(Pers)Bericht

 

Gemeente VoorschotenGemeente Voorschoten - 23 juni 2014

Zienswijzen verbeterpunten inpassing RijnlandRoute

De gemeente Voorschoten is tevreden dat de RijnlandRoute in Voorschoten als geboorde tunnel wordt aangelegd. “Wij zien dat de provincie in samenwerking met het Rijk goede stappen heeft gezet in het verbeteren van de inpassing van de RijnlandRoute. De boortunnel neemt ten opzichte van de voorgaande plannen een hoop negatieve gezondheidseffecten weg. Er liggen in onze ogen nog wel belangrijke kansen voor verdere verbetering van de inpassing. Deze verbeterpunten hebben wij verwerkt in onze zienswijzen die inmiddels zijn verstuurd aan de provincie en de minister van Infrastructuur en Milieu”, aldus wethouder Beimers (financiën, verkeer en vrijwilligers).

Verbeterpunten

In de zienswijzen op het ‘Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute’ en het ‘Ontwerp Tracébesluit A4 RijnlandRoute’ dringt de gemeente bij de provincie Zuid-Holland en het Rijk aan om tijdens de uiteindelijke realisatie van de RijnlandRoute te beginnen met de opwaardering van de Europaweg (N206) en het Lammenschansplein en de negatieve gevolgen op het gebied van geluid en lucht, met name bij de tunnelmonden, verder terug te dringen.

Belangrijke kansen voor een verbeterde inpassing ziet de gemeente verder in het verdiept aanleggen van minimaal één van de verbindingsbogen van het knooppunt bij de A4, het realiseren van aarden wallen rondom de tunnelmonden en het realiseren van een veiligere fietsverbinding tussen Voorschoten en Zoeterwoude in de Oostvlietpolder. “Door creatief en slim te zoeken naar verbeteringen, kan de geluidsproductie worden teruggedrongen en wordt tevens de landschappelijke inpassing verbeterd”, aldus de wethouder.

Inbreng van bewoners meegenomen in zienswijze

Op 15 april organiseerde de gemeente een inloopavond om inwoners ook hun inbreng aan de gemeente te laten horen. Deze waardevolle inbreng is door het college meegenomen in de zienswijzen.

Zienswijze ontwerp Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute

Zienswijze Ontwerp Tracébesluit A4 Rijnlandroute