In de media

 

AD / Haagsche CourantAD / Haagsche Courant - 21 juli 2014

'Geld voor wegen blijft'

Door Ruud Witte

Groene Hart - De komende jaren worden tientallen miljoenen geïnvesteerd in de aanleg of verbetering van provinciale wegen. Alleen in de regio Alphen al ruim 90 miljoen, bijna het dubbele van wat eerder was berekend. 

Provincie investeert in betere doorstroming verkeer

Er komen geen nieuwe doorsnijdingen in de provincie, maar de Zuid-Hollandse gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD) wil maar zeggen dat de asfalteringsmachines absoluut niet overbodig worden. Wensen en plannen zijn er genoeg in het Groene Hart. Denk aan de verkeerssituatie rond Boskoop, de westelijke randweg bij Waddinxveen en de doortrekking ervan via Boskoop richting de N11 . ,,Wat in de planning zit, gaat allemaal gewoon door,'' verzekert De Bondt.

En er wordt ook niet op bezuinigd. Ze wijst op de N207. In 2012 is al 40 miljoen euro extra gereserveerd voor de corridor N207, bovenop het eerder vastgestelde budget van 50 miljoen voor de N207 ten noorden van Alphen, de westelijke randweg Waddinxveen en de N459 bij Bodegraven. Voor het noordelijke deel van de N207 heeft de provincie in overleg met de gemeenten ervoor gekozen om de ongelijkvloerse aansluiting Leimuiden op de N207 te optimaliseren om verkeer door de woonkern te beperken. Dit leidt tot extra kosten van 1,5 miljoen euro.

Verbetering

,,En er blijft ook geld voor noodzakelijke aanpassingen, zoals een ventweg voor het langzaam verkeer. Dat noem ik geen nieuwe projecten of ruimtelijke plannen, maar aanpassing en verbetering aan de bestaande infrastructuur. Waar dat nodig is voor een betere doorstroming, kan dat nog steeds.''

In het Utrechtse deel van het Groene Hart is de situatie nauwelijks anders voor de wegenbouwers. Daar is het na projecten rond Woerden en Harmelen ook afgelopen met de grote, nieuwe doorsnijdingen. Het randwegstelsel dat in aanbouw is, biedt ook op de langere termijn voldoende capaciteit om het verkeer te verwerken, heeft de provincie Utrecht eerder geconstateerd.

Doorstroming en betere benutting lijkt het credo voor de komende jaren bij de provinciale wegeninzet. ,,Een gelijkvloerse kruising ombouwen tot een ongelijkvloerse levert enorm veel op voor de doorstroming van het verkeer,'' zegt De Bondt. ,,Dat doen we dus ook.''

De drie grootste infrastructurele projecten voor de komende jaren zijn de Rijnlandroute (de nieuwe weg tussen Katwijk, de A44 en de A4 bij Leiden, met een tunnel onder Voorschoten), de Duinpolderweg (Bollenstreek) en de N207. En dan is er per jaar zo'n 40 miljoen euro beschikbaar voor kleinere projecten. ,,Er is dus nog steeds wat mogelijk.''

Na de zomer denkt De Bondt een knoop te kunnen doorhakken over de verkeerssituatie rond de hefbrug in Boskoop. Kwekers klagen dat de brug altijd opengaat, net als zij met een vrachtauto vol spullen komen aanrijden. ,,We bekijken het breder. Als je de brug in Boskoop alleen aanpakt, komt vervolgens Waddinxveen enzovoorts. We kijken naar een samenhang. Het kan een app zijn waarmee ondernemers kunnen zien dat er schepen aankomen en de brug zo omhoog gaat. Dan kunnen ze de afweging maken of ze de chauffeur eerst nog koffie laten drinken, of toch maar niet.''

Rigoureus

Over de hefbrug gesproken: de regelmatige storingen zijn ook niet echt fijn voor ondernemers en andere weggebruikers. ,,Heel vervelend. In Waddinxveen ook. Twee ingrijpende storingen die onderling niets met elkaar te maken hadden. Dat hebben we rigoureus aangepakt. Al het binnenwerk is vervangen. Er zijn nu geen problemen meer,'' zegt De Bondt, terwijl ze het afklopt op de houten tafel in haar werkkamer in het Haagse provinciehuis. ,,Het zijn en blijven oude bruggen,'' verzucht ze. ,,Bedrading wordt oud, er is andere slijtage. Ze blijven kwetsbaar. Maar ook bij Boskoop wordt gezocht naar een echte oplossing.''