In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 15 februari 2014

Katwijks pakket aan eisen Rijnlandroute

Door Dick van der Plas

valkenburg - Leiden en Voorschoten hebben de buit allang binnen, maar nu laait in Katwijk de strijd om een betere inpassing van de Rijnlandroute pas goed los. De nieuwe weg moet langs Valkenburg veel lager worden aangelegd dan de provincie wil, er moet geluidwerend asfalt komen en de geluidsschermen moeten zo min mogelijk impact op de omgeving hebben. Zowel nieuwe als bestaande wijken dienen volgens de gemeente een goede ontsluiting te krijgen en vrachtverkeer van en naar omgeving Zijlhoek mag niet over de Voorschoterweg.

Katwijk wil dat de provincie alles wat met de Rijnlandroute te maken heeft, onderbrengt in een integraal plan dat alle consequenties zichtbaar maakt. Niet alleen de verdubbeling van de huidige Ir. Tjalmaweg naar Leiden (van twee naar vier banen) moet daarin staan, ook de strook voor het hoogwaardig openbaar vervoer en de 'fietssnelweg', de directe fietsverbinding tussen Leiden en Katwijk die naast de Rijnlandroute is gepland.

Leefbaarheid

Wat de provincie Zuid-Holland met het eisenpakket gaat doen, is niet duidelijk. Projectleider Bert Driesse hield zich donderdagavond op de vlakte tijdens een inloopavond over de Rijnlandroute voor bewoners in de Valkenburgse Peuk. En ook wethouder Thijs Udo kan daarover nog niet veel kwijt. ,,We zitten heel binnenkort weer met gedeputeerde Ingrid de Bondt om de tafel'', zegt hij. Udo streeft niet alleen naar een betere bereikbaarheid, maar ook naar een verbetering van de leefbaarheid.

De bewoners die met behulp van kaarten en interactieve presentaties op de laptop en een groot scherm alvast virtueel over de Rijnlandroute konden 'rijden', reageerden wisselend op de plannen. ,,Het ligt er maar net aan waar je woont'', zegt Jaap Jonker van de gemeente Katwijk. Maar ook dan is het in dit stadium nog lastig in te schatten welke impact de brede verkeersader - vier rijbanen en een strook voor het openbaar vervoer - op de omgeving gaat krijgen. Jonker: ,,Heel veel details moeten door de provincie nog verder worden uitgewerkt.''