Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

De stichting stelt zich ten doel in het gebied Rijnland het behoud en herstel van het stedelijk leefmilieu, de natuurwaarden en het landschap te bevorderen.
 
In de rubriek In de Media  / Nieuws:

Al 6.200 bomen gekapt voor Rijnlandroute, rechtszaak om overige 2.800 - OW - 09 januari 2018

VVD Voorschoten wil aanpak Lammenschansplein in 2018 - SL -
06 oktober 2017

Rekensom voor bomen Rijnlandroute niet rooskleurig - LD - 20 september 2017

'Leiden gaat lomp om met natuurschade door bomenkap' - OW - 07 augustus 2017

College wil niet stoppen in Roosenhorst - VN - 22 juni 2017

Voorschoten steunt verzoek over inpassing Rijnlandroute - VN - 22 juni 2017

Gedeputeerde Vermeulen bezoekt de Stevenshof en spreekt met gedupeerden - GV - 09 februari 2017

Unanieme motie aangenomen voor actie in gebied Vlietland - VN - 08 februari 2017

Voorschoten praat voortaan ook mee over Lammeschansplein - LD -
11 november 2016

Omstreden villawijk in Voorschoten komt er - LD - 05 november 2016

Gemeente onvoldoende betrokken bij snellere aanpak Lammenschansplein - OW - november 2016

Geld voor stille Rijnlandroute - LD - 25 oktober 2016

meer...

In de rubriek (Pers)berichten:

Vier natuur- en milieuorganisaties sommeren de provincie zich aan haar afspraken te houden
20 april 2018 - Vereniging Vrienden van Vlietland o.a.

Brief aan Gedeputeerde Staten en BAM: vordering van het nakomen van afspraken
20 april 2018 - Vereniging Vrienden van Vlietland o.a.

Antwoord van Gedeputeerde Staten op vragen van GroenLinks inzake: Bomencompensatie – natuurcompensatie vanwege aanleg Rijnlandroute
09 januari 2018 - Provincie Zuid-Holland

Gemeenteraad roept Provincie Z-H op tot plaatsen van geluidsscherm snelweg A4
11 december 2017 - Gemeente Voorschoten

Inspreekteksten tijdens vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu - over de geluidsschermen langs Vlietland en Vogelplas Starrevaart
30 augustus 2017 - Inspreektekst Ed Krijgsman  - Inspreektekst Wim ter Keurs

Organisaties betreuren afwijzing voorlopige voorziening ref bomenkap
22 augustus 2017 - Wijkraad Stevenshof, Stichting Behoud Rijnland en de Bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel

Persbericht: Stop bomenkap Rijnlandroute - Beroep bij Raad van State
06 augustus 2017 - Wijkraad Stevenshof, Stichting Behoud Rijnland en de Bewonersvereniging Gerda Brautigamsingel

Ingezonden brief  - 'Provincie de grootste bedreiging van de natuur'
28 juli 2017 - Stichting Behoud Rijnland

Brief aan Gemeente Voorschoten over bestemmingsplan Roosenhorst
5 juli 2017 - OGLV, Stichting Behoud Rijnland en 10 andere organisaties

Persbericht bij brief aan Provinciale Staten over Visie geluidwerende voorziening Recreatiegebied Vlietland en A4
19 juni 2017 - Vereniging Vrienden van Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep Milieubeheer Leiden, Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart

Brief aan Provinciale Staten over Visie geluidwerende voorziening Recreatiegebied Vlietland en A4
19 juni 2017 - Vereniging Vrienden van Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep Milieubeheer Leiden, Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart

Inspreektekst van Wim ter Keurs over bestemmingsplan Roosenhorst tijdens de Commissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten op 15 juni 2017
15 juni 2017 - OGLV, Stichting Behoud Rijnland en 10 andere organisaties

Brief van Gemeente Voorschoten over de inpassing van de Rijnlandroute
8 juni 2017 - Gemeente Voorschoten

Brief van Gemeente Leidschendam-Voorburg aan Provinciale Staten over inpassing Rijnlandroute
31 mei 2017 - Gemeente Leidschendam-Voorburg

Persbericht: Twaalf organisaties verzetten zich tegen bestemmingsplan Roosenhorst
12 april 2017 - OGLV, Stichting Behoud Rijnland en 10 andere organisaties

Zienswijze op ontwerp-bestemmingsplan Roosenhorst
16 maart 2017 - OGLV, Stichting Behoud Rijnland en 10 andere organisaties

Ook in 2017 weer veel natuur- en landschapsexcursies in de polders en landgoederen tussen Den Haag en Leiden
10 februari 2017 - Stichting Horst en Weide andere organisaties

Wat is nou eigenlijk echt erg?! - Column over besluitvorming Duivenvoordecorridor
25 november 2016 - Stichting Behoud Rijnland en andere organisaties

‘Voorschoten moet ook meepraten over Rijnlandroute’
21 november 2016 - Stichting Behoud Rijnland en andere organisaties

Twaalf organisaties starten petitie voor behoud en herstel van de Duivenvoordecorridor
13 juni 2016 - Stichting Behoud Rijnland en andere organisaties

meer...

 
Doneren

Als u ons wilt steunen kunt geld overmaken:

   IBAN: NL34 INGB 0003 0577 21
   t.n.v. Stichting Behoud Rijnland te Leiden

U kunt ook een bedrag online doneren:

Lees meer over doneren hier. Onder ander over periodieke giften.