeur gebiedsontwikkeling
21 juli 2008 - Behoud Rijnland

Persbericht streekplanherziening
16 juli 2008 - Behoud Rijnland

Zienswijze van Voorschoten op ontwerp partiële herziening van het Streekplan en op planMER
14 juli 2008 - Gemeente Voorschoten

Brief aan de Commissie MER over het planMER
14 juli 2008 - Behoud Rijnland

Brief aan B&W Katwijk en Wassenaar over streekplanherziening en ISP Nieuw Valkenburg
14 juli 2008 - Behoud Rijnland

Visie op 6e partiële herziening streekplan ZH-West
14 juli 2008 - Behoud Rijnland

Modelbrief bezwaarschrift streekplan-herziening
12 juli 2008 - Behoud Rijnland

Brief van de directeur gebiedsontwikkeling
1 juli 2008 - Min. VROM

Brief aan gedeputeerde Van Dijk
1 juli 2008 - Behoud Rijnland

Commentaar van de Stichting op het besluit van Provinciale Staten
27 juni 2008 - Behoud Rijnland

Inspreektekst voor agendapunt 4 (de Rijnlandroute) van de vergadering van Provinciale Staten
25 juni 2008 - Behoud Rijnland

PS besluitenlijst met moties en amendementen
25 juni 2008Provincie Zuid Holland

Brief van gemeente Voorschoten aan PS over RijnlandRoute
24 juni 2008 - Gemeente Voorschoten

Tm. 15 juli as. kan schriftelijk worden gereageerd op de herziening van het streekplan Zuid-Holland West
12 juni 2008Provincie Zuid Holland

Brief aan minister Eurlings over de Statencommissie MKE op 110608
12 juni 2008 - Behoud Rijnland

Inspreektekst voor Statencommissie
11 juni 2008 - Behoud Rijnland

Advies van de Stichting aan Provinciale Staten over brief verzameld bedrijfsleven
11 juni 2008 - Behoud Rijnland

Brief van gemeente Voorschoten aan GS over RijnlandRoute
10 juni 2008Gemeente Voorschoten

Brief van het verzamelde bedrijfsleven aan Provinciale Staten
6 juni 2008 - Bedrijfsleven Rijnland - KvK - VNO-NCW

D66: "Rijnlandroute geen goede oplossing voor Leiden"
4 juni 2008 - D66

Antwoord van de Randstedelijke Rekenkamer op brief van 13 mei jl.
3 juni 2008 - Randstedelijke Rekenkamer

Commentaar op 'herziene' MKBA
30 mei 2008 - Behoud Rijnland

Brief aan PS over de 'herziene' MKBA
30 mei 2008 - Behoud Rijnland

Brief aan minister Eurlings over commentaar van de Stichting op de 'herziene' MKBA
30 mei 2008 - Behoud Rijnland

Brief van Randstedelijke Rekenkamer n.a.v. de 'herziene' MKBA
29 mei 2008 - Randstedelijke Rekenkamer

Notitie Stevenshofbewoners voor Provinciale Staten
27 mei 2008 - Wijkraad Stevenshof

Inspreektekst bij Commissie Burger & Bestuur over 'herziene' MKBA
26 mei 2008 - Behoud Rijnland

Burgernotitie RijnlandRoute
26 mei 2008 - Otto Swertz - Job van Exel

"Provincie: geen excuses, maar ophouden met verwarring zaaien!"
23 mei 2008 - Behoud Rijnland

Brief aan minister Eurlings n.a.v. excuses provincie
23 mei 2008 - Behoud Rijnland

'Behoud Rijnland verbaasd en geërgerd over persbericht provincie'
21 mei 2008 - Behoud Rijnland

Voorkeurstracé RijnlandRoute vastgesteld door GS
20 mei 2008Provincie Zuid Holland

Antwoord Stichting op reactie PvdA-fractievoorzitter
14 mei 2008 - Behoud Rijnland

Antwoord op brief van Randstedelijke Rekenkamer
13 mei 2008 - Behoud Rijnland

Reactie PvdA-fractievoorzitter Provinciale Staten op persbericht Stichting
9 mei 2008 - PvdA - Ron Hillebrand

Brief aan minister Cramer n.a.v. haar brief dd 230408
5 mei 2008 - Behoud Rijnland

Ter kennismaking met nieuwe portefeuillehouder RijnlandRoute in Voorschoten: zijn notitie uit 2005 als toenmalig lid PvdA-fractie
Mei 2008 - PvdA - Bruno van Dunne

Reactie op rapport Randstedelijke Rekenkamer
30 april 2008 - Behoud Rijnland

Reactie Randstedelijke Rekenkamer op brief van de Stichting
28 april 2008 - Randstedelijke Rekenkamer

Reactie ministerie LNV op brieven van de Stichting
25 april 2008 - Min. Landbouw (LNV)

Rapport Randstedelijke Rekenkamer met reactie GS plus nawoord Rekenkamer
24 april 2008 - Randstedelijke Rekenkamer

Reactie minister Cramer op brieven van de Stichting
23 april 2008 - Min. VROM

Streekplanherziening voor RijnGouwelijn-West, Rijnlandroute en Valkenburg
15 april 2008Provincie Zuid Holland

Actie STOP Rijnlandroute bijwonen hoorzitting op 24 april
15 april 2008 - Behoud Rijnland

Brief aan minister Eurlings over 2e brief aan de Randstedelijke Rekenkamer
15 april 2008 - Behoud Rijnland

Tweede brief aan de Randstedelijke Rekenkamer
9 april 2008 - Behoud Rijnland

Amendementen RijnlandRoute AB-leden Voorschoten
26 maart 2008

xxxxx Inspreektekst voor extra raadsvergadering Voorschoten
25 maart 2008 - Behoud Rijnland

Commentaar op de memo over de stand van zaken m.b.t. de RijnlandRoute
18 maart 2008 - Behoud Rijnland

Memo over stand van zaken RijnlandRoute
17 maart 2008Provincie Zuid Holland

xxxxxBedankbrief van B&W Voorschoten
17 maart 2008Gemeente Voorschoten

Inspreektekst voor Commissievergadering Burger & Bestuur Voorschoten
17 maart 2008 - Behoud Rijnland

Oproep Actie 'STOP Rijnlandroute' bijwonen commissievergadering
15 maart 2008 - Behoud Rijnland

Reactie minister Verburg op brieven van de Stichting
14 maart 2008 - Min. Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit

xxxxxAdhesiebetuiging Santvoorde
9 maart 2008 - Vereniging Santvoorde

Brief van de Stichting aan Voorschotense raad over gezamenlijke HollandRijnland-brief
6 maart 2008 - Behoud Rijnland

xxxxxReactie minister van Economische Zaken op brieven van de Stichting
4 maart 2008 - Min. Economische Zaken

Brief aan de Randstedelijke Rekenkamer
3 maart 2008 - Behoud Rijnland

xxxxx Brief aan minister Eurlings over brief Veldhuizen en Lenferink
28 februari 2008

"De provincie en de regio hebben een geloofwaardigheidsprobleem"
28 februari 2008 - Behoud Rijnland

Brief aan minister Eurlings over brief Veldhuizen en Lenferink
28 februari 2008 - Behoud Rijnland

Inspraakbijdrage aan de commissievergadering Ruimte en Bereikbaarheid Leiden
19 februari 2008 - Behoud Rijnland

'Knelpunten blijven bestaan'
17 februari 2008PvdA

Actie 'STOP Rijnlandroute' Verzoeken
16 februari 2008 - Behoud Rijnland

Raad van Voorschoten over Rijnlandroute
14 februari 2008 - Behoud Rijnland

Brief van Raad Voorschoten aan GS  over MKBA RijnlandRoute
13 februari 2008Gemeente Voorschoten

Samenvatting van het Raadsvoorstel met commentaar
13 februari 2008 - Gemeente Leiden

Brandbrief van Holland Rijnland aan 4 ministers - Bijlage bij de brandbrief
13 februari 2008

Brief aan Voorschoten over de provinciale reactie op TNO-contraexpertise
10 februari 2008 - Behoud Rijnland

'Milieudefensie dringt aan op afzien van de Rijnlandroute'
8 februari 2008 - Behoud Rijnland

'PDV noemt de Rijnlandroute ondoelmatig'
8 februari 2008 - Behoud Rijnland

Second opinion MKBA Rijnlandroute door Witteveen en Bos
8 februari 2008 - Witteveen & Bos

Reactie van de provincie op contraexpertise TNO
7 februari 2008Provincie Zuid Holland

Brief aan minister Eurlings over MKBA
4 februari 2008 - Behoud Rijnland

Contra-expertise van TNO  over nut-en-noodzaaknotitie en MKBA
31 januari 2008 - TNO

Raadsvoorstel voor Commissievergadering  Ruimte en Bereikbaarheid op dinsdag 19 februari
29 januari 2008 - Gemeente Leiden

Inspraakbijdrage aan de commissievergadering Ruimte en Bereikbaarheid Leiden
29 januari 2008 - Behoud Rijnland

Persbericht n.a.v. brief over MKBA
28 januari 2008 - Behoud Rijnland

Brief over MKBA
28 januari 2008 - Behoud Rijnland

xxxxx Brief aan minister Eurlings over nut en noodzaak
18 januari 2008

'Brief over nut-en-noodzaaknotitie  RijnlandRoute'
16 januari 2008 - Behoud Rijnland

Persbericht van de Stichting over de nut-en-noodzaaknotitie
16 januari 2008 - Behoud Rijnland

Reactie van de Stichting op nieuwjaarstoespraak burgemeester Staatsen
9 januari 2008 - Behoud Rijnland

 

2007

Reactie van de voorzitter van de Stichting op de uitspraken van burgemeester Lenferink
9 december 2007 - Behoud Rijnland

Nieuwe 'reklameborden'
6 december 2007 - Behoud Rijnland

Rijnlandroute in achterkamertjes er door gedrukt
1 november 2007 - Behoud Rijnland

'Tracé RijnlandRoute teruggebracht naar voorkeurstracé'
30 oktober 2007Provincie Zuid Holland

'Grote blijdschap over besluit Vlietland'
24 oktober 2007 - Vrienden van Vlietland

Commentaar op de reactie van VNO-NCW op uitspraak Raad van State
21 augustus 2007 - Behoud Rijnland

Brief aan HollandRijnland gemeenten
26 maart 2007 - Behoud Rijnland

PvdA Voorschoten boos om uitspraak van Peter Glasbeek over Rijnlandroute
12 februari 2007PvdA

Brief aan PS en Tweede Kamer over DHV studie naar de effecten van een wegverbinding in de corridor A4-A44-Katwijk
09 september 2005 - Behoud Rijnland

 

-------

 

Andere Informatie

Commentaar prof. Heertje over Wientjes
28 februari 2008

Informatieavond in Stevenshof
21 februari 2008

Functies van randwegen