In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 30 juli 2015

'Provincie verliest regie Rijnlandroute'

Door Annet van Aarsen

leiden - De statenfractie van GroenLinks maakt zich grote zorgen over de samenwerkingsovereenkomst voor de Rijnlandroute die het vorige provinciebestuur daags voor de provinciale verkiezingen met de minister heeft getekend.

"In de overeenkomst geeft de provincie de controle over het grootste project van Zuid-Holland ooit uit handen, maar houdt zij wel de financiële aansprakelijkheid", meent de fractie, die er gisteren 23 schriftelijke vragen over stelde.

De Provinciale Staten werden pas in juni geïnformeerd over de overeenkomst, terwijl de afspraak was dat de volksvertegenwoordigers goed op de hoogte zouden worden gehouden. GroenLinks-statenlid Berend Potjer is er ontstemd over. "Het provinciebestuur heeft zonder het ons te vertellen met Rijkswaterstaat afgesproken dat die onze creditcard krijgt om de Rijnlandroute te kopen. Deze heeft een adviesprijs van een miljard, maar Rijkswaterstaat mag zelf kijken wat ze het waard vindt", vreest hij.

Potjer vroeg vorige maand vergeefs een debat aan. Met de vragen die hij gisteren stelde, hoopt hij nu toch te bewerkstelligen dat de Provinciale Staten een controlemogelijkheid vooraf krijgen over de kosten.