In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 16 oktober 2013

Zuidwijkse polder wijkt voor weg

Fred Holvast ‘Het ziet er slecht uit’ Kritiek op afspraken Rijnlandroute

Door Marieta Kroft

wassenaar - Het hing al even in de lucht, maar nu staat het vast voor Fred Holvast. Hij moet zijn huis in de Zuidwijkse Polder verlaten. Met hem moeten in elk geval ook de bewoners van een tiental huizen, café Maaldrlft en het koffiehuis de Drie Wilgen wijken voor de Rijnlandroute. De provincie Zuid-Holland heeft de ruimte nodig voor een ongelijkvloerse aanslultlng onder de A44 door.
Holvast trad de afgelopen jaren vaak op als woordvoerder van het buurtje tussen Wassenaar en de Leidse Stevenshof in de Zuidwijkse Polder. Hij is fel tegen de aanleg van de nieuwe weg tussen de A4 en de A44.
De weg komt er toch. Wassenaar wilde in dat geval dat de Rijnlandroute mlddels een kruislng met verkeerslichten zou aanslulren op de A44, omdat er dan minder ruimte verloren gaat. Het rijk en de provincie wijzen dat voorstel van de hand.

Oprit vervalt

Voor de bewoners is het niet leuk, maar datzelfde geldt voor omwonenden van het Rozenplein in Wassenaar, weet Holvast. ,,De oprit op de A44 naar Den Haag vervalt. Daar door zal de westerlijke ventweg naar Wassenaar gaan vollopen. Al dit verkeer komt op het Rozenplein uit.” Wassenaar beseft dit. ,,ln dat geval worden er na zorgvuldige verkeerstellingen en realisatie van de Rijnlandroute passende maatregelen genomen’, meldt de gemeente.
Holvast vindt het jammer voor met name de inwoners van de Stevenshof dat de oostelijke parallelweg wordt afgesloten. Alleen de fietsverbinding tussen Wassenaar en Leiden wordt hersteld.
Gemeente Wassenaar is blij met de te verwachten afname van het sluipverkeer uit de Stevenshof. Volgens Holvast verschuiven de problemen: ,,Inwoners van de Stevenshof zullen fors moeten omrijden via de westelijke parallelweg om richting Den Haag te gaan.”
Holvast vindt dat Wassenaar weinig successen heeft kunnen binnenhalen in haar onderhandelingen met de provincie over de Rijnlandroute.

Faunapassage

De wethouders Eppe Beimers en Leendert de Lange meldden maandagavond tljdens een commissievergadering met trots dat et toch een faunapassage komt, waardoor reeen vanuit het duingebied over de A44 heen richting het Groene Hart kunnen trekken. Holvast ,,Het gaat slechts om een inspanningsverplichting."
Politici van de Wassenaarse (fracties reageerden eveneens kritisch op een ‘boterzachte’ overeenkomst waaraan Wassenaar 1,5 miljoen euro moet bijdragen. Wethouder Beimers: ,,Een fly-over is twintig miijoen euro goedkoper. Als wij niet bijdragen, is de kans groter dat de provincie daarvoor kiest.” De raad neemt eind deze maand een besluit.