In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 17 november 2014

Rijk geeft half miljard voor Rijnlandroute

Door Binnert Glastra

den haag - Zuid-Holland krijgt 550 miljoen euro subsidie van het Rijk, zodat de Rijnlandroute kan worden aangelegd. De route is een 14 kilometer lange provinciale weg onder Leiden door, die de snelwegen A44 en A4 moet verbinden. De aanleg kost ruim 800 miljoen euro en is een van de grootste infrastructurele werken voor de komende jaren in Nederland.

Dat meldde het ministerie van Infrastructuur en Milieu maandag. Minister Melanie Schultz heeft nieuwe afspraken gemaakt met de regio's over verkeer en vervoer. Met de eerder gemaakte afspraken erbij steekt het Rijk tot en met 2028 in totaal 82 miljard euro in wegen, spoorwegen en vaarwegen, oftewel ongeveer 6 miljard euro per jaar. Onder die reeds gemaakte afspraken zijn enkele grote projecten, zoals de verbetering van het spoor tussen Schiphol en Lelystad en de bouw van de Blankenburgtunnel tussen de A20 en de A15 bij Rotterdam.

Vijf bruggen over het Twentekanaal worden opgeknapt, zodat ze bestand zijn tegen zwaarder vrachtverkeer. Staatssecretaris Wilma Mansveld (Spoor) trekt geld uit om tussen Zwolle en Enschede elektrische treinen te laten rijden. Daarvoor moet een bovenleiding worden aangebracht tussen Zwolle en Wierden. Eerder was al besloten dat te doen bij de Maaslijn tussen Nijmegen en Venlo. Daar wordt het spoor bovendien gedeeltelijk verdubbeld, zodat er meer treinen kunnen rijden. Tussen Zwolle en Emmen gaan in de spits langere treinen rijden, tussen Leeuwarden en Sneek worden dan meer treinen ingezet.

Noordelijke randweg
De noordelijke randweg van Utrecht, tussen de A2 en de A27, wordt misschien eerder dan gepland opgeknapt. Het kabinet wil het geld ervoor vijf jaar eerder beschikbaar maken. ,,Dit betekent dat de weg tussen 2020 en 2022 kan worden gerealiseerd'', aldus het ministerie.

Het kabinet trekt ook geld uit voor het herstel van de Roggenplaat in de Oosterschelde, vlak bij Neeltje Jans. De plaat wordt steeds kleiner en lager, doordat het water niet de kracht heeft zand uit de geulen op te pakken en op het wad achter te laten. Dat heet zandhonger. Als er niets gebeurt, zou het wad in feite verdrinken. Zeehonden en trekvogels raken dan hun 'thuishonk' kwijt.