In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 01 maart 2014

RijnlandRoute: geen vragen maar eisen

Door Dick van der Plas

katwijk - De tijd van vragen is voorbij, Katwijk stelt alleen nog eisen aan de RijnlandRoute. De gemeenteraad is het zat dat wethouder Thijs Udo (VVD) 'met de pet in de hand' bij gedeputeerde Ingrid de Bondt (ook VVD) langsgaat, om te bewerkstelligen dat de nieuwe weg voor de kernen Valkenburg en Katwijk aan den Rijn zo min mogelijk overlast geeft.

Al is het rumoer van de politieke partijen in dit stadium 'too little, too late' - zoals lijsttrekker Jaap Haasnoot van de nieuwe politieke partij KiesKatwijk als inspreker liet weten - de standpunten waren in de gemeenteraad eenduidig en krachtig. ,,We willen geen Gamma-geluidsschermen, maar een verdere verdieping van de weg, zo ver mogelijk onder het maaiveld'', verwoordde Jeroen Ravensbergen (CDA) een standpunt dat door alle woordvoerders na hem werd gedeeld. Nelly Smits (PvdA): ,,Vrachtverkeer van de bedrijvenparken die de provincie wil aanleggen, mag verder niet via de woonwijken worden afgewikkeld. En de weg mag pas worden aangelegd als er stil asfalt is.''

Katwijk wil duidelijkheid over deze eisen voordat de provincie met een inpassingsplan komt. Bovendien wil de gemeenteraad een totaalplan onder ogen, geen losse brokken. Op dat laatste drong ook Gerrit Russchenberg van de Wijkraad Valkenburg aan. ,,We krijgen steeds deelplannen te zien. Er wordt laag op laag gepresenteerd, verslechtering op verslechtering. De bewoners zitten straks met een snelweg van zeven rijbanen voor hun deur, dat heeft een enorme impact.''

Wethouder Udo beloofde de vragen in een brief aan de provincie te verwoorden. 'Niks vragen, eisen!', hield de raad hem nogmaals voor.