In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 14 juni 2013

Leiden-Zuid krijgt toch aansluiting op snelweg

Door Binnert Glastra

leiden - De Leidse Stevenshof houdt een op- en afrit aan de zuidkant. Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland lieten gisteravond weten dat de aansluiting op de A44 die verloren gaat, terugkomt in de vorm van een rechtstreekse aansluiting op de Rijnlandroute die ten zuiden van de wijk wordt aangelegd.

Wijkbewoners en de gemeente protesteerden de afgelopen maanden fel bij de provincie tegen het verlies van de A44-aansluiting. Als gevolg daarvan dreigde Leiden-Zuid veel extra verkeer te moeten verwerken, terwijl de aanleg van de Rijnlandroute (tussen A4 en A44) juist moet leiden tot een afname van de verkeersdrukte in de stad.

De huidige afslag bij de Stevenshof moest weg omdat er anders te veel achter elkaar zouden liggen op de A44. GS stellen nu als oplossing voor om Leiden-Zuid dan rechtstreeks aan te sluiten op de Rijnlandroute. Voor de extra kosten van deze aansluiting wordt samen met de gemeente Leiden binnen de gemaakte afspraken naar een oplossing gezocht. De Statencommissie Verkeer buigt zich op 19 juni over het voorstel.