In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 30 september 2015

Rijnlandroute bij de rechter

Door Binnert Glastra

leiden - De slag om de Rijnlandroute en de Leidse polders is toe aan het volgende hoofdstuk. Donderdag en vrijdag lichten 51 organisaties en instanties namens een veelvoud aan personen, bij de Raad van State toe waarom zij ervan overtuigd zijn dat de Rijnlandroute er niet mag komen. Voor de provincie is landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn aanwezig om de hoogste rechter ervan te overtuigend dat alle argumenten die zij aandragen onzin zijn.

Procedurefouten, slechte of nagelaten onderzoeken, verkeerde aannames; de lijst met bezwaren tegen het plan is schier eindeloos. Het merendeel focust op het gedeelte van de Rijnlandroute dat tussen A4 en A44 komt te liggen, al roeren ook de belanghebbenden op het stuk tussen Leiden en Katwijk zich.

Vanwege het grote aantal bezwaren heeft de Raad van State twee dagen uitgetrokken om iedereen te horen. Het grootste bezwaar lijkt echter te zijn dat de provincie een waardevol geacht stuk natuur in een toch al verstedelijkt gebied opoffert, terwijl de noodzaak van die weg niet is aangetoond. Een weg die dan ook nog eens een slordige miljard euro aan belastinggeld kost.

Het komt allemaal niet als verrassing, en het verweer van de provincie ook niet. De discussie over de weg die twee snelwegen moet verbinden en de Bollenstreek moet ontsluiten, woedt al decennia. De advocaat van de provincie produceerde een indrukwekkende berg van bijna 700 pagina’s vol cijfers, verwijzingen en besluiten om alle bezwaren ertegen te weerleggen.

En soms is ook het simpele feit dat iemand geen bezwaar maakte een tegenargument. In respons op bezwaren van de gemeente Katwijk stelt de provincie bijvoorbeeld dat bewoners langs dat deel van het tracé zich niet liet horen. ,,Kennelijk kunnen zij zich vinden in de uiteindelijk gekozen oplossing’’, schrijft de landsadvocaat. De uiteindelijk conclusie al die pagina’s omvat ook maar één zin: ,,Verweerders concluderen tot niet-ontvankelijkheid dan wel ongegrondverklaring van de beroepen.’’

Maar dat is dus nu aan de rechter.

 

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article27517474.ece/Rijnlandroute-bij-de-rechter_