In de media

 

SLSleutelstad - 09 januari 2016

Aanleg Rijnlandroute start over een jaar

Door Chris de Waard

leiden - De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de RijnlandRoute, dat is de nieuwe verbindingsweg tussen de A44 en de A4,  starten naar alle waarschijnlijkheid in januari 2017. Tot die tijd worden de bezwaren tegen de weg afgehandeld door de Raad van State, die doet vrijwel zeker later deze maand uitspraak. Ook werken provincie en betrokken gemeenten verder aan de feitelijke uitwerking van de plannen. In een zogenaamd esthetisch Programma van Eisen (ePvE) wordt vastgelegd aan welke eisen de weg in elk geval moet voldoen.

Inmiddels is duidelijk dat het hele project in drie delen wordt aanbesteed. De eerste fase bestaat uit de benodigde aanpassingen aan de rijkswegen A44 en de A4 en het tussenliggende deel dat vooral bestaat uit een boortunnel onder Voorschoten door. De andere fases bestaan uit het verbreden van de Europaweg en de Lammebrug en de aanpak van het Lammenschansplein. De derde fase betreft aanpassen aan de Tjalmaweg vanaf het huidige transferium bij de A44 richting Katwijk.

Chris de waard in gesprek met PvdA-fractievoorzitter Gijs Holla over het in delen aanbesteden van het mega-project. Holla vroeg zich met name af of overschrijdingen bij de tunnel niet ten koste kunnen gaan van de Europaweg en het Lammenschansplein. Hij liet zich geruststellen.

Alle drie de delen hebben een eigen budget met een prijsplafond. Zo moet worden voorkomen dat overschrijdingen bij de tunnelbouw bijvoorbeeld ten kosten gaan van de verbeteringen aan de Europaweg. Als er toch tegenvallers zijn dan is dat in eerste instantie een probleem voor de Provincie Zuid-Holland. De weg wordt aangelegd voor rekening en risico van de provincie. Dat betekent overigens niet dat de provincie alles betaalt. Rijk en regio dragen ook fors bij.

Qua volgorde wordt eerst het tunneltracé met de aansluitingen op beide snelwegen gerealiseerd. Pas daarna volgen de herinrichting van het Lammenschansplein en de verdubbeling van de Europaweg. Op die manier kan het verkeer al gebruik maken van de tunnel op het moment dat het Lammenschansplein op de schop gaat. De werkzaamheden aan en rond de Tjalmaweg zijn niet van invloed op de overige werkzaamheden aan de Rijnlandroute, maar hangen wel nauw samen met de nieuwe vrije busbaan voor R-NET. Om die reden worden die twee projecten gekoppeld.

Chris de Waard neemt met wethouder Strijk de stand van zaken rond de Rijnlandroute door.

Eind van het jaar start de aanbesteding. Dat wordt ook duidelijk welke bedragen er hangen aan de extra inpassingswensen die Leiden nog heeft. Het gaat daarbij om de aansluiting van de nieuwe Rijnlandroute op de A4. In de huidige plannen gebeurt dat met twee fly-overs. Omdat die deels ook over elkaar gebouwd moeten worden, zou de weg daar tot een meter of 9,5 boven de polder uitkomen. Door één van de aansluitingen onderlangs te realiseren, hoeft de weg niet zover omhoog. Dat is echter veel duurder. Er moet dan immers een tunnel onder de A4 door worden gebouwd. Een andere wens is een DoDo-constructie in de Stevenshofpolder. Dat houdt in dat de metersdiepe tunnelbak langs de Stevenshof deels wordt voorzien van een dak. Zo’n dicht-open-dicht-open constructie is ook toegepast in de tunnelbak op de A4 bij Leiderdorp.

Als de lopende procedures en de planvorming geen vertraging oplopen, kan in januari 2017 worden gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de daadwerkelijke aanleg van de weg. Naar verwachting kan de Rijnlandroute dan in 2022 worden opgeleverd.

 

http://sleutelstad.nl/2016/01/09/aanleg-rijnlandroute-start-over-een-jaar/