In de media

 

Dichtbij - 25 november 2013

Wel of geen dichte tunnel N206

Door de dichtbijredactie (Het op Zondag)

katwijk - Het onderwerp leeft enorm in Katwijk; de inpassing van de N206. Op straat, tijdens verjaardagen en in de lokale en regionale media is dit deze dagen een onderwerp waarover iedereen een mening heeft. Daarom had de Wijkraad Katwijk aan den Rijn voor vrijdag 22 november een discussieavond in de zaal van de Open Hof Kerk gepland.

De opkomst was zo groot dat rond de klok van 20.00 uur alsnog besloten werd om alles in de kerk in gereedheid te brengen om daar te kunnen debatteren. Uiteindelijk was er bijna voor iedereen een zitplaats. Tim Brouwer De Koning, voormalig journalist voor het Leidsch Dagblad en goed bekend met de materie, trad op als gespreksleider. Tijdens het welkomstwoord door de voorzitter van de Wijkraad, de heer Oostindie, deden Sinterklaas en twee pieten hun intrede. Zij droegen een spandoek met de tekst: 'N206, die je niet ziet, dat willen Sint en Piet. De Wijkraad zelf propageert de slogan: niet horen, niet zien, niet ruiken. Sint gaf de wijkraad een maquette cadeau van de tunnel zoals ze die graag zouden zien.

Bezorgde burger Jaap Haasnoot nam het publiek in vogelvlucht mee door de geschiedenis van de discussie over de inpassing van de Rijnland Route bij Katwijk en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Centraal deze avond stond de vraag: Wat betaalt Katwijk en wat krijgt de gemeente ervoor terug? Haasnoot belichtte enkele algemene en financiële 'verwonderpunten' en eindigde met het advies: 'Laat de provincie zorgen voor een verantwoorde tunneloplossing en als dat niet kan, laat dan de regio meebetalen.' Vervolgens mochten alle politieke partijen in een minuut hun standpunt geven. De politici pleitten allen voor een tunnel, alleen de VVD stemde 'blanco'. Bij de stemronde aan het slot van de avond stemde ook deze partij vóór.

Publiek

Vervolgens was dan eindelijk het publiek aan het woord. Dat had vooral vragen en opmerkingen over de verdeling van de kosten, geluid, stof en de doorgaande waterverbinding. Een mevrouw uit de Commandeurslaan liet duidelijk weten persé geen tunnel te willen vanwege de verwachte toename van geluidsoverlast en afval in haar tuin en vijver. De heer De Leur vroeg zich hardop af waarom eerst met ontwikkelaar Campri Vastgoed en daarna pas met de bewoners de varianten besproken worden. Wethouder Van Duijn kondigde het nieuws aan dat binnenkort een vierde onderzoek naar vooral de financiële aspecten van een tunnel, op de agenda staat. Op de vraag van de heer Visser waar precies de verdiepte tunnelbak moet komen, kon niemand het antwoord geven. De heer Van der Meij refereerde aan het bouwplan achter de nieuwe weg, waarbij vrij uitzicht over de Zandsloot was opgenomen.

Het blijft een levendige discussie, die voorlopig voortduurt. De Wijkraad is 8 januari als inspreker aanwezig bij de behandeling van het onderwerp in de Provinciale Staten.

http://www.dichtbij.nl/duin-en-bollenstreek/regio/artikel/3213203/wel-of-geen-dichte-tunnel-n206.aspx