In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 09 januari 2014

Provincie wacht in een zetel op uitkomst Katwijkse onderzoeken

Door Dick van der Plas

katwijk - Waar een weg is, is voorlopig nog geen tunnel. Maar de Katwijkse delegatie die gistermorgen de vergadering van de statencommissie verkeer bezocht, verliet het Haagse Provinciehuis toch met het gevoel dat het zorgvuldig inpassen van de N206 door Katwijk weer op de agenda staat. Toch ligt de bal, benadrukte gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD) nog maar eens, op dit moment nadrukkelijk bij de gemeente Katwijk.

Het aanvankelijke enthousiasme voor de aanleg van de RijnlandRoute - de snelle verbinding tussen de Bollenstreek en de snelwegen A44 en A4 - is in Katwijk weggeëbd, nu blijkt dat met name het Rijndorp aan het verkeerde eind van deze route zit. Alle inpassingsmaatregelen om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, houden - als het aan de provincie Zuid-Holland ligt - op bij de splitsing met de Wassenaarseweg (richting Panbos). Tot daar loopt het tracé van de RijnlandRoute. Op papier, althans. ,,Want het verkeer gaat vanaf dat punt wel door'', zei Dicky van der Plas van de Wijkraad Katwijk aan den Rijn tegen de Statenleden. ,,De verwachting is dat het verkeer dwars door de dorpskern met zo'n veertig procent toeneemt, met alle gezondheidsschade en geluidsoverlast voor de bewoners van dien.''

Bij de wijkraad - die in november nog een massaal bezochte bijeenkomst over dit onderwerp hield - leeft sterk het idee dat gemeenten als Leiden en Voorschoten zich veel sterker hebben gemaakt voor de belangen van hun inwoners dan het Katwijkse college. De RijnlandRoute gaat door Voorschoten zelfs geheel ondergronds, iets wat de Katwijk-Binders ook voor hun dorpsdeel willen zien. Zij hadden pas in een laat stadium door wat de gevolgen voor hun leefomgeving waren. Van der Plas: ,,De communicatie tussen gemeente en provincie heeft zich vooral afgespeeld op bestuurlijk niveau.``

Dat beaamde ook Jaap Haasnoot, voorman van de nieuwe politieke partij KiesKatwijk die er, mede met de plaatselijke PvdA-afdeling en 'hun' Statenlid Martin Loose, voor gezorgd heeft dat het onderwerp weer op de politieke agenda staat. Maar Haasnoot benadrukte dat er wel degelijk een verantwoordelijkheid voor de provincie ligt. ,,De ene overheid lijkt zich nu achter de rug te verschuilen van de andere. Maar de provincie is wel degelijk de eerstverantwoordelijke voor een goede inpassing van de weg. Het ruimtelijk beleid eromheen is een zaak van de gemeente.''

Katwijk heeft inmiddels onderzoeken in gang gezet naar een betere inpassing van de N206, met varianten op een open tunnelbak, maar - na druk uit de bevolking - ook een gesloten tunnel. Bij de keuze voor zo'n laatste, dure variant is het vooral de vraag wie dat gaat betalen. Verschillende Statenleden opperden gisteren de mogelijkheid om gelden die voor de omstreden Duinpolderweg (in het noorden van de Bollenstreek) zijn gereserveerd, naar de Katwijkse tunnel te laten vloeien. Maar gedeputeerde De Bondt wees erop dat de provincie 550 kilometer weg in beheer heeft en dat de prioriteiten dan opnieuw moet worden bepaald. Mét de bewoners wacht zij belangstellend de uitkomsten van het Katwijkse onderzoek af.