In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 13 september 2013

Katwijk stemt in met Rijnlandroute

Door -

katwijk - Morrend heeft de Katwijkse gemeenteraad ingestemd met de aanleg van de Rijnlandroute. Donderdagavond laat legden de plaatselijke politici zich na lange discussies neer bij het besluit dat minister Melanie Schultz van Haegen en provinciebestuurder Ingrid de Bondt al hadden ondertekend.

,,Weinig elegante, zo noemde burgemeester Jos Wienen hetvoldongen feit, waar voor de andere overheden hem plaatsten. Toch verdedigde hij het akkoord over de peperdure route tussen Katwijk en Leiden en Voorschoten gloedvol. ,Hiervoor heeft Katwijk tien jaar gestreden. Niet zo schreeuwerig als Voorschoten, maar we wilden die weg en we krijgen die weg.” Over het resuitaat verschillen de meningen. Adriaan Heijnen van oppositiepartij GemeenteBelangen betitelde Katwijk als het braafste jongetje van de klas, dat juf Ingrid (de Bondt) alleen durft te vragen of hij haar tas mag dragen. Op financieel gebied beschuidigde hij de provincie van chantage. Als de gemeente niet instemt met - en zo’n 8,5 miijoen euro uittrekt voor - de Rijnlandroute, dan staat zij buitenspel. Katwijk loopt dan de provinciale extra bijdrage mis voor het vervolg op het tracé bij nieuwbouwproject Duinvallei. Versoberingen zou de gemeente zelf moeten opvangen.

Cryptisch noemde Wienen het extraatje van de provincie ,,teleurstellend weinig, maar ook niet niks”. Met wethouder Thijs Udo had hij 5 miljoen euro bedongen om de N206 voorbij de Rijnlandroute - die bij de Molentuinweg (N441) eindigt - soepel te laten aansluiten op de ‘stroomweg’ met een maximumsnelheid van 8o kilometer per uur.

Veel partijen maken zich zorgen over de inpassing van de nieuwe weg. ,,Wij krijgen een snelweg door de wijk”, mopperde een wijkraadslid uit Katwijk aan denRijn. Met alle ellende (lawaai,fijnstof, hoge schermen) van dien. Klaas Jan van der Bent van de ChristenUnie betwijfelde of de nieuwe route geen knelpunt oplevert aan de Leidse kant. Ook de beoogde afritten riepen vragen op. Het vooruitzicht dat vrachtverkeer straks bij gebrek aan een geschikte afrit via de Voorschoterweg door een woonwijk moet, is een doem scenario. Volgens Wienen gebeurt dat niet, want over de invulling van de Rijnlandroute spreken het gemeente- en provinciebestuur elkaar nog uitgebreid. Bij knelpunten geidt het ‘veroorzakersprincipe’: de veroorzaker betaalt. Wienen: ,,Zo nodig voeren we een procedure om ons gelijk af te dwingen.”

Niet alle fradies hebben evenveel vertrouwen in de onderhandelingskwaliteiten van Wienen en diens vazal Udo. Volgens de oppositiepartijen PvdA en de een persoonspartij Van Ginkel laten zij zich de kaas van het brood eten. Zij stemden tegen het bijgeschaafde collegevoorstel. De rest van de raad kon zich er wel in vinden. Het mogelijk ‘ferme njet’ dat CDA-woordvoerder Jeroen Ravensbergen in petto had, werd een fluisterend ja. Na zijn tirade stemde ook Heijnen ‘met pijn in het hart’ in met de route, ,,omdat de gemeente betrokken blijft bij de voortgang”.

 http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article24547403.ece/Katwijk-stemt-in-met-Rijnlandroute?lref=vptop