In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 29 augustus 2013

330 miljoen naar OV en (water)wegen

Door -

den haag - Zuid-Holland steekt de komende jaren 330 miljoen euro in wegen, openbaar vervoer en transport over water. Dat staat in een voorstel van Gedeputeerde Staten voor het verbeteren van de regionale infrastructuur.

Het wegenprogramma van het plan omvat in deze regio investeringen in het knooppunt Leiden-West (bij het transferium A44, onderdeel van het Rijnlandroute plan) en de N207. In het openbaar vervoer gaat geld naar het Randstadnet (R-net), een samenwerkingsverband tussen vervoersbedrijven orn de bereikbaarheid te verbeteren. Het R-net komt er in plaats van het omstreden sneltramprojed Rijn Gouwe Lijn.

Het is mede vanwege de extra drukte die de knoop Leiden-West met zich meebrengt, dat ook in Leiden forse verkeerskundige aanpassingen nodig zijn. Gisteren maakte het stadsbestuur bekend, dat de Plesmanlaan in Leiden een kortetunnel krijgt,om de files tussen A44 en het centrum op te lossen. Ook worden aansluitingen met de Haagse Schouwweg en het Bio Science Park (Ehrenfestweg) flink verbeterd.

In het hiervoor gemaakte lntegraal Ruimtelijk Planologisch Kader staan de Leidse wensen en eisen voor de kruising én de omgeving. Het worth nu ter inzage gelegd.