In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 1 juni 2013

Huiver voor veel woningen

Door Tim Brouwer de Koning

katwijk - Nieuw Valkenburg wankelt. Katwijkse politici zijn steeds huiveriger om een grote woonwijk op te tuigen op het voormalige marinevliegveld. Zelfs het afgeslankte masterplan oogstte tijdens een raadscommissievergadering vooral kritiek: te ongewis, te hoog of te iel. Burgemeester Jos Wienen moest zich de blaren op zijn tong praten om de kritiek te pareren. De bijstelling van de plannen van de door hem geleide stuurgroep van 5000 naar 4600 huizen maakte weinig indruk. ,,We hebben nu een woningtekort’’, betoogde Wienen. Terwijl in andere delen van Nederland meer behoefte aan sloop bestaat dan aan nieuwbouw, is de kuststrook van Alkmaar tot Rotterdam volgens hem een gewild woongebied. Maar ook al is de beoogde totale bouwtijd van Nieuw Valkenburg inmiddels uitgesmeerd van 10 naar 20 jaar, de bijstellingen gaan met name de oppositiepartijen niet ver genoeg. ,,De tijden zijn veranderd’’, betoogde de SGP. ,,De gemeente moet een pas op de plaats maken of stoppen met de woonbouwplannen voor Nieuw Valkenburg. Hoe zijn die te rijmen met bevroren projecten in de gemeente?’’ Ook GemeenteBelangen en de PvdA vinden de 4600 huizen (volgens wethouder Thijs Udo ’het optimum’) uit het masterplan veel te royaal. Aan een kleinere nieuwbouwwijk kleven weer andere nadelen. ,,Wij willen geen 2000 woningen in the middle of nowhwere’’, betoogde de PvdA. GemeenteBelangen vindt het in dat geval onhandig om de bouwwerkzaamheden rond de verkeerstoren te beginnen. Collegepartij ChristenUnie stelde zich ook kritisch op. De CU wil pas akkoord gaan met het plan voor woningbouw op Nieuw Valkenburg wanneer er een sluitende grondexploitatie ligt. ,,Katwijk hoeft wat ons betreft geen euro bij te dragen.’’ De VVD vond het masterplan goed, maar ook voor de liberalen geldt: ,,Hoe minder woningen hoe beter.’’ Lijst Van Ginkel, een recente afsplitsing van de VVD, benadrukte de recreatiefunctie voor het voormalige vliegveld. Zowel CU als SGP waarschuwde daarnaast voor hoogbouw. De PvdA keerde zich ook tegen geluidsschermen en een brede kloof tussen Oud en Nieuw Valkenburg. Wienen probeerde de angst voor ’stadse afmetingen’ op het vliegveld weg te nemen. ,, Wie een beeld wil krijgen van de nieuwe wijk, moet eens kijken naar de omgeving van dit gemeentehuis. Dat zijn niet allemaal flats van tien verdiepingen.’’ Om meer steun voor zijn plannen te verwerven, beloofde de burgemeester extra informatie te verstrekken.

De bus rijdt ten slotte door de Oostvlietpolder naar recreatieterrein Vlietland waar spandoeken hangen met noodkreten als 'Red Vlietland van de Rijnlandroute'. In dit gebied komt de aansluiting van de Rijnlandroute op de A4, ook al een forse ingreep.

De molen langs de A4, de Zelden van Passe, staat in de rouwstand omdat hij naar een andere plek moet. Hoewel bewoners in dit deel van de Rijnlandroute ook graag met de politici hadden willen spreken, ontbreekt de tijd. Of het veel zou hebben uitgemaakt, is echter twijfelachtig. De meeste fracties hebben alle zorgen en alternatieve plannen aangehoord, maar weten al hoe ze op 26 juni gaan stemmen, zo valt in de bus te beluisteren. GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemmen tegen. De rest stemt hoogstwaarschijnlijk voor.