In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 20 april 2013

Politiek Leiden blijft strijden voor behoud A44-afslag Stevenshof

Door Binnert Glastra

leiden - De Leidse politiek legt zich er niet bij neer dat de aansluiting van Stevenshof op de A44 verdwijnt als de Rijnlandroute ten zuiden van die wijk wordt aangelegd. De raadscommissie Bereikbaarheid heeft wethouder Robert Strijk (D66 / verkeer) opgedragen zijn uiterste best te doen om de bij de provincie gedaan te krijgen dat de aansluiting behouden blijft.

Als de op- en afrit verdwijnt, moet autoverkeer uit Leiden-Zuid door de stad naar de snelweg. Politiek Leiden vreest dat positieve effecten van de Rijnlandroute, van minder regionaal verkeer door de stad, daarmee vrijwel ongedaan gemaakt worden. Om nog maar te zwijgen over de gevolgen voor de leefbaarheid in de Stevenshof.

De raadscommissie wil dat Strijk er bij de provincie op aandringt een plan van burgerinitiatief Team Compromis Rijnlandroute alsnog serieus te onderzoeken. Daarin blijft de aansluiting behouden. Na een kort onderzoek concludeerde de provincie eerder dat het te duur zou zijn. Dat was vooral vanwege de langere tunnel in dat idee. De Leidse politiek wijst er echter op, dat het idee ook zónder die langere tunnel uitvoerbaar is.