In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 30 april 2016

Katwijk geeft ’lijstje’ met gewenste aanpassingen voor Rijnlandroute nog niet op

Door Alieke Hoogenboom

katwijk - Dat de Katwijkse bezwaren tegen de inpassing van de Rijnlandroute van tafel zijn geveegd, betekent niet dat de kustgemeente niets meer heeft te zeggen. „Maar het wordt wel lastiger”, zei wethouder Klaas Jan van der Bent donderdag in de raadsvergadering.

De inpassing van de Rijnlandroute is onlangs officieel vastgesteld en dat zorgt er volgens hem voor dat de provincie niet meer in de ’creatieve modus’ maar de ’realisatie modus’ zit, waardoor hij met meer overtuiging in gesprek moet.

Daarnaast spelen andere projecten een rol zoals de toekomstige snelle busverbinding - ook wel hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), de bouwplannen op voormalig marinevliegkamp Valkenburg en de onderzoeken naar een Unmanned Valley. „We proberen het integraal te bekijken, maar tegelijkertijd is het een krachtenspel tussen verschillende projecten”, legde hij uit.

Een onderhandelingstafel wil de wethouder het niet noemen. „Ik zet nog steeds op alles in, de hele lijst.” Het gaat bij de Rijnlandroute dan onder meer over een goede aansluiting met het gebied Zijlhoek in Valkenburg, een fietssnelweg van oost naar west, een loopbrug en een goede bereikbaarheid van bushaltes. De wethouder laat open hoe het vorm moet krijgen. „Ik vertik het om van te voren te zeggen het moet zus en zo. Dan ontneem ik de ontwerpers alle creativiteit en ik geloof in de inhoud”, aldus Van der Bent.

Wel is er door de actualiteit volgens hem verschil in belangrijkheid. „Dat merk je in de discussie over het wel of niet openhouden van de bruggen over de Oude Rijn”, gaf hij als voorbeeld. „Het is een van de punten op de lange lijst, maar die bezwaarprocedures spelen nu.” Hij doelt op de brug bij de A44 die vervroegd is gesloten waardoor groot vaarverkeer er niet meer onderdoor kan en het vastzetten van de Torenvlietbrug in 2018. De provincie Zuid-Holland besloot onlangs dat de eerste genoemde brug dichtblijft.

De aansluiting met de Zijlhoek is volgens de wethouder een ’ordinaire centenkwestie’. „Wie betaalt het? Daar gaat het om. Stel dat de provincie zegt: wij voelen ons niet verantwoordelijk. Dan moet je ergens geld vandaan halen, maar ik wil daar niet te ver op vooruitlopen. Ik denk dat we afspraken kunnen maken.”

De wethouder is blij dat in het huidige ontwerp de helling voor de bus is verlaagd. Daar komt geluidswering - in de vorm van bomen of schermen - voor terug.

 

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/duinenbollen/article28056618.ece/Katwijk-geeft-lijstje-met-gewenste-aanpassingen-voor-Rijnlandroute-nog-niet-op