In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 28 maart 2014

Rijnlandroute nog wel beter te verstoppen

Door Binnert Glastra

'Sfeer en beleving gebied behouden'

regio - Vooruit, de provincie maakte het plan voor de Rijnlandroute hier en daar een beetje beter. Maar het is nog steeds niet best. Los daarvan is de nieuwe weg nog steeds overbodig. Ziedaar, de kern van de reacties van belangengroeperingen op het 'ontwerp inpassingsplan' dat vanaf vandaag ter inzage ligt.

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) en recreatiegebied Vlietland blijven ontevreden over de manier waarop de provincie de Rijnlandroute wil wegwerken tussen de A4 en de tunnel onder de Vliet. Tegen betonnen muren maakt de provincie daar groene walletjes. ,,Alleen die zijn niet hoger dan één meter zestig, over de hele lengte'', zegt Hans Pieters van VVO. ,,Daar komen vrachtwagens dus gewoon bovenuit.'' De VVO en Vlietland pleiten ervoor gewoon een groene muur neer te zetten, al is het maar een hek met klimop. ,,Echt, het zijn de kosten niet. Het belangrijkste is het verkeer weg te werken zodat je de beleving en sfeer van het gebied behoudt.''

De wijkraad Stevenshof vindt het prettig dat de tunnelmond verder weg komt. Maar de effecten van fijnstof en geluidsoverlast blijven, zegt bestuurslid Henk Osinga. ,,Zeker bij westenwind. En we blijven natuurlijk tegen de weg. We waren een wijk naast de A44. Straks zijn we een wijk in de oksel van een twee keer zo brede A44 en de Rijnlandroute, en zijn bewoners veel meer tijd kwijt richting Den Haag.''

Het Leidse stadsbestuur maakt dinsdag een reactie voor de provincie, die voordat zij verstuurt wordt langs de gemeenteraad gaat voor op- en aanmerkingen. Demissionair wethouder Robert Strijk (D66, verkeer) wil er niet op vooruitlopen, maar stelt wel dat ook Leiden nog verbeteringsmogelijkheden ziet. Met name hoopt hij dat de weg bij de Stevenshof langer op zeven meter diepte kan lopen. Op die diepte komt de weg uit de tunnel, en op die hoogte gaat hij even verderop onder de Veenwatering door. Ertussen komt hij omhoog tot vier meter diepte. ,,Je kunt je afvragen of dat nog zinvol is, nu de tunnel langer is. Het is nu bijna een heuveltje.''

,,Katwijk komt er weer bekaaid vanaf'', moppert Jaap Haasnoot, die met zijn nieuwe partij KiesKatwijk twee zetels veroverde. ,,Ja, het is hier ook dieper gemaakt. Maar dat is maar een klein stukje.'' Hij verwijt Katwijk te lang te weinig te hebben gedaan om de Rijnlandroute gunstiger aangelegd te krijgen. ,,We moeten tot de laatste snik vechten voor een betere oplossing.''