In de media

 

OWOmroep West - 12 november 2013

TU Delft: Miljarden euro's te besparen op megaprojecten

Door -

delft - Politici kunnen miljoenen euro's besparen met tips uit het 'Handboek voor megaprojecten', dat is samengesteld door wetenschappers van onder meer de TU Delft.

De aanleg van de hogesnelheidslijn HSL-Zuid door het Groene Hart had bijvoorbeeld voor veel minder gekund dan de bijna 8 miljard euro, die ervoor is uitgegeven. Dat is de stellige overtuiging van hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU.

In het boek geeft hij twee cruciale tips aan politici die een besluit moeten nemen over infrastuurprojecten. Zij moeten bepalen welk probleem ze willen oplossen met een nieuwe weg en oog hebben voor alternatieven. Verder moeten ze zich realiseren dat de toekomst altijd onzeker is en het plan mogelijk aangepast moet worden.

Politici zijn te ijdel
Dat is de theorie, maar in de praktijk gaat het vaak mis door de ijdelheid van politici. Van Wee: 'Ze zijn blind voor de risico's, omdat ze graag in de geschiedenisboeken willen komen. Ze willen de media halen, want anders krijgen ze geen stemmen bij verkiezingen.'

De ministers willen kosten wat het kost het project erdoor drukken en geven 'gekleurde informatie' aan de Kamer. Die komt er pas jaren later achter dat er tegenvallers zijn, waardoor bijvoorbeeld de flitstrein miljarden euro's duurder werd. 

Besluit A4 overhaast
Ook bij projecten als de A4 door Midden-Delfland, waarvan de besluitvorming meer dan veertig jaar duurde, liepen de kosten daardoor uit de hand. Volgens Van Wee zijn er allerlei alternatieven ter zijde geschoven, die het fileprobleem ook heel goed konden oplossen.

Om het handboek onder de aandacht te brengen, gaat de TU ook cursussen geven aan politici en hun ambtenaren.

http://www.omroepwest.nl/nieuws/12-11-2013/tu-delft-miljarden-euros-te-besparen-op-megaprojecten