Vlietland - Meeslouwerplas documenten en berichten

Van ons en van anderen

 

Vier natuur- en milieuorganisaties sommeren de provincie zich aan haar afspraken te houden
20 april 2018 - Vereniging Vrienden van Vlietland o.a.

Brief aan Gedeputeerde Staten en BAM: vordering van het nakomen van afspraken
20 april 2018 - Vereniging Vrienden van Vlietland o.a.

Inspreekteksten tijdens vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu - over de geluidsschermen langs Vlietland en Vogelplas Starrevaart
30 augustus 2017 - Inspreektekst Ed Krijgsman  - Inspreektekst Wim ter Keurs

Persbericht bij brief aan Provinciale Staten over Visie geluidwerende voorziening Recreatiegebied Vlietland en A4
19 juni 2017 - Vereniging Vrienden van Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep Milieubeheer Leiden, Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart

Brief aan Provinciale Staten over Visie geluidwerende voorziening Recreatiegebied Vlietland en A4
19 juni 2017 - Vereniging Vrienden van Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep Milieubeheer Leiden, Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart

Brief aan Provinciale Staten over inpassing Rijnlandroute
31 mei 2017 - Gemeente Leidschendam-Voorburg