(Pers)Bericht

 

Gemeente VoorschotenGemeente Voorschoten - 16 december 2011

Gedeputeerde neemt onrust over RijnlandRoute niet weg

Inwoners en betrokkenen uit de regio, maar vooral uit Voorschoten waren op donderdag 15 december in grote getale aanwezig op de informatieavond van de provincie Zuid-Holland over de RijnlandRoute. Zij maken zich grote zorgen over de aanleg van de weg, die de A44 met de A4 moet verbinden. De kans dat deze RijnlandRoute, variant Zoeken naar Balans, dwars door Voorschoten en de omliggende landschappen en polders komt, is niet ondenkbeeldig.

Link naar video
van avond

Gedeputeerde Ingrid de Bondt hamerde erop dat zij alle belang hecht aan een open en eerlijke vergelijking tussen de overgebleven tracékeuzes. Zij laat daarom opnieuw onderzoeken wat de milieueffecten zijn van ‘Churchill Avenue’ en van ‘Zoeken naar Balans’. Deze worden vastgelegd in een nieuwe de Milieu Effect Rapportage (MER). ‘Het gaat om de feiten. Zodat we straks appels met appels kunnen vergelijken,’ zo sprak De Bondt. Ondanks deze woorden kon zij de onrust bij de bezoekers niet volledig wegnemen.

Definitieve keuze in mei 2012
In mei 2012 verwacht de provincie een definitieve tracékeuze te maken voor de RijnlandRoute. Het uitgangspunt daarbij blijft voor de provincie het coalitieakkoord, waarin op basis van de toenmalige gegevens een keuze is gemaakt voor Zoeken naar Balans F plus.

Vragen
Veel aanwezigen maakten gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen. Ondermeer over de zorg over natuurschade, uitstoot van fijnstof en over de 100 miljoen euro die de provincie reserveert om de RijnlandRoute in te passen in de bestaande situatie. Dit bedrag is gekoppeld aan ‘Zoeken naar Balans’ met de open bak door Voorschoten. Op de vraag of dit bedrag ook beschikbaar komt als de ‘Churchill Avenue’ als beste oplossing uit de bus komt, gaf De Bondt als antwoord dat dat een besluit is dat Provinciale Staten te zijner tijd zal moeten nemen.

Meedenken
Voor de bijeenkomst begon werden twee spandoeken ontrold als protest tegen de aanleg van ‘Zoeken naar Balans’, de weg door de polder. De 300 stoelen in de grote zaal in de Gouden Leeuw waren allemaal bezet. Zeker honderd bezoekers moesten blijven staan om geïnformeerd te worden over de stand van zaken. Na de inleiding van De Bondt gaf de projectleider van de provincie een toelichting op de vervolgstappen. Op het provinciehuis wordt al druk nagedacht over de verkeerskundige aspecten en de inpassing van de RijnlandRoute. Zo werden per deel van de route voorlopige detail ontwerptekeningen getoond van de toekomstige inrichting van op- en afritten, kruisingen en verkeersaansluitingen. Inwoners zijn uitgenodigd om mee te denken en te praten over deze inpassing. U kunt u hiervoor melden bij de provincie Zuid-Holland.

http://www.voorschoten.nl/nieuws/2011/12/16/gedeputeerde_neemt_onrust_over_rijnlandroute_niet_weg