In de media

 

SLSleutelstad - 30 januari 2016

Gedeputeerde Vermeulen: “Alle seinen op groen voor Rijnlandroute”

Door Chris de Waard

Echt garanderen doet hij het niet, maar gedeputeerde Floor Vermeulen gaat er helemaal vanuit dat de Europaweg wordt verdubbeld. Ook als andere delen van het project Rijnlandroute duurder uitvallen: "We hebben echt heel veel extra geld om tegenvallers op te vangen". Het weiland links van de Europaweg is inmiddels bij de gemeente Leiden in beeld voor het neerzetten van tijdelijke woningen voor vluchtelingen.

leiden - “Een week geleden durfde ik nog niet met zekerheid te zeggen dat hij er echt komt”, zegt VVD-gedeputeerde Floor Vermeulen. “Want toen lag het nog bij de Raad van State.” die Raad van State deed eerder deze week uitspraak in de procedure waarin een hele serie tegenstanders van de nieuwe autoroute tussen de A44 en de A4 tal van bezwaren hadden gemaakt in de hoop de aanleg van de weg tegen te houden. Op een enkel puntje dat de provincie nog moet repareren na, werden alle bezwaren van tafel geveegd.

Chris de Waard ging naar het Provinciehuis en sprak daar met provinciebestuurder Floor Vermeulen over de Rijnlandroute die er nu zeker gaat komen.

Deels gefaseerde aanleg
Het duurt nog wel een aantal jaren voordat de eerste automobilisten over de nieuwe weg kunnen rijden. Die is pas in 2022 of 2023 klaar en is opgeknipt in drie delen die deels parallel en deels na elkaar worden worden uitgevoerd. De tunnel onder Voorschoten wordt als eerste aangelegd. Afhankelijk van het verloop van met name de ontwikkelingen rond het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) kan tegelijkertijd ook al worden begonnen met het aanpassen van de Tjalmaweg tussen de A44 en Katwijk. Daar komt ook een vrije busbaan en de werkzaamheden worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Europaweg en Lammenschansplein
Het derde deel is de aanpassing van de Lammebrug, tussen het Lammenschansplein en de Europaweg. die wordt niet alleen breder, maar ook hoger zodat meer schepen ongehinderd kunnen passeren. Dat komt de doorstroming op de gewone en de waterwegen ten goede. De brug hoeft dan minder vaak open. Ook de Europaweg zelf wordt aangepakt. De weg wordt verdubbeld. tussen de Europaweg en de woningen aan de Vrouwenweg komt een groene wal om de verkeershinder voor de bewoners te beperken. Ook komt er een ecologische doorsteek om de Oostvlietpolder en Polderpark Cronesteyn met elkaar te verbinden voor beestjes.

Ook de Leidse wethouder Robert Strijk is blij dat er nu groen licht is voor de aanleg van de nieuwe verbindingsweg: “Straks rij je in een minuut van de A44 naar de A4″.

De Rijnlandroute loopt van de A44 onder Voorschoten door naar de A4. Bij de Stevenshof gaat de weg verdiept richting tunnel om vervolgens pas weer bij de A4 bovengronds te komen. Het woon- en leefklimaat in de Stevenshof verslechtert daardoor enigszins. Dat erkent ook de Raad van State. Maar die oordeelt tegelijkertijd dat de maatregelen die genomen gaan worden afdoende zijn. afgezet tegen het belang van de aanleg van de weg. Zowel de provincie als de gemeente Leiden beloven wel dat, als het ook maar even financieel kan, er extra maatregelen genomen zullen worden om die verslechtering minder slecht te maken. Bijvoorbeeld door extra schermen over de verdiept aangelegde weg.

Voor de Rijnlandroute moeten verder het transferium en de McDrive bij de A44 wijken. De provincie is met Leiden en Oegstgeest in gesprek over een nieuwe locatie en ook met de hamburgerketen is overleg over een alternatieve plek.

Bij de A4 is voor de laatste melkveehouder van Leiden, Wilbert van der Post van de Elzahoeve, minder goed nieuws. Van der Post wordt weliswaar gecompenseerd voor het feit dat de Rijnlandroute halverwege zijn weiland bovengronds komt om aan te takken op de A4, maar dat is volgens Vermeulen alleen financieel. en daar zit Van der Post niet op te wachten: “Koeien eten geen geld. Ik heb grond nodig. Dat geld is misschien over tien jaar  op en daarna kan ik mijn bedrijf alsnog opdoeken. Dat wil ik niet. Ik heb gewoon land nodig bij mijn bedrijf zodat de koeien kunnen grazen. Volgens mij moet Vermeulen maar eens bij ons komen kijken en luisteren naar onze situatie.  Slechts de percelen die men nodig heeft voor de weg worden gecompenseerd. De rest kopen ze niet op, omdat ze dat niet verplicht zijn. Dat betekent dat ik slechts een half bedrijf vergoed krijg en daarmee dan een heel bedrijf elders moet kopen. Dat is wel erg onrealistisch…”

 

http://sleutelstad.nl/2016/01/30/gedeputeerde-vermeulen-alle-seinen-op-groen-voor-rijnlandroute/