(Pers)Bericht

 

Behoud Rijnland - 11 juli 2011

Email aan gedeputeerde De Bondt

Naar aanleiding van gesprek op landgoed Zuidwijk

Ha Ingrid!

Op zondag 3 juli jl. vertelde je op Zuidwijk, dat jij of de provincie tot verregaande of zelfs volledige overeenstemming was gekomen met het Churchill-Avenue-team (CA-team) en dat de gevraagde financiering van de voortzetting van het werk van het team dus ook helemaal niet nodig was. Ik beloofde je toen, dat ik bij de leden van het CA-team zou checken of dit ook hun beleving van de situatie is.

 Uit het team hoorde ik helaas toch wat andere geluiden. Die geluiden komen er in het kort op neer, dat het team als positief beoordeelt, dat de provincie nu een aantal CA-ontwerpaanpassingen bekijkt en beoordeelt, maar dat er daarmee nog geen integraal ontwerp op tafel ligt (nodig voor een eerlijke vergelijking!) en dat er, zoals wel afgesproken, ook nog geen overleg is geweest en/of ook nog geen stukken met het team zijn uitgewisseld over onderwerpen als kosten, tunnelveiligheid, risico’s, robuustheid en enkele maakbaarheidsaspecten. Hierover is volgens het team de komende tijd echter nog wel overleg nodig en daarbij is financiële steun volgens het team ook hard nodig.

Jij en ik waren het er op Zuidwijk over eens, dat de vergelijking van beide alternatieven een zaak van de provincie is, maar strategisch is het van het grootste belang de ontwerpaanpassingen aan de CA door het CA-team te laten uitwerken. Anders krijg je later ongetwijfeld het verwijt, dat de provincie op een geheel verkeerde manier met de nodige ontwerpaanpassingen aan de haal is gegaan. Dat kan ik je nu al voorspellen; dus dat moet je als gedeputeerde niet eens willen (zeker waar een PS-motie erom vraagt de uitwerking van de CA in overleg met het CA-team te laten gebeuren).

Het verzoek (van de vier gemeenten en de veertien bewonersorganisaties) om de noodzakelijke voortzetting van het werk van het Team Churchill Avenue financieel mogelijk te maken - om aldus tot een werkelijk eerlijke vergelijking tussen de N11w-varianten en de Churchill Avenue te kunnen komen - blijft derhalve overeind!

Zeer benieuwd naar je reactie, met de beste herinneringen aan ons excursietje begin deze maand op Zuidwijk en in de Zuidwijkse en Papenwegse polder en een vriendelijke groet,

Wim ter Keurs (www.behoudrijnland.nl)

PS Zoals beloofd, zal ik je nog separaat informeren over wat je op de mouw is gespeld over het effect van de "no regret"-maatregelen.