In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 16 mei 2013

Leed langs de Rijnlandroute

Door -

leiden/regio - Omwonenden van de Rijnlandroute zijn onzeker, ongerust en hebben slapeloze nachten. Er is veel persoonlijk leed, zo blijkt deze woensdagochtend wanneer de Statenleden van Zuid-Holland met de bus langs de toekomstige weg tussen de A4 en A44 toeren.

De politici hebben al heel wat rapporten bestudeerd en vergaderingen bijgewoond. Nu de finale besluitvorming op 26 juni staat gepland, vinden ze het de hoogste tijd om met eigen ogen waar te nemen wat er staat te gebeuren.

Bewoners Peter Wijnen en Rob Schraven maken tijdens de eerste busstop in Valkenburg dankbaar gebruik van het kwartiertje dat ze krijgen om de gevolgen voor hen uit te leggen. Zij en nog tien huishoudens aan de Voorschoterweg krijgen te maken met de bouw van een tweede brug over de Oude Rijn. ,,We hebben hier drie groepen slachtoffers'', zegt Wijnen. ,,Zij die moeten wijken, zij die het nog niet weten of ze kunnen blijven en zij die blijven, maar wel met waardevermindering van de huizen en minder woongenot zitten opgescheept. Niemand weet iets. Geef ons alsjeblieft financiële zekerheid.''

Even verderop, in het Leidse buurtschap Tienhuizen langs de Ommedijkseweg, lopen de emoties nog hoger op. Vlaggen hangen halfstok en in de tuin van een huis staat een bord: 'Red ons (t)huis'. ,,We zijn er dag en nacht mee bezig'', merkt bewoner Dries Jansen treurig op. ,,Het is niet uit te leggen.''

Aan de overkant van de A44, ter hoogte van café Maaldrift, staat Fred Holvast klaar om het gezelschap ervan te laten doordringen dat 'een historische polder onder het schouderblad van een klaverblad dreigt terecht te komen'. Hij wijst naar de weilanden ten zuiden van de Leidse Stevenshof. ,,De laatste vijfhonderd meter groen tussen de duinen en het Groene Hart wordt om zeep geholpen en dat voor een weg van ruim een miljard euro. Voor 300 miljoen euro heb je alle knelpunten op de bestaande wegen opgelost.''

Bij de Stevenshofjesmolen is het druk met omwonenden die de komst van politici als een laatste strohalm aangrijpen om het tij te keren. Veel pijn doet hier onder meer het verdwijnen van de afslag Leiden-Zuid. ,,Wie vanuit de Stevenshof naar Den Haag wil, moet drie kilometer omrijden. Je zal maar autoforens zijn. Die extra kilometers kost hem 500 euro per jaar extra'', rekent Martin Kroon de politici voor. De bewoners pleiten alsnog voor een verlengde boortunnel.

Molenaar Ron Wendel wijst op de bedreiging voor de molen. ,,Nu bemalen we de polders. Straks als die open tunnelbak hier ligt, kan dat niet meer door de luchtwerking die je dan krijgt. Hij vreest dat hij dan alleen nog maar 'voor de prins kan gaan malen'.

De bus rijdt ten slotte door de Oostvlietpolder naar recreatieterrein Vlietland waar spandoeken hangen met noodkreten als 'Red Vlietland van de Rijnlandroute'. In dit gebied komt de aansluiting van de Rijnlandroute op de A4, ook al een forse ingreep.

De molen langs de A4, de Zelden van Passe, staat in de rouwstand omdat hij naar een andere plek moet. Hoewel bewoners in dit deel van de Rijnlandroute ook graag met de politici hadden willen spreken, ontbreekt de tijd. Of het veel zou hebben uitgemaakt, is echter twijfelachtig. De meeste fracties hebben alle zorgen en alternatieve plannen aangehoord, maar weten al hoe ze op 26 juni gaan stemmen, zo valt in de bus te beluisteren. GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemmen tegen. De rest stemt hoogstwaarschijnlijk voor.