In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 11 juli 2014

Buurtje onthutst: alsnog weg voor Rijnlandroute

Door Binnert Glastra

Provincie wil buurtje bij Vlietweg alsnog uitkopen. Onverwachte risico's bij boren tunnel

leiden - Vijf huishoudens moeten toch weg van de Vlietweg in Leiden. Het boren van een tunnel voor de Rijnlandroute onder de Vliet door is te riskant voor hun nabijgelegen huizen. Dat hebben de bewoners tot hun ontsteltenis per brief vernomen van de provincie, die de huizen nu wil kopen.

Deze week kwamen ambtenaren langs voor overleg. Op een warme ontvangst hoefden ze niet rekenen. De boodschap kwam voor de bewoners als een donderslag bij heldere hemel. Na jaren verzet tegen de Rijnlandroute waren ze in 2012 gerustgesteld: er kwam een boortunnel en hun huis hoefde toch niet te wijken. Alleen nummer 90, waar de tunnel recht onderdoor gaat. Een misrekening, naar nu blijkt. Volgens de provincie heeft een ingenieursbureau becijferd dat de risico’s voor de vijf huizen in de buurt van de tunnel toch te groot zijn.

Rapport

Dat er risico’s zijn, ontkent Piet Kranenburg van Vlietweg 94 niet. In zijn eigen eerdere bezwaren tegen de Rijnlandrouteplannen, wees hij de provincie al op de risico’s van grondwaterstanden en grondbewegingen. Hij adviseerde om in ieder geval damwanden te slaan om dat te vermijden. Maar liever nog zou hij zien dat de tunnelmond dichter bij de A4 kwam, zodat de tunnel dieper en dus veiliger kon passeren.

Voordat hij gaat praten over verkoop van zijn huis, wil Kranenburg de nieuwe provinciale berekeningen wel kunnen inzien en beoordelen. Want van vermijdbare risico’s en reparabele schade naar verplichte verkoop is een wel erg forse sprong. Niet iets om zonder enige vorm van bewijs voor waar aan te nemen. Maar volgens Kranenburg is het nog niet zo eenvoudig. Hij stelt dat de provincie niets meer laten horen na zijn telefonisch verzoek om het rapport te mogen ontvangen. Hij heeft nu een nieuw, formeel verzoek ingediend.

Vertrouwelijk

De buurtbewoners zijn bovendien boos over de timing van de provincie. De inspraaktermijn voor het ontwerp 'inpassingsplan' van de provincie is net afgelopen. Door nu te besluiten dat toch meer huizen moeten worden aangekocht, ontneemt de provincie de bewoners het wettelijk recht een officiële zienswijze in te dienen, stelt Kranenburg.

Volgens een woordvoerder van de provincie zijn de gesprekken met de bewoners vertrouwelijk en kan hij er dus weinig over zeggen. Een verklaring voor Kranenburgs moeite om het rapport boven tafel te krijgen, heeft hij wel: "Het is nog een concept. Zodra het definitief is, kunnen we het opsturen. Maar het biedt inderdaad nieuwe inzichten."