In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 21 maart 2015

Bewonersgroepenoverleg Rijnlandroute trekt verzoek schorsing in

Door Marieta Kroft

leiden - Het Bewonersgroepenoverleg Rijnlandroute heeft het verzoek aan de Raad van State om de aanleg van de omstreden weg uit te stellen totdat er een definitieve uitspraak is, ingetrokken. Uit een brief van de landsadvocaat aan de Raad van State blijkt namelijk dat de aanleg niet voor eind 2015 begint. De definitieve uitspraak op de beroepen is al in september te verwachten.

Een schorsingsverzoek heeft dus geen zin, erkent Wim ter Keurs, woordvoerder van het Bewonersoverleg dat 28 organisaties uit de Leidse regio vertegenwoordigt. "Opmerkelijk is het wel. Rijk en provincie hebben steeds 'getetterd' dat ze in 2015 met de aanleg gaan beginnen. Wij dienn een schorsingsverzoek in en dan horen we opeens dat ze pas volgend jaar beginnen." Ter Keurs vermoedt dat de rijk en provincie zo een uitspraak in een schorsingsverzoek willen vermijden. "Stel dat de Raad van State tot schorsing zou besluiten, dan levert dat weer bad publicity op voor de de overheden. Datzelfde gebeurde een paar jaar geleden met een weg in Friesland."

De provincie meldt dat de feitelijke start van de weg nog steeds geplanned staat voor eind dit jaar. "Aangenomen mag worden dat de Raad va State dan uitspraak heeft gedaan." De voorbereidende werkzaamheden beginnen 'in de loop van dit jaar'. Het gaat dan om onderzoek naar de bodem, het grondwater en niet gesprongen explosievn, het verleggen van kabels en leidingen en de sloop van reeds aangekochte woningen en bedrijfspanden.