In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 18 juni 2013

Vlietland: 'Dramatische gevolgen'

Door Marieta Kroft

leiden - Lawaai, stank en een lelijk uitzicht. De aanleg van de Rijnlandroute heeft dramatische gevolgen voor Zuid-Hollands grootste recreatiegebied Vlietland, aldus Bart Carpentier Alting namens de ondernemers. Hij doet in een dit weekend verzonden brief een klemmend beroep op de statenfracties om niet in te stemmen met het voorstel van het provinciebestuur.

Gedeputeerde Staten gaven vorige week aan dat er geld is om de nieuwe weg ter hoogte van Vlietland beter in te passen. Er komen tien meter hoge viaducten om de nieuwe weg op de A4 te kunnen aansluiten. Een rechtstreekse aansluiting van het recreatiegebied op de nieuwe weg kan Vlietland wel vergeten. ,,Onbegrijpelijk'', reageert een boze Carpentier Alting. ,,Vlietland trekt met jaarlijks een miljoen bezoekers de meeste recreanten van Zuid-Holland. Gelukkig hebben provinciale staten het laatste woord.'' Zij nemen op 26 juni een besluit. Morgen vergadert de statencommissie verkeer.

VVD-statenlid Frits Paymans, tevens groot voorstander van een snelle aanleg van de weg, erkent dat het provinciebestuur keuzes heeft gemaakt waar 'Vlietland de dupe van is geworden'. Vorige week werd namelijk bekend dat de Stevenshof toch een rechtstreekse aansluiting op de Rijnlandroute krijgt, waardoor er minder verkeer in Leiden-West is te verwachten. Paymans schaart zich achter GS. ,,Meer geld is er niet.'' Wel is hij het met de Vlietlandondernemers eens dat er in elk geval een aarden geluidswal moet komen tussen de Rijnlandroute en het recreatiegebied.