Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

Uit het  - 08 november 2010

Massaal protest tegen weg

Door Hans Verhagen

voorschoten - Duizend mensen protesteerden gistermiddag tegen de aanleg van de RijnlandRoute (N11-West) dwars door Voorschoten en langs Leiden.

"Ik wil niet dat ons gemeenschapsgeld hieraan wordt verspild," zegt een Voorschotenaar bij zwembad Het Wedde vol overtuiging. "Gelukkig zijn er ontzettend veel mensen die vandaag duidelijk maken dat ze deze weg op deze manier niet willen". Aad de Vette uit de Leidse wijk Stevenshof houdt een bord vast met daarop 'Wij houden van polders'. Hij vindt het onverteerbaar dat Asje van Dijk, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, zijn recentste plan om een tweebaansweg pal achter de Stevenshof wil doordrukken. "Dat is echt slecht voor iedereen. Er is nu nog maar zo'n 750 meter groen tussen Leiden en Wassenaar. Als je de Rijnlandroute daar aanlegt, blijft er maar een heel smal strookje over waar de reeen doorheen kunnen tussen de duinen en de Groene Hart. Wij moeten echt zuinig op dit gebied zijn." De Vette vindt dat iedereen vol moet gaan voor het alternatief van de 'Churchilllaan Avenue', een tunnel onder de Churchilllaan in Leiden door. "Dat plan leek oorspronkelijk veel duurder, maar het prijsverschil met de weg die men nu beoogt, bedraagt maar 10 procent."

Duizend mensen die op een zondagmiddag demonstreren tegen een weg. Voor Voorschoten is dat heel wat. En het is nog druilerig weer ook. Ook burgemeester Jeroen Staatsen van [Voorschoten] is er. Voor hem is nu duidelijk dat er in deze regio geen maatschappelijk draagvlak voor de Rijnlandroute is. "Die weg zou Voorschoten in tweeen splitsen. Dat willen wij dus niet. De Rijnlandroute is slcht voor de mens, slecht voor dieren en slecht voor de natuur. Als gemeente stellen wij hiervoor geen geld beschikbaar. Maar als wordt gekozen voor de Churchill Avenue, dan kunnen wij waarschijnlijk een aantal miljoenen euro's aan dat plan extra bijdragen. DAt geld kan dan beschikbaar komen uit de opbrengsten van woningbouw, die in dat geval wordt gerealiseerd op de grond van het nu beoogde trace." Wim ter Keurs van de Stichting Behoud, Stad, Nattur en Landschap Rijnland, vindt dat er helemaal geen nieuw verbindingsweg hoeft te komen tussen Katwijk, de A44 en de A4. "Uit onderzoek van rijk, provincie en regio blijkt dat de Rijnlandroute voorlopig helemaal niet nodig is. Nu zou heel goed volstaan kunnen worden met het wegnemen van knelpunten op de bestaande route: aan de westkant van Leiden (Tjalmaweg en de Knoop Leiden West) en aan de oostkant van Leiden (Lammerschansplein, de Lammebrug en de Europaweg). De provincie weigert echter die maatregelen te nemen."

Massaal protest tegen weg - AD