In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 21 juni 2013

Polder en park kunnen nog hopen op weggestopte weg

Door Binnert Glastra

leiden - De Rijnlandroute wordt tussen de Oostvlietpolder en recreatiepark Vlietland misschien toch weggewerkt op een manier die geluidsoverlast vermindert en het zicht erop ontneemt. Dat bleek gistermiddag tijdens de Zuid-Hollandse Statencommissie Verkeer.

Een meerderheid van de Zuid-Hollandse partijen is het wel eens met het bezwaar van belanghebbenden, dat de plannen zoals ze er nu bij liggen, een nogal zware wissel trekken op de polder aan de ene en het park aan de andere kant. Zij pleiten bij gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD/verkeer) voor aarden wallen om de weg aan het zicht te onttrekken en de herrie weg te houden. Dat kan relatief goedkoop met grond uit de tunnel die wordt geboord ten zuiden van de Leidse Stevenshof.

Dat denkt De Bondt ook, maar zij weigert zich er nu al op vast te pinnen. Uit haar antwoord blijkt wel dat ook zij de Rijnlandroute op die plek graag beter wegwerkt. ,,Waarom zeg ik het dan niet keihard toe? Omdat ik de consequenties wil weten. Ik wil mijn best ervoor doen en eruit halen wat eruit te halen valt, maar niet zolang andere oplossingen niet beschouwd zijn. Anders krijg ik straks verwijt dat het een geluidsscherm had moeten zijn.’’ Bovendien, zo stelde de gedeputeerde, wil zij mensen met bezwaren over andere knelpunten langs het tracé niet achterstellen. Provinciale Staten besluit 26 juni weliswaar of de Rijnlandroute de ’uitvoeringsfase’ ingaat, maar dat is een wat verwarrende term. ,,Er moet dan nog een voorlopig, en daarna een definitief ontwerp gemaakt worden.’’ En daarbij komen volgens De Bondt dan àlle knelpunten aan de orde.

Uit het betoog van de gedeputeerde blijkt verder dat de kansen voor een betere inpassing bij Maaldrift (A44) klein zijn. Daarvoor werden onlangs al wijzigingen aangebracht in het ontwerp. Wat omwonenden, actiegroepen en gemeenten verder hadden voorgesteld, is volgens Rijkswaterstaat en de provincie onveilig.

De gedeputeerde liet verder weten dat nog onderzocht wordt, of de nieuwe Rijnlandroutebrug over de Oude Rijn, bij de Voorschoterweg, niet een vaste brug kan worden. Omwonenden denken dat daarmee veel geluidsoverlast te voorkomen is.