In de media

 

OWOmroep West - 7 augustus 2017

'Leiden gaat lomp om met natuurschade door bomenkap'

Door -

leiden - De wijkvereniging Stevenshof, een bewonersvereniging en de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland vragen de Raad van State om de kapvergunning die is afgegeven voor de bouw van de Rijnlandroute, te vernietigen.

Dat er bomen gekapt moeten worden voor de aanleg begrijpen de drie partijen. Maar ze ergeren zich eraan dat uit de vergunning niet duidelijk wordt of daadwerkelijk alle 9100 bomen gekapt moeten worden.

In een brief aan de Raad van State schrijven ze dat de aanleg van de  Rijnlandroute zowel aan de kant van de A4 als aan de kant van A44 grote schade aan de natuur toebrengt. En dat terwijl juist deze gebieden erg belangrijk zijn voor allerlei diersoorten.

'Buizerd kan ergens anders broeden'

Volgens de organisaties is niet duidelijk of er ook is onderzocht of er alternatieven waren  voor de bomenkap. Daarnaast vinden ze de vergunning erg vrijblijvend omdat totaal onduidelijk is wanneer er weer nieuwe bomen geplant zullen worden om het verlies van de gekapte bomen goed te maken.

Volgens de organisaties gaat de gemeente Leiden ook 'buitengewoon lomp' om met de schade aan de natuur door de bomenkap. De buizerd zou volgens de gemeente 'best ergens anders kunnen gaan broeden', schrijven de drie partijen. Maar de organisaties zeggen dat er in de directe omgeving helemaal geen plek is voor de buizerd.

De gemeente is gevraagd om reactie, maar is nog niet in staat geweest die te geven.

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3500620/Leiden-gaat-lomp-om-met-natuurschade-door-bomenkap