In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 12 juli 2013

Valkenburgs tekort niet voor Katwijk

Door -

Tekort van 100 mijoen op woonwijk

katwijk - De burgers van Katwijk mogen niet opdraaien voor een tekort in de exploitatie van de nieuwe woonlocatie Valkenburg. Momenteel is er een tekort van honderd miijoen euro. Dat geld moet opgehoest worden uit de wijk zelf, vindt de meerderheid van Katwijk. Onder die voorwaarden heeft de gemeenteraad het Masterplan goedgekeurd en kan de stuurgroep onder leiding van burgemeester Jos Wienen verder met de uitwerking van de plannen.

Wienen moet, als de concept overeenkomst van het Rijk over de invulling van de woonwijk en het groen wordt ondertekend, straks wel met een goed onderbouwd financieel plan komen. Gebeurt dat niet, dan zet de gemeenteraad het stoplicht alsnog op rood. Het amendement van de coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en VVD laat niets aan duidelijkheid tewensen over.

De SGP wil eigenlijk helemaal van het plan af, omdat er te veel onzekerheden zijn over de toekomst. Door de economische recessie is de kans op een fiasco groot, vindt de partij.

De coalitie wil zo ver niet gaan. De stuurgroep mag verder gaan met de plannen en krijgt de gelegenheid om het tekort van honderd miljoen uit de boeken te krijgen. Dat is vooral een taak van het Rijk, dat eigenaar is van de grond. Er kan geld worden uitgespaard door een minder ambitieus plan te maken. Een mogelijkheid is het schrappen van een parkeergarage. ,,Laten we afwachten wat straks ¡n de overeenkomst staat en wat het allemaal oplevert”, vindt CDA-raadslid Jeroen Ravensbergen. Het uitkleden van de woonwijk heeft echter niet de voorkeur van de raad. Het plan om er een energieneutrale wijk van te maken met veel groen en recreatiemogeiijkheden, staat de meeste raadsleden juist aan.

De gemeenteraad wil wel dat er rekening wordt gehouden met zweefvliegers en dat er in het werkpark geen gebouwen met meer dan vier bouwlagen komen.