Doneren

 

Dank aan degenen die ons financieel steunen. Er is voor de komende periode veel geld nodig. Het meeste geld zal in de toekomst opgaan aan juridische procedures bij de Raad van State. Ieder bedrag blijft daarom welkom! U kunt ons geld geven op een aantal manieren.

 1. Een periodieke gift aan de Stichting mag u aftrekken aangezien het een ANBI instelling is.
  Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

  Hier heeft u een link naar Belastingdienst informatie over giften aan ANBI instellingen.

 2. U mag ook eenmalig bedrag overmaken op
     IBAN: NL34 INGB 0003 0577 21
     t.n.v. Stichting Behoud Rijnland te Leiden

 3.  Wilt u online doneren. Dat kan.
   

 

Schenkingen aan de Stichting zijn vrij van recht en aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting volgens Belastingregels Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De Stichting is voor de Belastingdienst geregistereerd in Voorschoten.