In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 21 november 2013

Prognoses Rijnlandroute opnieuw onder vuur

Door Binnert Glastra

regio - De voorspellingen die moeten aantonen dat het nuttig is om de Rijnlandroute aan te leggen, kloppen van geen kanten. Dat concluderen tegenstanders van de geplande weg tussen A4 en Bollenstreek op basis van het rapport 'Uitbreiden snelwegen: nodig of overbodig?' dat onderzoeksbureau CE Delft gisteren presenteerde.

Het onderzoeksrapport richt zich niet specifiek op de Rijnlandroute, maar op standaardprognoses die de overheid gebruikt voor grote projecten. En met die prognoses is veel mis, zo stelt CE Delft. De overheid rekent met achterhaalde cijfers over zaken als olieprijzen, bevolkingsgroei, vergrijzing en opleidingsniveau. Allemaal zaken die van invloed kunnen zijn op de groeicijfers van het autogebruik.

Met de gevolgen van de crisis er ook nog eens overheen, wijkt de werkelijkheid inmiddels sterk af van de gebruikte voorspellingen, stelt CE Delft. Het probleem wordt nog groter, zo stellen de onderzoekers, omdat de overheid voor doorrekeningen meestal ook nog eens kiest voor het 'scenario Global Economy' (GE). Dat zou de meest rooskleurige voorspelling zijn.

Tegenstanders van de Rijnlandroute bij Leiden klommen direct na het verschijnen van het rapport in de pen. Zij brachten de geloofwaardigheid van de gebruikte cijfers al vaker onder de aandacht en zien hun zorgen bevestigd. ,,Door te kiezen voor een prognose volgens het GE-scenario is willens en wetens gekozen voor een aanzienlijke overschatting van de mobiliteitsontwikkeling'', schrijft bijvoorbeeld Leidenaar Jaap van Meijgaarden.

In de Tweede-Kamercommissie Infrastructuur die gisteren vergaderde, riepen verschillende fracties minister Mélanie Schultz (VVD/verkeer) op om even rustig aan te doen, het nieuwe rapport te bestuderen en indien nodig prognoses aan te passen. Schultz voelt daar niets voor. Volgens haar leidt dat alleen maar tot onnodige vertraging van projecten. Ontwikkelingen vallen binnen de gebruikte bandbreedtes, stelt zij. Bovendien worden verwachtingscijfers volgens de minister voortdurend geactualiseerd bij projecten waarover de knoop nog niet is doorgehakt.