In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 19 december 2014

Wassenaar akkoord met bouw faunapassage op Rijnlandroute

Door Marieta Kroft

wassenaar - Na eerdere aarzelingen heeft de gemeenteraad van Wassenaar deze week toch ingestemd met de komst van een faunapassage op de kruising van de A44 en de toekomstige Rijnlandroute. De fracties van WWW, HvW en DLW stemden tegen het beschikbaar stellen van een half miljoen euro daarvoor. Het rijk en de provincie betalen de resterende vijf miljoen als compensatie voor de komst van de nieuwe weg.

De tegenstemmers vinden dat rijk en provincie voor de totale kosten moeten opdraaien omdat Wassenaar helemaal niet om die Rijnlandroute heeft gevraagd. ,,De vervuiler moet betalen.''

Wethouder Leo Maat gaf in de raadsvergadering echter aan dat de faunapassage ook zonder Rijnlandroute hoog op het wensenlijstje van Wassenaar stond. ,,De A44 vormt immers ook al een belangrijkste barrière voor dieren die zich tussen de kust en het Groene Hart willen bewegen. Zonder bijdrage van het rijk en provincie zouden we al gauw een bedrag van tien miljoen moeten betalen.''

Doordat de passage wordt gecombineerd met een fietspad, worden twee bestaande fietspaden van Wassenaar naar Leiden en de kust met elkaar verbonden. Wethouder Maat onderzoekt nog op verzoek van het CDA of ook agrarisch verkeer van de faunapassage gebruik zou kan maken.