In de media

 

Alles over Katwijk - 04 maart 2015

Katwijk strijdt voor bereikbaarheid én leefbaarheid

Door -

Katwijk - Rijnlandroute: Gemeente Katwijk strijdt voor bereikbaarheid én leefbaarheid Katwijk is een groot voorstander van de RijnlandRoute. De aanleg van de weg is noodzakelijk voor een goede verkeersafwikkeling en –doorstroming. Toch heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tegen een aantal onderdelen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) RijnlandRoute in beroep te gaan. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Katwijk heeft de RijnlandRoute hard nodig, het gemeentelijk bestuur heeft zich jarenlang succesvol voor de weg ingezet. Maar wij zijn echt bezorgd over de gevolgen van de inpassing die de provincie voor ogen heeft. We proberen met man en macht te voorkomen dat er in de toekomst onacceptabele verkeerssituaties ontstaan, die we juist op dit moment kunnen oplossen’.

Knelpunten

Wethouder Van der Bent doelt hiermee op drie voor Katwijk en de regio ernstige knelpunten als het gaat om de inpassing van de weg: de aansluiting van de RijnlandRoute op de N206 bij de gelijkvloerse kruising met de N441 en bij de Molentuinweg, het ontbreken van een goede aansluiting van de Zijlhoek op de N206 en het vastzetten van de Torenvlietbrug. Ondanks jarenlang overleg met de provincie en het in een eerder stadium indienen van een zienswijze op het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (OPIP) is de zorg van de gemeente tot nu toe niet weggenomen.

Gezamenlijk belang

Op 10 december 2014 hebben Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) RijnlandRoute vastgesteld. Het PIP laat onder andere zien hoe de RijnlandRoute komt te liggen, hoe de op- en afritten eruit komen te zien en hoe de weg aansluit op de bestaande infrastructuur. Van der Bent: ‘We praten zowel bestuurlijk als ambtelijk al jaren uitgebreid met de provincie over de inpassing van de RijnlandRoute. We hebben met onze gemeenteraad reële klanteisen neergelegd, juist om tot een toekomstbestendige oplossing voor een betere bereikbaarheid van het hele gebied te komen. Ik denk dat ik namens de overgrote meerderheid van de gemeente spreek als ik zeg dat wij vóór de RijnlandRoute zijn. Juist daarom betreuren we het dat we nu zo’n zwaar middel moeten inzetten om een goede verkeerskundige situatie in Katwijk – dat toch een gezamenlijk belang is – zo goed mogelijk te borgen. Maar als wij ons nu niet hard maken voor een goede oplossing, belanden we in een situatie die voor Katwijk onacceptabel is.’

Onaanvaardbare situaties

Het PIP zadelt Katwijk met een aantal onaanvaardbare situaties op, die de gemeente opgelost wil hebben. Eén hiervan is het ontbreken van een aansluiting van het gebied Zijlhoek en omgeving op de N206. De situatie zoals die nu in het PIP staat, zorgt voor een toename van het (vracht-)verkeer op de Voorschoterweg, langs woonwijk ’t Duyfrak (waaronder vervoer van gevaarlijke stoffen). Dit terwijl de Voorschoterweg juist wordt ingericht als een 30 km woonstraat. Ook het vastzetten van de Torenvlietbrug is de gemeente een doorn in het oog. Volgens de gemeente heeft dit een groot negatief effect op Katwijkse bedrijven. Van der Bent: ‘Ik begrijp heel goed dat vaste bruggen goedkoper zijn voor het project, maar als dit zulke grote consequenties voor onze bedrijven en daarmee de werkgelegenheid en ontwikkelmogelijkheden in onze regio heeft, is de gemeente van mening dat de provincie een andere afweging moet maken’.

Aansluiting N206

Bij de aansluiting van de RijnlandRoute op de N206 bij de gelijkvloerse kruising met de N441 en de Molentuinweg voorziet de gemeente grote problemen. Bij het kruispunt N206 - Molentuinweg is het risico op vastlopen van het verkeer groot. Voor de berekeningen van de hoeveelheid verkeer heeft de provincie hier gebruik gemaakt van een nationaal verkeersmodel in plaats van het beter toegesneden regionale model, dat juist rekening houdt met de vermenging met stedelijk verkeer. Het door de provincie gebruikte verkeersmodel laat al een hoge verkeersintensiteit zien, maar dit is dus alsnog een onderschatting. Klaas Jan van der Bent: ‘Niet alleen binnen de gemeente Katwijk maar zelfs binnen de regio wordt de N206 ter hoogte van de verkeerslichten N441 gezien als flessenhals. Dit leidt tot een onacceptabele verslechtering van de leefbaarheid in de directe omgeving, maar ook tot een verslechterde toegankelijkheid van de RijnlandRoute vanuit de Duin- en Bollenstreek’.

Proces

De wethouder benadrukt dat de gemeente de aanleg van de RijnlandRoute met dit beroep niet wil frustreren. ‘Wij realiseren ons dat een rechterlijke uitspraak in ons voordeel tot vertraging van de RijnlandRoute zou kunnen leiden. In dat geval zullen wij er alles aan doen om samen met de provincie zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen. We blijven met de provincie in gesprek. Als het aan ons ligt, zijn we er nog voor de uitspraak van de rechter uit. We zien de RijnlandRoute graag komen, maar wel op een manier die de verkeerssituatie in onze regio en de leefbaarheid in Katwijk recht doet.’

 

http://www.allesoverkatwijk.nl/index.php?p=nieuws&id=2594