In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 19 augustus 2015

Recreatiegebied Vlietland moet bredere A4 dulden

Door Binnert Glastra

leidschendam -

Rijkswaterstaat kan verder met het verbreden van de A4. Nu de tunnel bij Leiderdorp klaar is, is het gedeelte tussen de Oostvlietpolder bij Leiden (het toekomstige knooppunt met de Rijnlandroute) en de N14 aan de beurt. Op wat nu de middenberm is, komt in beide richtingen een extra rijstrook.

Dat is voor een recreatiegebied waar jaarlijks een miljoen mensen op bezoek komt niet zo’n fijn vooruitzicht, hield Carpentier Alting de Raad van State voor. Extra herrie, meer luchtvervuiling en een tegenslag voor nog geplande uitbreidingen, zoals een golfbaan en de bouw van 223 recreatiewoningen. Daarmee had de rijksoverheid bij het plannen van de snelwegverbreding geen of te weinig rekening mee gehouden, stelde de directeur van Vlietland. Ook zou het rijk geheel verzuimd hebben enkele onderzoeken te laten uitvoeren.

Rekenmodel

Bovendien gebruikt Rijkswaterstaat volgens hem ten onrechte een rekenmodel dat uitgaat van grote autonome groei van het autoverkeer in de regio. Een Delfts onderzoek dat hij aanvoerde, laat zien dat de werkelijke groei de afgelopen jaren vele malen lager ligt dan eerder voorspellingen van dat rekenmodel.

Volgens de Raad van State hebben minister Mélanie Schultz van Haegen en haar ambtenaren zich aan alle regels en voorschriften gehouden. Wel ontbreekt inderdaad een milieueffectrapportage zoals Carpentier Alting stelt, maar volgens de Raad van State bepaalde Schultz terecht dat dat in dit geval ook niet nodig was. Dat is onder meer zo omdat de nog te bouwen recreatiewoningen van Vlietland daarvoor te ver van de A4 komen te liggen.

Vlietland vangt ook bot waar het gaat om luchtvervuiling en geluidsoverlast. De minister deed volgens de Raad van State alle nodige onderzoeken, en besloot terecht dat maatregelen zoals geluidsschermen niet nodig zijn

 

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article27478206.ece/Recreatiegebied-Vlietland-moet-bredere-A4-dulden_