In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 6 juni 2013

Leiden gaat voor losjes en logisch

Door Binnert Glastra

leiden - Holland Rijnland heeft zijn langste tijd gehad als regio. En bureaucratie en formalisme kunnen beter plaatsmaken voor boerenverstand en pragmatisme. Dat is kort gezegd het advies in een discussienotitie die burgemeester en wethouders maakten voor de raadscommissie Regio. Die buigt zich maandag over de beste manier van samenwerking met andere overheden.

De gemeenteraad moet het er dus nog over hebben, maar de notitie ’Leiden en regio - nieuwe koers, nieuwe kracht’ maakt duidelijk: het moet anders. De Leidse regio is momenteel op een te ouderwetse manier bezig, concludeert het stadsbestuur. Regionale grenzen bepalen wie met wie samenwerkt, en alleen na eindeloze vergaderingen en met tot de laatste komma dichtgetimmerde contracten slagen gemeenten erin iets af te spreken.

Logisch

Dat doen ze bijvoorbeeld in Amsterdam en Utrecht tegenwoordig een stuk makkelijker, zo blijkt uit de discussienotitie. Daar bestaan losse netwerken rond een beperkt aantal onderwerpen. Helemaal vrijwillig, zonder contracten en handtekeningen. Het is reuze simpel: ,,Je belt of ontmoet elkaar, en het bestaat. Rest alleen nog afspraken maken, deze communiceren en je eraan houden’’. Het college van B en W wijst de raadscommissie er ook op, dat gemeentegrenzen te veel waarde wordt toegedicht. Beter lijkt het om naar de inhoud te kijken, al is het maar voor één enkel onderwerp. Als een samenwerking met Wageningen en Eindhoven logisch lijkt vanwege de ook in die regio’s erg aanwezige (groene) kennis, dan is dat te prefereren boven een concurrentieslag.

Dat soort onderlinge concurrentie gebeurt overal, maar levert het land eigenlijk niks op. Leiden heeft er in de Randstad last van. De stad zit ingeklemd tussen wat de noordvleugel en de zuidvleugel heet, die eigen besturen hebben en die hun eigen wielen uitvinden. Leiden ’hoort’ bij geen van beide. Maar ’het geheel van de Randstad is de economische motor, niet de delen apart’, zo staat in het discussiestuk.

Toekomst

Wat het stadsbestuur betreft krijgt de Leidse agglomeratie (niet de stad alleen) een prominentere rol, juist vanwege die centrale plek. Als van een spin in het web lopen er draden. Universiteitsbanden in het zuiden, biosciencekansen in het noorden en met Katwijk en Noordwijk erbij ligt er een gebied dat vrijwel alles heeft wat iemand maar zou kunnen zoeken. Om maar wat te noemen. Het wemelt van de mogelijkheden.