In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 21 november 2013

'Open tunnelbak geen oplossing probleem N206'

Door Dick van der Plas

katwijk - De drie varianten die het Katwijkse college onderzoekt voor de herinrichting van de N206 tussen Wassenaarseweg en Zeeweg, bieden geen soulaas voor de toename van fijnstof en geluidsoverlast van deze provincialeweg. Dat zegt de Wijkraad Katwijk aan den Rijn, die zich sterk maakt voor de aanleg van een tunnel op dit tracé. Burgemeester en wethouders van de kustplaats gaan uit van het verdiepen van de weg in een open tunnelbak.

De nieuwe inrichting van de N206 - die de dorpsdelen Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan Zee doorsnijdt - maakt onderdeel uit van de plannen om de regio beter bereikbaar te maken. De weg ligt straks in het verlengde van de Rijnlandroute, de nieuwe verbinding tussen de rijkswegen A4 en A44. De Wijkraad Katwijk aan den Rijn vreest dat de overlast die de N206 nu al geeft, door de toename van het verkeer evenredig meegroeit. Komende vrijdag houdt de raad een openbare informatieavond waarvoor alle politieke partijen in het dorp zijn uitgenodigd (Open Hof, 20.00 uur).

Het Katwijkse college werkt bij de varianten voor de herinrichting van de weg nauw samen met ontwikkelaar Campri Vastgoed omdat het verleggen en verdiepen van de N206 is gekoppeld aan de bebouwing van de Duinvallei (het oostelijke deel van de wijk Zanderij). In de eerste variant wordt de route tussen Wassenaarseweg en Molentuinweg verdiept aangelegd. De tunnelbak gaat na de Molentuinweg over in de weg op het huidige niveau. In de tweede variant loopt de verdieping over hetzelfde stuk, maar komt de weg na de tunnelbak een halve meter onder het maaiveld te liggen. In de derde variant loopt de open tunnelbak vanaf de Wassenaarseweg helemaal door tot aan het Zeewegviaduct, ongeveer vijf meter onder maaiveldniveau. Bij de varianten 2 en 3 komt het Zanderijtunneltje te vervallen. Langzaam verkeer kan dan bij de Molentuinweg of bij de Zeeweg ongehinderd oversteken.

De drie varianten zullen, met bijbehorende begroting, in het eerste kwartaal van 2014 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.