In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 29 maart 2014

Katwijk wapent zich tegen RijnlandRoute;
Aanpassingen provincie gaan kustplaats niet ver genoeg

Door Dick van der Plas

katwijk - Het scenario om bij de provincie alsnog geld af te dwingen voor een tunnel in de N206, lag in de aanloop van de verkiezingen al klaar. Op de plek waar de nieuwe RijnlandRoute volgens Zuid-Holland ophoudt - bij de entree van Katwijk, ter hoogte van de Wassenaarseweg N441 naar Panbos - laat de kustplaats de huidige verkeerslichten staan en komen de borden met 'Maximaal 50 kilometer per uur' weer uit de kast. Met andere woorden: dan kan de provincie haar idee van een 'stroomweg' met een snelheid van 80 kilometer per uur wel vergeten.

Het draaiboek kwam van Adriaan Heijnen, inmiddels oud-gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen. Hij is één van de ervaren infrastructuurdeskundigen die de gemeente na de verkiezingen moet missen. Maar de verwachting is dat de nieuwe raad in zijn geest opereert. De uitspraak van gedeputeerde Ingrid de Bondt dat zij 'niet iedere willekeurige wens van een gemeente bij de Rijnlandroute kan betrekken' zette deze week opnieuw kwaad bloed. Want door de komst van de nieuwe verbinding verandert ook het karakter van de N206 dwars door Katwijk zodanig, dat in feite sprake is van een nieuwe weg: er komt veel meer verkeer, dat bovendien een hogere snelheid krijgt. Gevolg: meer geluidsoverlast, meer fijnstof. En ook in dit geval moet de veroorzaker (lees: de provincie) meebetalen aan de oplossing voor wat nota bene een provinciale weg is. Als dat niet via de RijnlandRoute kan, dan maar door er een apart project met eigen financiering van te maken.

Wat nog wel onder de RijnlandRoute valt is het tracé langs de dorpskern van Valkenburg. Ter hoogte van de bebouwing gaat de weg weliswaar verdiept worden aangelegd, maar Katwijk wil zo ver onder het maaiveld dat geen hoge geluidsschermen nodig zijn.

Het college van B en W buigt zich dinsdag over het plan van de provincie en komt dan met een reactie.

Beweegbare bruggen

Peter Jongejan van de Katwijkse Ondernemers Vereniging is niet te spreken over het besluit van de gedeputeerde om de bruggen in de RijnlandRoute en de A44 niet langer beweegbaar te maken. ,,Wij willen juist het gebruik van transport over water stimuleren. Dat wordt hiermee tenietgedaan'', zegt de voorzitter. ,,Er zijn verschillende bedrijven in Katwijk - denk aan Oostingh Staalbouw of Haasnoot Bruggen - die hiervan kunnen profiteren.''

Volgens de gedeputeerde gaan de bruggen nu maar een paar keer per jaar open. Bovendien scheelt het haar 47 miljoen euro.