In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 11 juni 2016

Broedvogels 'schadeloos gesteld' bij werk aan Rijnlandroute

Door Binnert Jan Glastra

leiden - Het broedseizoen is niet van invloed op de planning voor het werk aan de Rijnlandroute in de Oostvlietpolder. De overlast voor van het naastgelegen weidevogelgebied wordt elders gecompenseerd. Dat blijkt uit de antwoorden die gedeputeerde staten geven op vragen van D66.

De partij klom in de pen nadat de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) twitterde dat zij was gevraagd werd mee te denken over manieren om overlast voor de weidevogels zoveel te vermijden bij het verplaatsen van leidingen. De poldervrienden waren daarvan geschrokken omdat zij er vanuit gingen dat zulke werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen zouden plaatshebben.

Dat is niet zo, blijkt uit de beantwoording, en dat had de partij eigenlijk ook behoren te weten. Zowel het verlies van vierkante meters weidevogelgebied als de verstoring van het broedseizoen worden elders gecompenseerd. Daarover is bij de Raad van State een heel proces gevoerd. Zo is de aanleg van een ’plas- en drasgebied’ even verderop in de polder onderdeel van een pakket maatregelen om de nadelige gevolgen voor de vogels enigszins te beperken.

Wat ook weer niet betekent dat de bouwers straks hun eigen gang kunnen gaan. Ze mogen de flora en fauna verstoren, maar daaraan zijn wel regels verbonden. ,,Tijdens de uitvoering wordt hierop toegezien’’, beloven gedeputeerde staten. En dat geldt dus ook voor de Gasunie, die voor de Rijnlandroute leidingen moet verplaatsen en daarvoor contact opnam meet de VVO.

Het gaat om twee parallelle gasleidingen, over een afstand van circa 1,5 kilometer. ,,Op enkele locaties zullen graafwerkzaamheden plaatsvinden, onder meer om de nieuwe leidingen te kunnen aansluiten op de bestaande gasleidingen’’, laat een woordvoerder weten.

Wat Gasunie doet om de overlast voor de vogels te beperken, is nog niet duidelijk. ,,We hebben een extern bureau opdracht gegeven om onder andere een ecologisch en milieukundig onderzoek te doen. Zij zullen ons adviseren over de maatregelen die we conform wet- en regelgeving kunnen nemen op het gebied van flora en fauna, dus ook wat betreft de weidevogels.’’

 

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article28176665.ece/Broedvogels-schadeloos-gesteld-bij-werk-aan-Rijnlandroute_