In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 22 april 2015

Kritiek op onveranderd Leids verkeersplan

Door Loman Leefmans

leiden - Het omvangrijke Leidse verkeersplan, dat eerder dit jaar werd gepresenteerd, heeft 149 bezwaren, op- en aanmerkingen opgeleverd. Die zijn afkomstig van 32 organisaties, buurtverenigingen, buurgemeenten en individuele Leidenaars. Desondanks voert het stadsbestuur naar aanleiding daarvan alleen tien tekstuele veranderingen door in het ’mobiliteitsplan’.

Dat betekent dat als het aan de gemeente ligt, er in de eerste plaats de Leidse rondweg komt. Met daarin opgenomen de omstreden Rijnlandroute aan de zuidkant van de Stevenshof. En het plan om van Plesmanlaan, Schipholweg en Willem de Zwijgerlaan één lange doorgaande weg te maken naar Leiderdorp. Bewoners lieten eerder weten dat ze niet staan te springen om dat idee.

Binnen die ring houdt de gemeente ook vast aan enkele ingrijpende maatregelen, zoals het afsluiten van de Spanjaardsbrug aan het einde van de Lage Rijndijk, het deels sluiten van de Rijnzichtbrug bij de Morsweg en het zoeken naar een tweede toegangsweg voor het Waardeiland. Dat, en nog een handvol veranderingen, moet ervoor zorgen dat de binnenstad verder autovrij wordt en er meer ruimte en aandacht komt voor openbaar vervoer en fietsers.

Op delen van het totale plan is veel en versnipperde kritiek, al zijn er nog steeds veel tegenstanders van de Rijnlandroute die zich roeren. Bewoners van de Maredijk vrezen dat de Schipholweg aan de rand van de buurt een racebaan wordt, de ondernemers op industrieterrein De Waard missen in de plannen een tweede ontsluitingsweg voor hun bedrijven en wijkvereniging Pancras-West vraagt - en niet voor het eerst - of de Hooigracht een dertig-kilometerzone kan worden.

Er zijn ook positieve bijdragen. Zo vindt de Fietsersbond het prima dat de Spanjaardsbrug wordt afgesloten en gezamenlijke wijkclubs in de binnenstad juichen een vrachtwagenverbod in het centrum toe.

Nu de reacties niet tot wezenlijke veranderingen hebben geleid, is het de beurt aan de gemeenteraad om op de mobiliteitsnota te reageren en dat gebeurt later dit voorjaar.

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article27373506.ece/Kritiek-op-onveranderd-Leids-verkeersplan