ANBI

 

De Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

RSIN Nummer: 8176.77.525
KvK Nummer: 28114254

http://www.geef.nl/doel/behoud-stad-natuur-en-landschap-rijnland/transparantie