In de media

 

OWOmroep West - november 2016

Gemeente onvoldoende betrokken bij snellere aanpak Lammenschansplein

Door -

voorschoten - Momenteel wordt onderzocht of eerder kan worden gestart met de geplande verbeteringen aan de N206 (Europaweg, Lammebrug, Lammenschansplein en Tjalmaweg) in het kader van de aanleg van de RijnlandRoute. Katwijk en Leiden zitten daarvoor wel bij de provincie aan tafel. Voorschoten niet!

Wij hebben er daarom sterk bij de gemeente op aangedrongen te vragen om alsnog tot dit overleg te worden toegelaten om een nog sterkere lobby voor het zo spoedig mogelijk starten en realiseren van deze zogenaamde no-regret maatregelen te krijgen. Immers Voorschoten steekt veel geld in het project en de inwoners en ondernemers hebben er alle belang bij dat de files tussen Voorschoten en de A4 heel snel verminderen en liever nog helemaal verdwijnen.

De afwezigheid van Voorschoten bij dit overleg kan worden verklaard door de nog bij de gemeente levende veronderstelling dat om een verkeersinfarct te voorkomen eerst de RijnlandRoute moet worden aangelegd voordat met de bovengenoemde werkzaamheden kan worden begonnen. De provincie heeft dat idee blijkens rapporten van 1 november 2015 en 1 april 2016 al lang laten varen. Wij hebben de gemeente hierop tijdens het Economisch Overleg van 23 mei en in een email aan B&W en de Gemeenteraad van 29 september gewezen. Onze hoop is dat de gemeente snel in het geweer komt om eraan bij te dragen dat de nu voor 2020-2022 voorziene aanpak van het Lammenschansplein met minstens twee jaar wordt vervroegd. Ons economisch belang maar ook het feit dat de gemeente Voorschoten in 2015 al € 9 mln. heeft overgemaakt als bijdrage aan de RijnlandRoute rechtvaardigen dit zonder meer.

Graag doe ik een beroep op jullie ook zelf bij de gemeente en jullie vertegenwoordigers in de gemeenteraad aan te dringen op het zich sterk maken voor een snellere aanpak van de filedruk op en rond het Lammenschansplein.

Frank ten Have Voorzitter OVV