In de media

 

BBVoorschoten Online - 29 november 2014

'De tunnel wordt duur betaald'

Door -

voorschoten - Het Voorschotense college wil de OZB vanaf 2016 met 6% verhogen om de geboorde tunnel van de Rijnlandroute te betalen. Voorschotenonline deed een rondje langs de fractievoorzitters om alvast te peilen hoe de meningen zijn. Op 11 december neemt de raad een besluit.

CDA
“Het is de enige mogelijke oplossing voor de gemeente”, zegt fractievoorzitter René Zoetemelk van het CDA. “De Rijnlandroute is voor velen ongewenst, dat is duidelijk. Het politieke traject van ja of nee is echter voorbij. Waar we voor betalen is de minst erge variant van een Rijnlandroute door Voorschoten. De gemeente staat er financieel niet goed voor dus er moet iets gebeuren. Dat is ook de reden dat het CDA Eppe Beimers na de verkiezingen als wethouder naar voren heeft geschoven. Hij heeft enorm veel kennis en ervaring en is niet bang om moeilijke maatregelen te nemen zodat Voorschoten financieel wat meer armslag krijgt en weer vitaal wordt.”

PvdA
"Het is belachelijk dat we moeten betalen aan een weg die we zelf niet willen”, zegt fractievoorzitter Jan Paul Middelburg. “Helaas gaan we er niet zelf over. De enige andere keuze was een open tunnelbak. We zijn met onze rug tegen de muur gezet door de provincie: of een boortunnel en meebetalen of een verkeersriool met alle ellende.

Dat het nu moet worden betaald door de lasten voor onze inwoners te verhogen, is niet fraai. We dringen al twee jaar aan op een goede financiering. Dat het college pas op het laatste moment met dit voorstel komt, is vreemd. Het is nu praktisch onmogelijk om andere manieren te bedenken om dit geld te vinden.

Wij gaan het college allereerst vragen welke alternatieven zijn bekeken en vragen ons af wanneer de Provincie het land op het tracé eindelijk eens vrij geeft. Wij kunnen daar al tientallen jaren niets mee doen maar nu er een besluit is voor een boortunnel, moeten we ook over onze eigen grond kunnen beschikken. Wellicht zitten daar mogelijkheden om een deel van de negen miljoen terug te verdienen en de lastenstijging te beperken."

VVD
Fractievoorzitter Nanning Mol: "De tunnel wordt duur betaald. Maar met een tunnel voorkomen we wel een stinkende weg dwars door Voorschoten. Dat is goed voor ons dorp, onze gezondheid en onze huizenprijzen. De VVD is geen voorstander van OZB-verhoging. Echter, met deze concrete maatregel kunnen we de tunnel betalen en onze financiën gezond houden. En het gezond houden van onze financiën vinden we ook heel belangrijk. Dit mag natuurlijk geen eerste stap zijn om voor volgende maatregelen ook de OZB te verhogen. De VVD blijft kritisch op de uitgaven: eerst kijken hoe we in eigen huis problemen kunnen oplossen voordat we inwoners vragen mee te betalen.” 

ONS Voorschoten
"ONS Voorschoten heeft zich sterk gemaakt voor het verlagen van de lastendruk voor inwoners er bedrijven. Dit hebben wij ook zo vastgelegd in het coalitieakkoord, met slechts één uitzondering: overschrijdingen die ten koste gaan van de allerzwaksten in de samenleving. Zo staat het zwart op wit”, zegt fractievoorzitter Hans Rasch.

"Sindsdien is vanuit het college nieuwe informatie gekomen, die een veel somberder beeld schetst van de financiële situatie van de gemeente dan wij een half jaar geleden meenden te kennen. Wij willen onze ogen hier niet voor sluiten. Wij hebben dan ook begrip voor de keuze van het college om de enige inkomstenbron die de gemeente kent hiervoor in te zetten. ONS Voorschoten respecteert de bestuurlijke moed van het college om de impopulaire OZB als dekking in te zetten, maar zal er zeer scherp op toezien, dat het college goed de hand op de knip houdt."

GroenLinks
"Een boortunnel is beter dan een verdiepte bak maar géén RijnlandRoute is vele malen beter”, vindt fractievoorzitter Monique Lamers. “GroenLinks heeft als enige consequent gestemd tegen de meer dan 13 miljoen euro voor deze weg inclusief boortunnel.

Voorschoten is langzaam maar zeker in de fuik van de RijnlandRoute gezwommen door steeds toe te geven. Daarvoor betalen we nu.  Overigens bleek onlangs in de Provinciale Staten  dat het draagvlak voor de weg afbrokkelt: ook de PvdA ziet nut en noodzaak niet meer, meerdere fracties pleitten voor het met voorrang oplossen vd knelpunten.

Navrant dat de coalitie van VVD, ONS en CDA een paar weken geleden nog per se de ozb laag wilde houden door fors te bezuinigen op zaken die belangrijk zijn voor onze gemeenschap. Nu kan de ozb wel omhoog  voor de RijnlandRoute. GroenLinks had de financiële ruimte door een hogere  ozb liever benut voor sociale en groene maatregelen.

Voorschoten zal moeten betalen. Wij prefereren verhoging van de OZB boven draconische bezuinigingen.”

Van D66 en de SP is helaas geen reactie ontvangen.

http://www.voorschotenonline.nu/index.php?option=com_k2&view=item&id=29932:de-tunnel-wordt-duur-betaald&Itemid=1065