In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 24 november 2014

OZB omhoog: Voorschotenaar betaalt mee aan boortunnel

Door Marieta Kroft

voorschoten - Iedere Voorschotenaar betaalt vanaf 2016 mee aan de circa drie kilometer lange boortunnel voor de Rijnlandroute. De onroerende zaakbelasting gaat in dat jaar met zo’n zes procent extra omhoog, circa een tientje per persoon.

Dat betekent dat Voorschoten via de huizenbelasting elk jaar 270.000 euro extra binnenkrijgt. Met dat geld kan de gemeente de rente betalen voor de 9 miljoen euro die Voorschoten moet bijdragen aan de tunnel.

De provincie Zuid-Holland maakte in november 2012 bekend dat de Rijnlandroute Voorschoten toch ondergronds zou passeren. Een flinke lobby van plaatselijke actiegroepen had succes. De voorwaarde van de provincie was wel dat Voorschoten 9 van de 13 miljoen euro aan meerkosten ten opzichte van de oorspronkelijk geplande open tunnelbak, zou bijdragen. De raad die met uitzondering van GroenLinks blij was met de tunnel, ging een week na de bekendmaking zonder morren akkoord. De wijze van financieren is nu pas aan de orde.

De gemeente moet het geld medio 2015 betalen. Wethouder Eppe Beimers koos ervoor de 9 miljoen te lenen en jaarlijks rente te betalen in plaats van een greep te doen uit de reserves. ,,Onze reserves zijn al tot een zeer laag niveau gedaald, zo wees onlangs ook het onderzoek van de Rekenkamer uit. In ons voorstel houden we meer vlees aan onze financiële botten.’’

Profijt

Iedere Voorschotenaar betaalt mee aan de tunnel, terwijl ze zelf amper profijt hebben van de Rijnlandroute. Er komt immers geen op- en afrit. Maar volgens Beimers had Voorschoten geen keuze. De weg zou er toch komen. Burgemeester Jeroen Staatsen vult aan: ,,Ondanks de signalen dat de Rijnlandroute ons dorp via een open tunnelbak zou doorsnijden, hebben we een tunnel gekregen. Daar mogen we blij mee zijn. Als je kijkt wat een Voorschotenaar nu moet betalen en wat hij ervoor terugkrijgt, denk ik: ’het is een gouden deal’.’’

De aanleg van de Rijnlandroute begint in de loop van volgend jaar, zo is de planning. De eerste auto’s rijden in 2020 over de nieuwe weg tussen de A4 en Katwijk. Voor tegenstanders staat het nog allerminst vast dat de weg er komt.

De politiek bespreekt het voorstel van B en W op 4 en 11 december.

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article27236071.ece/OZB-omhoog-Voorschotenaar-betaalt-mee-aan-boortunnel