In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 26 april 2014

Leiden: Rijnlandroute dieper en stiller

Door Sebastiaan van der Lubben

Wethouder Strijk moet meer ambitie tonen - Leiden wil fietsbrug naast nieuwe Lammebrug

leiden - Wethouder Robert Strijk (D66, verkeer) moet zijn ambities voor de Rijnlandroute naar boven bijstellen. De raadscommissie Leefbaarheid en bereikbaarheid liet hem donderdagavond weten dat de brief die hij de provincie wil sturen over het ontwerp, nog wel een tandje scherper kan.

Net als andere gemeenten, moet ook Leiden de provincie voor 8 mei laten weten wat het vindt van het 'ontwerp-inpassingsplan' voor de Rijnlandroute, waarin staat hoe de nieuwe weg tussen A4 en A44 er komt uit te zien. Strijk pleit in zijn brief voor een aantal aanpassingen. Die gaan de raadscommissie echter niet ver genoeg. De lokale politiek verwacht meer als het gaat om de diepte van de Rijnlandroute bij de Stevenshof, de aansluiting op de A4 en de ontwikkeling van het Lammenschansplein.

Dieper

Zo hoopt wethouder Robert Strijk graag dat de provincie de weg bij de Stevenshof op zes meter diepte wil laten doorlopen. Op die diepte komt hij er de (Vliet) tunnel uit, en op die diepte moet hij een paar honderd meter verderop onder de Veenwatering door. Strijk vindt het raar om de weg op het korte tussenstuk nog een paar meter omhoog te laten komen. De commissieleden willen nog een stapje verder gaan: zij vroegen Strijk om zich tot het uiterste in te spannen om te zorgen dat weg op zes meter diepte blijft lopen.

Verder willen ze graag waar mogelijk een dak op de bak, en 'horizontale geluidswallen' - schermen boven de buitenste rijbanen in de bak. Strijk zegde toe de wensen mee te nemen in zijn definitieve reactie. Behalve de Partij voor de Dieren, ChristenUnie en GroenLinks onderschreven alle fracties wel het belang van de Rijnlandroute en de inhoud van Strijks brief.

Oostvlietpolder

Ook de aansluiting bij de A4 in de Oostvlietpolder zien de commissieleden graag anders dan de provincie voor ogen heeft. In de plannen staan twee fly-overs. Strijk herinnert de provincie in zijn brief aan de Leidse voorkeur de aansluiting onder de A4 door te maken. Mocht de mogelijkheid zich voordoen, schrijft hij, dan ziet de gemeente daarin een belangrijke verbetering van de Rijnlandroute. De commissie stelde die ambitie naar boven bij en vroeg Strijk om er bij de provincie op aan te dringen minimaal éen 'aantakking' onderlangs te laten lopen.

De VVD-fractie opperde ten slotte om langs de Lammebrug (de reconstructie van het Lammenschansplein is een onderdeel van de Rijnlandroute) een aparte fietsbrug aan te leggen. In de plannen van de provincie zijn de hellingen naar de brug wat de liberalen betreft te steil.

De D66-fractie wilde weten of de provincie kon aangeven hoe de planning van de reconstructie van het Lammenschansplein er uitziet als ze de provincie inderdaad een aparte fietsburg zou onderzoeken.