In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 20 september 2017

Rekensom voor bomen Rijnlandroute niet rooskleurig

Door Annet van Aarsen

leiden - „Tel je vingers, elke dag”, zegt voorzitter Arjan Korevaar van de Bomenbond Rijnland. Op papier is Leiden hartstikke groen, maar in de praktijk valt er volgens de belangenclub veel op af te dingen. Bomenbond Rijnland meent dat de compensatie voor 9.100 bomen, die sneuvelen voor de Rijnlandroute, veel te rooskleurig wordt voorgesteld.

Bomenbond Rijnland wacht al weken op nadere uitleg van de gemeente Leiden over die compensatie. Zijn eigen adviseur - Anne Sytske Keijser - is flink aan het rekenen geslagen met de staalkaarten in het compensatieplan Rijnlandroute. Op de staalkaarten valt af te lezen hoeveel exemplaren er per hectare worden teruggeplant en Keijser maakte de optelsom.

Ze komt na die rekenexercitie tot de conclusie dat in het allergunstigste geval hooguit veertig procent van de gekapte bomen wordt gecompenseerd, maar het zal eerder gaan om 33 procent.

 

Boomvormers

In totaal worden er volgens Keijsers berekeningen 1667 bomen in bosplantsoen, bosrand en parkbos aangeplant. Daarnaast gaat het in het compensatieplan om het planten van een groot aantal ’boomvormers’: 4042 in totaal. Bij elkaar opgeteld zou het dan gaan om 5.856 bomen en boomvormers, bijna 63 procent van 9.100. „Maar zo kun je niet rekenen”, vindt Keijser.

Dat zit zo: lang niet elke boomvormer wordt uiteindelijk een boom. Keijser: „Het gaat om ’geveerde boomvormpjes’, eigenlijk niet veel meer dan een stokje met een paar zijtakjes. Je kunt er in principe van alles mee. Je kunt ze tot struik gaan snoeien, je kunt ze laten uitgroeien tot boom. Ze kunnen ook doodgaan.” Dat laatste is een reëel scenario: de nazorg bij verplanten en aanplanten is volgens de Bomenbond vaak niet adequaat.

Ze vervolgt: „We hebben een gesprek gehad met de gemeente om erachter te komen wat de plannen zijn met die boomvormers. Maar ze kunnen niet aangeven hoeveel boomvormers uiteindelijk een boom gaan worden. Als het om de helft van die boomvormers gaat, zo’n 2000 exemplaren - dan ben je spekkoper. Maar in het ergste geval gaat het om hooguit twintig procent.”

 

Prettig

In de meest gunstige variant, waar de adviseur van de Bomenbond mee rekent, komt het er op neer dat veertig procent van het totale aantal verdwenen bomen wordt vervangen, zeker geen 63 procent. Voorzitter Arjan Korevaar: „We hebben nog geen antwoorden op onze vragen. Ik zou het natuurlijk prettig vinden als we ongelijk krijgen, maar ik vrees dat dat niet het geval zal zijn.”

Inmiddels is duidelijk dat er - buiten de 9.100 bomen waarvoor in eerste instantie een kapvergunning was verleend - voor nog eens 478 bomen een nagekomen aanvraag voor een kapvergunning is gepubliceerd. Die moeten wijken voor een bouwweg.

De gemeente Leiden hanteert andere cijfers dan de aantallen die de Bomenbond uitrekende. Een woordvoerster meldt: „Van de 9.100 bomen die worden gekapt, worden volgens het vastgestelde compensatieplan 8.000 bomen teruggeplant.” Ze zegt dat er een bedrag in het bomenfonds wordt gestort vooruitlopend op de daadwerkelijke compensatie. „Op het moment van oplevering (in 2022) wordt gekeken of de bomen die zijn teruggeplant voldoen aan de eisen van het compensatieplan. Dat wat er dan staat is maatgevend. Hieruit moet een bosplantsoen ontstaan.”

 

 

https://www.leidschdagblad.nl/leiden-en-regio/rekensom-voor-bomen-rijnlandroute-niet-rooskleurig