In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 05 december 2014

'Na de Ruit van Eindhoven nu ook de Rijnlandroute schrappen'

Door Binnert Jan Glastra

regio - Het is nog niet te laat. Doe zoals de Tweede Kamer bij de 'Ruit van Eindhoven' en schrap het Rijnlandrouteplan bij Leiden omdat het nadeel voor de natuur niet opweegt tegen de voordelen. Dat betoogt Wim ter Keurs namens de verenigde tegenstanders van het plan in een brief aan de provincie Zuid-Holland. Die neemt komende woensdag een besluit over de geplande weg die de A4, tussen Voorschoten en Leiden door, met Katwijk moet verbinden.

De Tweede Kamer besloot onlangs onverwacht om toch geen 271 miljoen euro te voteren voor een ingrijpend wegenplan bij Helmond en Eindhoven. De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) speelde bij die beslissing een belangrijke rol. Niet alleen was het verwachte economische voordeel van de nieuwe weg ter discussie komen te staan, ook de niet in geld uit te drukken gevolgen voor de natuur wogen zwaar.

Blunder

Voor de Rijnlandroute zette de Kamer wel 550 miljoen euro opzij. Wat Ter Keurs c.s. betreft is dat een blunder. Zij zijn ervan overtuigd dat de Rijnlandroute niet alleen minstens zo ingrijpend is voor de natuur als 'de Ruit van Eindhoven' maar het economisch veel slechter doet. Speelde de Ruit misschien nog quitte in euro's, de Rijnlandroute kost volgens Ter Keurs zo'n 300 miljoen euro meer dan hij oplevert.

,,Voor de Rijnlandroute hebben Rijk en provincie afspraken met elkaar gemaakt op basis van aantoonbaar onjuiste uitgangspunten'', schrijft Ter Keurs. ,,Daarmee zijn ze dus in feite samen de verkeerde weg opgegaan. De vraag is of dat feit per se moet inhouden, dat hoe dan ook op de verkeerde weg moet worden voortgegaan. Dat lijkt ons geen juiste invulling van het concept van 'de betrouwbare overheid' en ook geen juiste invulling van het beginsel dat bestuurlijke overeenkomsten nagekomen behoren te worden. Gewijzigde omstandigheden en nieuwe inzichten moeten immers aanleiding kunnen zijn om te (laten) onderzoeken of op de ingeslagen weg moet worden voortgegaan.''

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article27249684.ece/Na-de-Ruit-van-Eindhoven-nu-ook-de-Rijnlandroute-schrappen_